Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Marine Engineering English - Αγγλικά για Μηχανικούς Πλοίων

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
StartLearn

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο Marine Engineering English απευθύνεται σε Μηχανικούς Πλοίων όλων των ειδικοτήτων ώστε να ανταποκρίνονται σωστά στον επαγγελματικό τομέα με συγκεκριμένη ορολογία.

Σκοπός

Κεντρικός στόχος και σκοπός του προγράμματος είναι οι σπουδαστές:

  • Να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε προφορικούς διαλόγους και σε γραπτά κείμενα και να επικοινωνούν αποτελεσματικά.
  • Να μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το σεμινάριο αυτό έχει ως σκοπό να εκπαιδεύσει Μηχανικούς πλοίων που θέλουν να βελτιώσουν τις δεξιότητες επικοινωνίας τους στα Αγγλικά σε ένα περιβάλλον εργασίας.  Παρέχει εξειδίκευση στο λεξιλόγιο, την ανάγνωση, την κατανόηση, την ομιλία και τη σύνταξη σε θέματα που περιλαμβάνουν τους τύπους των σκαφών, τμήματα πλοίου, αρχές επίπλευσης και τεχνολογία σχεδίασης.  Το σεμινάριο προσφέρει πάνω από 400 όρους λεξιλόγιο και φράσεις, ασκήσεις για τη δομή του γραπτού λόγου και τις ακουστικές ικανότητες και οδηγεί τους σπουδαστές σε ένα άριστο επίπεδο επαγγελματικής επικοινωνίας. 

Θεματικές Ενότητες

1. The Purpose of Marine Engineering
2. Merchant Ships
3. Warships
4. Parts of a Ship 1
5. Parts of a Ship 2
6. MooringEquipment
7. Common Materials
8. Properties of Materials
9. Measurements 1
10. Measurements 2
11. SI Units
12. BasicMath
13. LargeNumbers
14. AnalyzingQuantities
15. DescribingChange
16. The Scientific Method
17. Accounting
18. RateProcesses
19. Energy
20. BasicPhysics
21. Stress
22. WaterMovements
23. Flotation
24. Principles of Stability
25. DamagedStability
26. Hull Construction
27. Resistance
28. Propulsion
29. Power
30. NauticalDirections
31. Seakeeping
32. Onboard Systems
33. Emergency Preparedness
34. ClimateFactors
35. EnvironmentalConcerns
36. Launching and Docking
37. VesselMovements
38. Maneuvering
39. Human Factors
40. The DesignProcess
41. DesignTechnology
42. International Regulations
43. SafetyAssessments
44. Education
45. Careers
46. Glossary

Πληροφορίες συμμετοχής

  • Διάρκεια 20 ώρες
  • Επαγγελματική εκπαίδευση
  • Περιλαμβάνεται υλικό εκπαίδευσης ΔΩΡΕΑΝ
  • Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης:
  • Εξ αποστάσεως μέσω ZOOM ή Δια ζώσης
  • Το Σεμινάριο επιδοτείται μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%

Πιστοποίηση
Στο τέλος της φοίτησης οι σπουδαστές αξιολογούνται. Η επιτυχής ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας οδηγεί στην απόκτηση της Πιστοποίησης. Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση για την αγορά εργασίας.

Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

***Οι Βεβαιώσεις Κατάρτισης Σπουδών εκδίδονται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχουν εγκριθεί και από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.

Πιστοποίηση χωρίς επιπλέον επιβάρυνση

  • Marine Engineering English – Αγγλικά για Μηχανικούς Πλοίων

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.