Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

Marine Engineering English (Αγγλικά για Μηχανικούς Πλοίων)

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
StartLearn

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο Marine Engineering English απευθύνεται σε Μηχανικούς Πλοίων όλων των ειδικοτήτων ώστε να ανταποκρίνονται σωστά στον επαγγελματικό τομέα με συγκεκριμένη ορολογία.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το σεμινάριο αυτό έχει ως σκοπό να εκπαιδεύσει τους Μηχανικούς των Πλοίων που θέλουν να βελτιώσουν τις δεξιότητες επικοινωνίας τους στα Αγγλικά σε ένα περιβάλλον εργασίας. Παρέχει εξειδίκευση στο λεξιλόγιο, την ανάγνωση, την κατανόηση, την ομιλία και τη σύνταξη σε θέματα που περιλαμβάνουν τους τύπους των σκαφών, τμήματα πλοίου, αρχές επίπλευσης και τεχνολογία σχεδίασης. Το σεμινάριο προσφέρει πάνω από 400 όρους λεξιλόγιο και φράσεις, ασκήσεις για τη δομή του γραπτού λόγου και τις ακουστικές ικανότητες και οδηγεί τους σπουδαστές σε ένα άριστο επίπεδο επαγγελματικής επικοινωνίας.

Θεματικές Ενότητες
1. The Purpose of Marine Engineering
2. Merchant Ships
3. Warships
4. Parts of a Ship 1
5. Parts of a Ship 2
6. Mooring Equipment
7. Common Materials
8. Properties of Materials
9. Measurements 1
10. Measurements 2
11. SI Units
12. Basic Math
13. Large Numbers
14. Analyzing Quantities
15. Describing Change
16. The Scientific Method
17. Accounting
18. Rate Processes
19. Energy
20. Basic Physics
21. Stress
22. Water Movements
23. Flotation
24. Principles of Stability
25. Damaged Stability
26. Hull Construction
27. Resistance
28. Propulsion
29. Power
30. Nautical Directions
31. Seakeeping
32. Onboard Systems
33. Emergency Preparedness
34. Climate Factors
35. Environmental Concerns
36. Launching and Docking
37. Vessel Movements
38. Maneuvering
39. Human Factors
40. The Design Process
41. Design Technology
42. International Regulations
43. Safety Assessments
44. Education
45. Careers
46. Glossary

Πληροφορίες συμμετοχής

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
"Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ. και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας. (Η βεβαίωση σπουδών εκδίδεται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά διότι έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)".

ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
- Διάρκεια: 20 ώρες. Στο σεμινάριο περιλαμβάνεται υλικό εκπαίδευσης
- Το σεμινάριο δύναται να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά - Το Σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί μέχρι και 100% από το Πρόγραμμα ΛΑΕΚ -ΟΑΕΔ - Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση (e- class) -Επενδύουμε διαρκώς στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και στις πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης (e-learning)

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.