Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Environmental Engineering English - Αγγλικά για Μηχανικούς Περιβάλλοντος

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
StartLearn

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο Environmental Engineering English απευθύνεται σε Μηχανικούς Περιβάλλοντος αλλά και φοιτητές του κλάδου, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στον επαγγελματικό τομέα.

Σκοπός

Κεντρικός στόχος και σκοπός του προγράμματος είναι οι σπουδαστές:

  • Να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε προφορικούς διαλόγους και σε γραπτά κείμενα και να επικοινωνούν αποτελεσματικά.
  • Να μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το σεμινάριο αυτό έχει ως σκοπό να εκπαιδεύσει τους Μηχανικούς Περιβάλλοντος που θέλουν να βελτιώσουν τις δεξιότητες επικοινωνίας τους στα Αγγλικά σε ένα περιβάλλον εργασίας. Παρέχει εξειδίκευση στο λεξιλόγιο, την ανάγνωση, την κατανόηση, την ομιλία και τη σύνταξη σε θέματα που περιλαμβάνουν διάφορες πτυχές του περιβάλλοντος όπως για παράδειγμα οικοσυστήματα, άρδευση επεξεργασία νερού, ατμοσφαιρικοί ρύποι. Το σεμινάριο προσφέρει πάνω από 400 όρους λεξιλόγιο και φράσεις, ασκήσεις για τη δομή του γραπτού λόγου και τις ακουστικές ικανότητες και οδηγεί τους σπουδαστές σε ένα άριστο επίπεδο επαγγελματικής επικοινωνίας.

Θεματικές Ενότητες

1. The Environmental Engineer
2. The Earth
3. Ecosystems
4. Biomes and Aquatic Systems
5. Weather
6. Climate
7. Basic Units of Life
8. Measurements 1
9. Basic Numbers and Math
10. Measurements 2
11. Tables and Graphs
12. Describing Change
13. Presentations
14. Properties of Matter
15. Energy
16. Traits of an Environmental Engineer
17. Education
18. The Scientific Method
19. Problem Solving
20. Working with Numbers
21. Analyzing Quantities
22. Accounting
23. Water Cycle
24. Carbon Cycle
25. Energy Cycle
26. Biodiversity and Extinctions
27. Environmental Chemistry
28. Resources
29. Resource Recovery
30. Atmospheric Change
31. Risk Assessment
32. Population, Environment, and Resources 1
33. Population, Environment, and Resources 2
34. Urbanization
35. Water Use and Pollution 1
36. Water Use and Pollution 2
37. Water Quality Control
38. Air Pollution 1
39. Air Pollution 2
40. Waste Management 1
41. Waste Management 2
42. Evaluating Impact
43. Disaster Response
44. Land Reclamation and Restoration
45. Water Reclamation and Restoration
46. Glossary

Πληροφορίες συμμετοχής

  • Διάρκεια 20 ώρες
  • Επαγγελματική εκπαίδευση
  • Περιλαμβάνεται υλικό εκπαίδευσης ΔΩΡΕΑΝ
  • Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης:
  • Εξ αποστάσεως μέσω ZOOM ή Δια ζώσης
  • Το Σεμινάριο επιδοτείται μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%

Πιστοποίηση
Στο τέλος της φοίτησης οι σπουδαστές αξιολογούνται. Η επιτυχής ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας οδηγεί στην απόκτηση της Πιστοποίησης. Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση για την αγορά εργασίας.

Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

***Οι Βεβαιώσεις Κατάρτισης Σπουδών εκδίδονται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχουν εγκριθεί και από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.

Πιστοποίηση χωρίς επιπλέον επιβάρυνση

  • Environmental Engineering English – Αγγλικά για Μηχανικούς Περιβάλλοντος

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.