Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

Environmental Engineering English (Αγγλικά για Μηχανικούς Περιβάλλοντος)

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
StartLearn

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο Environmental Engineering English απευθύνεται σε Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων ώστε να ανταποκρίνονται σωστά στον επαγγελματικό τομέα με συγκεκριμένη ορολογία

Περιγραφή σεμιναρίου

Το σεμινάριο αυτό έχει ως σκοπό να εκπαιδεύσει τους Μηχανικούς Περιβάλλοντος που θέλουν να βελτιώσουν τις δεξιότητες επικοινωνίας τους στα Αγγλικά σε ένα περιβάλλον εργασίας. Παρέχει εξειδίκευση στο λεξιλόγιο, την ανάγνωση, την κατανόηση, την ομιλία και τη σύνταξη σε θέματα που περιλαμβάνουν διάφορες πτυχές του περιβάλλοντος όπως για παράδειγμα οικοσυστήματα, άρδευση επεξεργασία νερού, ατμοσφαιρικοί ρύποι. Το σεμινάριο προσφέρει πάνω από 400 όρους λεξιλόγιο και φράσεις, ασκήσεις για τη δομή του γραπτού λόγου και τις ακουστικές ικανότητες και οδηγεί τους σπουδαστές σε ένα άριστο επίπεδο επαγγελματικής επικοινωνίας.

Θεματικές Ενότητες
1. The Environmental Engineer
2. The Earth
3. Ecosystems
4. Biomes and Aquatic Systems
5. Weather
6. Climate
7. Basic Units of Life
8. Measurements 1
9. Basic Numbers and Math
10. Measurements 2
11. Tables and Graphs
12. Describing Change
13. Presentations
14. Properties of Matter
15. Energy
16. Traits of an Environmental Engineer
17. Education
18. The Scientific Method
19. Problem Solving
20. Working with Numbers
21. Analyzing Quantities
22. Accounting
23. Water Cycle
24. Carbon Cycle
25. Energy Cycle
26. Biodiversity and Extinctions
27. Environmental Chemistry
28. Resources
29. Resource Recovery
30. Atmospheric Change
31. Risk Assessment
32. Population, Environment, and Resources 1
33. Population, Environment, and Resources 2
34. Urbanization
35. Water Use and Pollution 1
36. Water Use and Pollution 2
37. Water Quality Control
38. Air Pollution 1
39. Air Pollution 2
40. Waste Management 1
41. Waste Management 2
42. Evaluating Impact
43. Disaster Response
44. Land Reclamation and Restoration
45. Water Reclamation and Restoration
46. Glossary

Πληροφορίες συμμετοχής

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
"Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ. και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας. (Η βεβαίωση σπουδών εκδίδεται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά διότι έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)".

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες:
- Διάρκεια: 20 ώρες. Στο σεμινάριο περιλαμβάνεται υλικό εκπαίδευσης
- Το σεμινάριο δύναται να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά - Το Σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί μέχρι και 100% από το Πρόγραμμα ΛΑΕΚ -ΟΑΕΔ - Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση (e- class) -Επενδύουμε διαρκώς στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και στις πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης (e-learning) 

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.