Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

Civil Engineering English (Αγγλικά για Πολιτικούς Μηχανικούς)

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
StartLearn

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο Civil Engineering English απευθύνεται σε πολιτικούς μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων ώστε να ανταποκρίνονται σωστά στον επαγγελματικό τομέα με συγκεκριμένη ορολογία.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το σεμινάριο αυτό έχει ως σκοπό να εκπαιδεύσει τους Πολιτικούς Μηχανικούς που θέλουν να βελτιώσουν τις δεξιότητες επικοινωνίας τους στα Αγγλικά σε ένα περιβάλλον εργασίας. Παρέχει εξειδίκευση στο λεξιλόγιο, την ανάγνωση, την κατανόηση, την ομιλία και τη σύνταξη σε θέματα όπως τις μετρήσεις, τα υλικά, το σχεδιασμό συστημάτων, τον ποιοτικό έλεγχο και επιλογές σταδιοδρομίας. Το σεμινάριο προσφέρει πάνω από 400 όρους λεξιλόγιο και φράσεις, ασκήσεις για τη δομή του γραπτού λόγου και τις ακουστικές ικανότητες και οδηγεί τους σπουδαστές σε ένα άριστο επίπεδο επαγγελματικής επικοινωνίας.

Θεματικές Ενότητες

1. The Civil Engineer
2. Numbers and Basic Math
3. Analyzing Quantities
4. Describing Change
5. Measurements 1
6. Measurements 2
7. SI Units
8. Large Numbers
9. Community and Regional Planning
10. Land Use Planning
11. Transportation Planning
12. Construction Materials 1
13. Construction Materials 2
14. Structural Engineering 1
15. Structural Engineering 2
16. Accounting
17. Rate Processes
18. Problem Solving
19. Statistics
20. Surveying
21. Earthworks 1
22. Earthworks 2
23. Geotechnical Engineering 1
24. Geotechnical Engineering 2
25. Wood Construction
26. Steel Construction
27. Concrete Construction
28. Construction Management
29. Construction Regulations
30. Prints, Drawings and Models
31. Roads and Highways 1
32. Roads and Highways 2
33. Bridges 1
34. Bridges 2
35. Tunnels
36. Airports
37. Railways 1
38. Railways 2
39. Port Engineering
40. Resources and Environment 1
41. Resources and Environment 2
42. Water Supply and Flow
43. Water Service
44. Pollution Prevention
45. Sewers and Water Treatment
46. Glossary

Πληροφορίες συμμετοχής

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
"Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ. και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας. (Η βεβαίωση σπουδών εκδίδεται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά διότι έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)".

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες:
- Διάρκεια: 20 ώρες. Στο σεμινάριο περιλαμβάνεται υλικό εκπαίδευσης
- Το σεμινάριο δύναται να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά - Το Σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί μέχρι και 100% από το Πρόγραμμα ΛΑΕΚ -ΟΑΕΔ - Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση (e- class) -Επενδύουμε διαρκώς στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και στις πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης (e-learning)

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.