Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Real Estate English – Αγγλικά για τον κλάδο της Κτηματομεσιτικής

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
StartLearn

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο Real Estate English απευθύνεται σε κτηματομεσίτες, σε συμβούλους ακίνητης περιουσίας, σε όσους απασχολούνται με την μεσιτεία, την εκτίμηση και την επένδυση των ακινήτων ώστε να ανταποκρίνονται σωστά στον επαγγελματικό τους τομέα με συγκεκριμένη ορολογία.

Σκοπός

Κεντρικός στόχος και σκοπός του προγράμματος είναι οι σπουδαστές:

  • Να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε προφορικούς διαλόγους και σε γραπτά κείμενα και να επικοινωνούν αποτελεσματικά.
  • Να μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το σεμινάριο αυτό έχει ως σκοπό να εκπαιδεύσει τους επαγγελματίες κτηματομεσίτες που θέλουν να βελτιώσουν τις δεξιότητες επικοινωνίας τους στα Αγγλικά σε ένα περιβάλλον εργασίας. To συγκεκριμένο σεμινάριο αγγλικών Real Estate προσφέρει οδηγίες που βοηθούν τους σπουδαστές στα τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά της γλώσσας: ανάγνωση, ακρόαση, ομιλία και γραφή.
Το σεμινάριο Real Estate English αφορά σε διάφορα  θέματα, συμπεριλαμβανομένων των τύπων των ακινήτων, τα βασικά στοιχεία των ενυπόθηκων δανείων, τη διαχείριση ακινήτων, τις μεθόδους πώλησης και τις επενδύσεις σε ακίνητα και άλλα.
Το σεμινάριο περιλαμβάνει τρία επίπεδα δυσκολίας και προσφέρει τουλάχιστον 400 όρους λεξιλογίου και φράσεων. Η κάθε ενότητα περιλαμβάνει μια δοκιμασία  κατανόησης  ανάγνωσης, λεξιλογίου και ακουστικών ικανοτήτων και οδηγεί τους σπουδαστές σε ένα άριστο επίπεδο επαγγελματικής επικοινωνίας.

Θεματικές Ενότητες

1. The Role of a Real Estate Agent
2. People in a Real Estate Agency
3. Occupancy
4. Types of Real Estate
5. Parts of a Property
6. Parts of a Structure
7. Describing Residences 1
8. Describing Residences 2
9. Describing Commercial Properties
10. Property Ownership
11. Property Titles
12. Measurements
13. Working with Numbers
14. Describing Change
15. Skills of a Real Estate Professional
16. Contracts
17. Appraisals 1
18. Appraisals 2
19. Mortgages 1
20. Mortgages 2
21. Mortgages 3
22. Losing Property
23. Leasing Property
24. Property Management
25. Agency Relationships
26. Property Rights
27. Property Restrictions
28. Property Insurance
29. Economic Factors
30. Ethics
31. Legal Matters
32. Licensing
33. Home Listings 1
34. Home Listings 2
35. Open Houses
36. Prospecting
37. Referrals
38. The Listing Presentation
39. Negotiations
40. Closing the Deal
41. Technology 1
42. Technology 2
43. Environmental Concerns
44. Health Hazards
45. Real Estate Investing
46. Glossary

Πληροφορίες συμμετοχής

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
"Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ. και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας. (Η βεβαίωση σπουδών εκδίδεται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά διότι έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)"

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες:

  • Διάρκεια 20 ώρες
  • Επαγγελματική εκπαίδευση
  • Περιλαμβάνεται υλικό εκπαίδευσης ΔΩΡΕΑΝ
  • Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης: Εξ αποστάσεως μέσω ZOOM ή Δια ζώσης
  • Το Σεμινάριο επιδοτείται μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%

Πιστοποίηση
Στο τέλος της φοίτησης οι σπουδαστές αξιολογούνται. Η επιτυχής ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας οδηγεί στην απόκτηση της Πιστοποίησης. Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση για την αγορά εργασίας.

Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

***Οι Βεβαιώσεις Κατάρτισης Σπουδών εκδίδονται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχουν εγκριθεί και από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.

Πιστοποίηση χωρίς επιπλέον επιβάρυνση
Real Estate English – Αγγλικά για τον κλάδο της Κτηματομεσιτικής

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.