Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

Landscaping English / Αγγλικά για Διαμόρφωση Τοπίου

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
StartLearn

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο Landscaping English απευθύνεται σε επαγγελματίες γεωπόνους, τεχνολόγους γεωπόνους, αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, κηποτεχνίτες, διακοσμητές εσωτερικών χώρων, ιδιώτες και λάτρεις της κηπουρικής ώστε να ανταποκρίνονται σωστά στον επαγγελματικό τους τομέα με συγκεκριμένη ορολογία.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το σεμινάριο Landscaping English έχει ως σκοπό να εκπαιδεύσει τους επαγγελματίες γεωπόνους, τεχνολόγους γεωπόνους, αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, κηποτεχνίτες, διακοσμητές εσωτερικών χώρων, ιδιώτες και λάτρεις της κηπουρικής στην αγγλική ορολογία της διαμόρφωσης τοπίου.
Τα αγγλικά που αφορούν τη διαμόρφωση τοπίου είναι ένας νέος εκπαιδευτικός πόρος που σχετίζεται με επαγγελματίες που θέλουν να βελτιώσουν την αγγλική τους επικοινωνία στο εργασιακό τους περιβάλλον. Το σεμινάριο ενσωματώνει συγκεκριμένο λεξιλόγιο και διδάσκει βήμα-βήμα στους σπουδαστές τα τέσσερα βασικά στοιχεία της γλώσσας: ανάγνωση, ακρόαση, ομιλία και γραφή.

Το Landscaping English καλύπτει θέματα όπως τον εξοπλισμό, τους τύπους φυτών, τη συντήρηση του γκαζόν, τον πολεοδομικό σχεδιασμό και άλλα. Το σεμινάριο οργανώνεται σε τρία επίπεδα δυσκολίας και προσφέρει τουλάχιστον 400 όρους λέξεων και φράσεων και οδηγεί τους σπουδαστές σε ένα άριστο επίπεδο επαγγελματικής επικοινωνίας.

Θεματικές ενότητες
1. Features of a Landscape
2. Tools and Equipment 1
3. Tools and Equipment 2
4. Tools and Equipment 3
5. Materials
6. Planters
7. Types of Plants
8. Flowers
9. Trees
10. Shrubs
11. Vines
12. Grasses
13. Groundcovers
14. Measurements
15. Basic Actions
16. Soil Preparation
17. Soil Amendments
18. Planting
19. Plant Maintenance
20. Watering 1
21. Watering 2
22. Drainage
23. Growing Trees
24. Growing Shrubs
25. Growing Lawns
26. Lawn Maintenance
27. Diseases and Pests 1
28. Diseases and Pests 2
29. Seasons
30. Health and Safety
31. Design Elements
32. Surveying
33. Planning
34. Foundations 1
35. Foundations 2
36. Fences
37. Walls
38. Water Features
39. Beds
40. Decorative Structures
41. Landscape Maintenance
42. Landscape Architecture 1
43. Landscape Architecture 2
44. Management
45. Jobs
46. Glossary

Πληροφορίες συμμετοχής

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
"Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ. και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας. (Η βεβαίωση σπουδών εκδίδεται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά διότι έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)".

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες:
- Διάρκεια: 20 ώρες. Στο σεμινάριο περιλαμβάνεται υλικό εκπαίδευσης
- Το σεμινάριο δύναται να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά
- Το Σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί μέχρι και 100% από το Πρόγραμμα ΛΑΕΚ -ΟΑΕΔ
- Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση (e- class)
- Επενδύουμε διαρκώς στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και στις πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης (e-learning)

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.