Κατηγορία:
Λογιστικά & Φοροτεχνικά, Λογιστική

Ξενοδοχειακή Λογιστική – Λειτουργία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών μονάδων – Τουριστικών Καταλυμάτων – Τουριστικών Πρακτορείων – Επιχειρήσεις Εστίασης –Μίσθωση Ακινήτων Airbnb (Διπλογραφία – Απλογραφία)

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
KΕΛΕ - Κέντρο Λογιστικών Εφαρμογών

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Λογιστικά & Φοροτεχνικά, Λογιστική

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Λογιστές,Βοηθοί Λογιστών, Οικονομικοί Διευθυντές Ξενοδοχείων, Επιχειρηματίες που ασχολούνται με τουριστικά – επισιτιστικά επαγγέλματα

ΣΚΟΠΟΣ

Η σωστή εκμάθηση λειτουργίας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, η λειτουργία του λογιστικού φοροτεχνικού κυκλώματος, τουριστικών καταλυμάτων, επιχειρήσεων εστίασης, τουριστικών πρακτορείων, λειτουργία θεσμού Airbnb

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Συνοπτικό Πρόγραμμα:

Α. Λειτουργία Ξενοδοχείων (Διπλογραφικά) και Τουριστικών Καταλυμάτων
- Εισαγωγικές Έννοιες
- Ανάλυση Ε.Γ..Λ.Σ – Ε.Λ.Π για τις ξενοδοχειακές μονάδες
- Ειδικά θέματα.:
- Ομάδα 1 Πάγια ξενοδοχείων (αποσβέσεις – μητρώο παγίων)
- Ομάδα 2 Αποθέματα (λογιστική διαχείριση αγορών και αποθεμάτων τροφίμων και ποτών –απογραφή – αποτίμηση)
- Ομάδα 3 Απαιτήσεις (πελάτες – χρεώσται - επιταγές χρεωστικές – πιστωτικές κάρτες –έσοδα χρήσεως εισπρακτέα)
- Ομάδα 4 Ιδία κεφάλαια – προβλέψεις επισφαλών πελατών για ιδιώτες και νομικά πρόσωπα.
- Ομάδα 5 Υποχρεώσεις (προμηθευταί – πιστωταί – μεταβατικοί λογαριασμοί – προκαταβολές πελατών
- Ομάδα 6 Έξοδα (αναφορά σε έξοδα ξενοδοχείων)
- Ομάδα 7 Έσοδα (ανάλυση για τις ανάγκες του ξενοδοχείου)
- Ομάδα 8 Ανόργανα αποτελέσματα (υπολογισμός και απόδοση παρακρατούμενων φόρων - φόρος παρεπηδιμούντων (για κλίνες – επισιτιστικά) - φόρος διαμονής – ΦΜΥ – Ε.Ε.Α κ.τ.λ)
- Κλείσιμο ισολογισμού -οικονομικές καταστάσεις – έντυπα δήλωσης φόρου εισοδήματος

Β. Λειτουργία Πρακτορείων Ταξιδίου (Απλογραφία)
Β.1. Ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδίου
- ΑΡΘΡΟ 43 ν. 2859/2000
- Υπαγωγή στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ
- Υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ
- Προϋποθέσεις υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ.
- Ανάλυση Μεικτού πακέτου στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ Άρθρο 43, Ν.2859/2000.
- Φορολογία Εισοδήματος των πρακτορείων που δουλεύουν με το μικτό πακέτο.
- Πρακτορεία που δεν εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ.
- Φορολογητέα αξία (Μικτή αμοιβή πρακτορείων).
- Εφαρμογές υπολογισμού Μικτής αμοιβής σε ταξιδιωτικά πρακτορεία.
- Κωδικοποίηση συναλλαγών με ΕΛΠ
- Διαχωρισμού Μικτής Αμοιβής πακέτου σε Ε.Ε και Τρίτων Χωρών.
- Εκκαθάριση και Απόδοση ΦΠΑ στο τέλος χρήσης.
- Πρακτικές εφαρμογές & εγκύκλιοι

Β.2. Ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδίου & εστίασης
- Μεταβολή στο καθεστώς ΦΠΑ των επιχειρήσεων εστίασης
- Υπαγωγή στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ (Μ.Π)
- Υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ (Μ.Π)
- Προϋποθέσεις υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ
- Ανάλυση Μεικτού πακέτου στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ Άρθρο 43, Ν.2859/2000
- Φορολογία Εισοδήματος των πρακτορείων που δουλεύουν με το μικτό πακέτο
- Πρακτορεία που δεν εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ
- Φορολογητέα αξία (Μικτή αμοιβή πρακτορείων)
- Εφαρμογές υπολογισμού Μικτής Αμοιβής σε ταξιδιωτικά πρακτορεία
- Κωδικοποίηση συναλλαγών με ΕΛΠ εστίασης και πρακτορείων
- Διαχωρισμού Μικτής Αμοιβής πακέτου σε ΕΕ και Τρίτων Χωρών
- Εκκαθάριση και Απόδοση ΦΠΑ στο τέλος χρήσης
- Πρακτικές εφαρμογές & εγκύκλιοι

Γ. Βραχυχρόνια Μίσθωση ακινήτων (Απλογραφία)
- Εισόδημα από Airbnb στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού (φυσικά πρόσωπα).
- Εισόδημα από Αirbnb στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού (νομικά πρόσωπα).
- Κείμενη νομοθεσία:
- ΑΡΘΡΟ 111 Ν. 4446/2016. Ρυθμίσεις για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού.
- ΠΟΛ 1187/2017 & ΠΟΛ 1170/2018 καθορισμός τύπου & περιεχομένου της δήλωσης βραχυχρόνιας διαμονής.
- ΠΟΛ 1167/2018 υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου.
- Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων - πρακτικές εφαρμογές
- Ερωτοαπαντήσεις γύρω από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων.
- Έντυπο δήλωσης βραχυχρόνιας διαμονής ακινήτου - ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ (Μητρώο ΑΑΔΕ)
- Πρακτικό παράδειγμα συμπλήρωσης πλατφόρμας.
- Φορολογία εισοδήματος από AIRBNB σε φυσικά και νομικά πρόσωπα - πρακτικές εφαρμογές.

Δ. Λειτουργία Επιχειρήσεων Εστίασης - Εστιατόρια Ταβέρνες (Απλογραφία)
- Εκμάθηση μηχανογραφημένου προγράμματος :
«EPSILON NET». Το πρόγραμμα σας παρέχεται από το ΚΕΛΕ δωρεάν για ένα χρόνο για δική σας χρήση στο χώρο σας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ημερομηνία Έναρξης: 19 Οκτωβρίου 2019

Διεξαγωγή
Σάββατο - Κυριακή
Ώρα Έναρξης 10:00
Ώρα Λήξης 14:30
Διάρκεια: 1,5 μήνα (50 διδακτικές ώρες - 30 ώρες διπλογραφία & 20 ώρες απλογραφία)

Διαπίστευση & Πιστοποίηση Παρακολούθησης Σεμιναρίων:
Αδειοδοτημένο Κέντρο του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του Υπουργείου Παιδείας με Αριθμό Αδείας Α17977/ ΦΕΚ 2697 5.10.12 παρέχεται Αντίστοιχη Βεβαίωση

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας