Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

Τριετές/Τετραετές Πρόγραμμα ειδίκευσης στη Συστημική Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Ψυχολογία

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας (Ψυχολόγοι, Ψυχίατροι, Κοινωνικοί Λειτουργοί και Σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας) και σε σπουδαστές των προαναφερθέντων κλάδων, οι οποίοι επιθυμούν: α) να αποκτήσουν ολοκληρωμένες, υψηλού επιπέδου γνώσεις στον τομέα της συστημικής συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας β) να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες στην εφαρμογή των αντίστοιχων μεθόδων και τεχνικών γ) να εργαστούν στον κλάδο της Συστημικής Συμβουλευτικής ή και Ψυχοθεραπείας με αναγνώριση από Ελληνικές και Ευρωπαϊκές Εταιρείες

Σκοπός

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν:
α) την κατανόηση της σημασίας της συμβουλευτικής και ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας
β) την απόκτηση ολοκληρωμένης γνώσης της θεωρίας και των τεχνικών της Συστημικής Προσέγγισης
γ) την κατάκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων στην εφαρμογή των μεθόδων και τεχνικών
δ) την ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των σπουδαστών
ε) την κατανόηση της δεοντολογίας που διέπει την κλινική πράξη

Περιγραφή σεμιναρίου

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Συστημική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση στις θεωρίες και τις πρακτικές εφαρμογές των μεθόδων και των τεχνικών της Συστημικής προσέγγισης. Περιλαμβάνει εκπαίδευση σε θεωρητικό και βιωματικό επίπεδο. Το πρόγραμμα διαρκεί τρία χρόνια για την λήψη του διπλώματος στην Συστημική Συμβουλευτική, ενώ η ολοκλήρωση και του τέταρτου έτους φοίτησης οδηγεί στην χορήγηση διπλώματος στην Συστημική Ψυχοθεραπεία

Δομή προγράμματος
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί τρία έτη για την εκπαίδευση στην Συστημική Συμβουλευτική, ενώ παρέχεται και ένα τέταρτο έτος για την λήψη διπλώματος στην Συστημική Ψυχοθεραπεία για όσους σπουδαστές επιθυμούν να συνεχίσουν την εκπαίδευση.

Το τριετές πρόγραμμα περιλαμβάνει 400 ώρες θεωρητικής κατάρτισης, 160 ώρες κλινικής άσκησης, 60 ώρες εποπτείας, 200 ώρες ομαδικής θεραπείας (παρέχονται 200 ώρες ομαδικής θεραπείας στο Κέντρο για όσους σπουδαστές επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την ομαδική τους θεραπεία στο Κέντρο), 50 ώρες ατομικής θεραπείας (η ατομική θεραπεία πραγματοποιούνται εκτός του Κέντρου και μπορεί να αναγνωριστεί προηγούμενη θεραπεία υπό όρους) και 300 ώρες προσωπικής ενασχόλησης μέσα από την μελέτη βιβλιογραφίας και την συγγραφή των εργασιών και των αναφορών της εποπτευόμενης κλινικής άσκησης.

Το τέταρτο έτος περιλαμβάνει 150 ώρες εκπαίδευσης και 100 ώρες προσωπικής ενασχόλησης, ενώ συνεχίζεται η θεραπεία και η εποπτευόμενη κλινική άσκηση με την ανάληψη ενός τουλάχιστον περιστατικού με ατομική εποπτεία.

Η θεωρητική κατάρτιση κατά τη διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιείται μέσα από εντατικά εκπαιδευτικά σεμινάρια τα οποία περιλαμβάνουν θεωρητικές εισηγήσεις, παρουσίαση και συζήτηση περιστατικών, παρουσίαση, ανάλυση και πρακτικές εφαρμογές των μεθόδων και τεχνικών της Συστημικής προσέγγισης, εκπαιδευτικές ασκήσεις (παίξιμο ρόλων, προσομοίωση συνεδριών, ανάλυση περιστατικών) και παρακολούθηση εκπαιδευτικών dvd. Κατά την βιωματική εκπαίδευση δίνεται έμφαση στην προσομοίωση συνεδριών ανάμεσα στους σπουδαστές σε χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο για διεξαγωγή συνεδριών. Όλοι οι σπουδαστές μας συνδέονται με τον προσωπικό τους κωδικό στην ειδικά διαμορφωμένη, ηλεκτρονική πλατφόρμα του Κέντρου μας προκειμένου να μελετήσουν το υλικό του τμήματός τους, να ενημερωθούν για το πρόγραμμα ή για τις υποχρεώσεις τους, καθώς και για να επικοινωνήσουν άμεσα με το διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό του Κέντρου.

Διάρκεια προγράμματος: Τρία ή/και τέσσερα έτη σπουδών

Διδακτέα ύλη

1ο έτος σπουδών «Εισαγωγή στη Συμβουλευτική»
100 ώρες κατάρτισης στη Συμβουλευτική= αντικείμενο συμβουλευτικής, προσεγγίσεις και θεωρητικό υπόβαθρο, δεοντολογία και ηθική στον επαγγελματικό χώρο, συμβουλευτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, γνωρίσματα συμβούλου, θεραπευτική σχέση, τεχνικές συμβουλευτικής, δομή συμβουλευτικής διαδικασίας, εισαγωγή στην συστημική προσέγγιση.

2ο έτος σπουδών «Εκπαίδευση στην Συστημική προσέγγιση»
150 ώρες κατάρτισης στη Συστημική συμβουλευτική= βασικές αρχές της συστημικής θεωρίας, κοινωνικά συστήματα, επικοινωνία και εφαρμογές της συστημικής προσέγγισης, βασικά μοντέλα συστημικής θεραπείας και συμβουλευτικής και η εφαρμογή τους σε διαφορετικά πλαίσια και δομές βασικά στοιχεία ψυχοπαθολογίας, νευροψυχολογίας και ψυχοφαρμακολογίας, κλινική συνέντευξη, μοντέλα συστημικής συμβουλευτικής και θεραπείας: Α’ Κυβερνητική, Β’ Κυβερνητική και Μεταμοντέρνες θεωρίες, Συμβουλευτική σε Εφήβους, Συμβουλευτική Ζεύγους, Συμβουλευτική σε Ομάδες, Emotionally Focused Couples Therapy

3ο έτος σπουδών «Εκπαίδευση στην Συστημική προσέγγιση»
150 ώρες κατάρτισης στη Συστημική συμβουλευτική= Μεταμοντέρνες προσεγγίσεις, Διαφορετικές μορφές ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής: ατομική, με ζευγάρια, με οικογένειες, ομαδική, σε σχολεία και επιχειρήσεις, Γενεόγραμμα, Συμβουλευτική Οικογένειας, Συμβουλευτική στο Πένθος και την Απώλεια.

4ο έτος σπουδών «Εμβάθυνση στην Συστημική ψυχοθεραπεία»
150 ώρες κατάρτισης στη Συστημική ψυχοθεραπεία= έμφαση στην θεραπεία ζεύγους και οικογένειας, επικέντρωση στην ψυχοθεραπευτική πρακτική μέσα από βιωματικά εργαστήρια.

Πληροφορίες συμμετοχής

Προϋποθέσεις εγγραφής
Στο πρόγραμμα μπορούν να εγγραφούν κάτοχοι πτυχίου ή αναγνωρισμένου διπλώματος στο αντικείμενο της ψυχικής υγείας (Ψυχολόγοι, Ψυχίατροι, Κοινωνικοί Λειτουργοί και Σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας), καθώς και σπουδαστές των προαναφερθέντων κλάδων, κατόπιν της αξιολόγησής τους. Στο πρόγραμμα εγγράφονται έως 16 άτομα ετησίως.

Τα ετήσια δίδακτρα περιλαμβάνουν όσα παρέχονται από το Κέντρο, δηλαδή τις ώρες εκπαίδευσης, το εκπαιδευτικό υλικό, την αξιολόγηση των σπουδαστών, καθώς και την ομάδα εποπτείας για το δεύτερο και τρίτο έτος. Οι ώρες ψυχοθεραπείας και οι ώρες ατομικής εποπτείας καλύπτονται επιπρόσθετα από τους σπουδαστές.

Ώρες εποπτείας:
Εντός των διδάκτρων και κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου έτους, οι σπουδαστές καλύπτουν 60 ώρες ομαδικής εποπτείας. Η ατομική εποπτεία, η οποία θα χρειαστεί κατά την ανάληψη περιστατικών στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης, παρέχεται από τους πιστοποιημένους επόπτες του Κέντρου. Το κόστος για κάθε ατομική εποπτεία ανέρχεται στα 40 ευρώ. Η συχνότητα της εποπτείας συνήθως ορίζεται σε ρυθμό 4:1 (4 συνεδρίες > 1 εποπτεία). Στον καθορισμό της συχνότητας της εποπτείας, συνυπολογίζονται η ιδιαιτερότητα των περιστατικών και οι δυνατότητες των σπουδαστών.

Ώρες ψυχοθεραπείας:
Προκειμένου να αποφοιτήσουν, οι σπουδαστές χρειάζεται να καταθέσουν βεβαίωση συμπλήρωσης 200 ωρών ομαδικής συστημικής ψυχοθεραπείας και 50 ωρών ατομικής ψυχοθεραπείας ανεξαρτήτου προσέγγισης, με ψυχοθεραπευτές της επιλογής τους. Θα αναγνωριστούν κατά περίπτωση οι ώρες ψυχοθεραπείας οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Όσον αφορά στην ομαδική ψυχοθεραπεία, οι σπουδαστές έχουν την δυνατότητα, εάν το επιθυμούν, να ενταχθούν στην ομάδα συστημικής ψυχοθεραπείας του Κέντρου μας. Η ομάδα αυτή:
• πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση
• κάθε συνάντηση διαρκεί 2 ώρες
• συμμετέχουν 8-12 μέλη
• έχει συνολική διάρκεια 3 ετών
• καλύπτει 200 ώρες θεραπείας
• συντονίζεται από έμπειρους ψυχοθεραπευτές
• έχει χαμηλό κόστος για τους σπουδαστές – 10 ευρώ η κάθε 2ωρη συνάντηση

Όσον αφορά στην ατομική ψυχοθεραπεία, οι σπουδαστές έχουν την δυνατότητα, εάν το επιθυμούν, να απευθυνθούν στους τελειόφοιτους σπουδαστές των ψυχοθεραπευτικών, εκπαιδευτικών τμημάτων του Κέντρου μας. Σε αυτή την περίπτωση το κόστος ανά συνεδρία ατομικής ψυχοθεραπείας ανέρχεται στα 15 ευρώ.

Αναγνώριση προγράμματος
Το εν λόγω πρόγραμμα (τριετές) είναι εγκεκριμένο από την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι απόφοιτοι του τμήματος έχουν την δυνατότητα να εγγραφούν αυτόματα ως τακτικά μέλη στην Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ.) και την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής (E.A.C.).

Επίσης, οι απόφοιτοι του τμήματος έχουν την δυνατότητα να λάβουν την Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση Συμβούλου (European Certificate of Counsellor Accreditation) από την Ευρωπαϊκή Εταιρία Συμβουλευτικής (E.A.C.) www.eac.eu.com/about-eac-. Η Ευρωπαϊκή πιστοποίηση συμβούλου δίνει την δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος σε όλες τις χώρες της Ευρώπης.

Επιπρόσθετα, οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να εγγραφούν ως μέλη (individual member status) στον έγκριτο Βρετανικό Σύλλογο Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας (British Association for Counselling & Psychotherapy – BACP).

Επιπλέον, όσοι παρακολουθήσουν και το τέταρτο έτος σπουδών θα λάβουν το δίπλωμα στην Συστημική Ψυχοθεραπεία. Το εν λόγω πρόγραμμα πληροί τα πανευρωπαϊκά κριτήρια εκπαίδευσης στην Συστημική Ψυχοθεραπεία, όπως ορίζονται από έγκριτους επιστημονικούς οργανισμούς, όπως ο σύλλογος European Association for Family Therapy (EFTA).

Κόστος Συμμετοχής

A’ έτος – Ιδιώτες: 1100 ευρώ, Φοιτητές/Άνεργοι/Απόφοιτοι του Κέντρου ή Εφάπαξ πληρωμή: 900 ευρώ
(Εφάπαξ ή σε 6 μηνιαίες δόσεις)
Β’, Γ’ έτος & Δ’ έτος – Ιδιώτες: 1600 ευρώ ανά έτος, Φοιτητές/Άνεργοι/Απόφοιτοι του Κέντρου ή Εφάπαξ πληρωμή: 1400 ευρώ ανά έτος
(Eφάπαξ ή σε 10 μηνιαίες δόσεις).

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.