Κατηγορία:
Λογιστικά & Φοροτεχνικά, Λογιστική

Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης στη Φορολογική Διαδικασία

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Altium Training

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Λογιστικά & Φοροτεχνικά, Λογιστική

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

• σε λογιστές και φοροτέχνες
• σε δικηγόρους και νομικούς φορολογικούς συμβούλους
• σε οικονομικούς συμβούλους και γενικά συμβούλους επιχειρήσεων
• σε στελέχη επιχειρήσεων (με φορολογικό, οικονομικό ή νομικό υπόβαθρο)

ΣΚΟΠΟΣ

• Η κατανόηση και ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας, του κανονιστικού πλαισίου και των ερμηνευτικών εγκυκλίων σχετικά με τη φορολογική διαδικασία
• Η κατανόηση των νέων εννοιών/όρων και διαδικασιών που έχει εισάγει το νέο νομοθετικό – κανονιστικό πλαίσιο για τη φορολογική διαδικασία
• Ενημέρωση σχετικά με τις ερμηνευτικές εγκυκλίους της ΑΑΔΕ
• Ενημέρωση σχετικά με τις νομολογιακές εξελίξεις επί των ζητημάτων της φορολογικής διαδικασίας
• Το πρόγραμμα αποδίδει μία ώρα συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης ανά ώρα εκπαίδευσης. (51 ώρες συνολικά CPD)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Θεματολογία:
• Ενότητα 1: Εισαγωγή – Βασικές αρχές - Γενικές διατάξεις
• Ενότητα 2: Υποβολή φορολογικών δηλώσεων
• Ενότητα 3: Το φορολογικό μητρώο
• Ενότητα 4: Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας (ΑΦΕ)
• Ενότητα 5: Λογιστικό σύστημα – Λογιστικά αρχεία
• Ενότητα 6: Πληροφορίες από τον φορολογούμενο και τρίτους (ανταλλαγή πληροφοριών) – Απόρρητο
• Ενότητα 7: Ο φορολογικός έλεγχος – ενδοομιλικές συναλλαγές
• Ενότητα 8: Ο προσδιορισμός του φόρου
• Ενότητα 9: Η ενδικοφανής προσφυγή
• Ενότητα 10: Διασφαλιστικά μέτρα – Ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπα
• Ενότητα 11: Η είσπραξη του φόρου – Μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης
• Ενότητα 12: Φορολογικές παραβάσεις και κυρώσεις – παραγραφή – γενικός αντικαταχρηστικός κανόνας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ώρες: 09:00-14:00

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας