Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

Ναυτιλιακά: Βασικές Γνώσεις και Εισαγωγή στο Ναυτικό Δίκαιο

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
BONUS SEMINARS
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Οργάνωση & Διοίκηση

Σε ποιους απευθύνεται

 • Σε Φοιτητές Ναυτιλιακών Σπουδών  
 • Σε Σπουδαστές Ναυτιλιακών Σπουδών
 • Σε Όλους τους Επιχειρηματίες του Ναυτιλιακού κλάδου που επιθυμούν να Γνωρίσουν και να Κατανοήσουν τις Βασικές Αρχές του Ναυτικού Δικαίου
 • Σε Στελέχη Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων που είναι επιφορτισμένα με την διεκπεραίωση Ναυτιλιακών Υποθέσεων επικεντρωμένων στα Νομικά Ζητήματα του Ναυτικού Δικαίου 
 • Σε Όλους όσους επιθυμούν να Γνωρίσουν τον Υπέροχο Κόσμο της Ναυτιλίας

Σκοπός

Γιατί πρέπει να παρακολουθήσετε το Σεμινάριο αυτό;

 • Για να Κατανοήσετε τη Σημασία των Θαλασσίων Μεταφορών στο Παγκόσμιο Εμπόριο 
 • Για να Κατανοήσετε τη Σπουδαιότητα και το Ρόλο της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας στην Παγκόσμια Οικονομία
 • Για να Γνωρίσετε την Έννοια και τις Κατηγορίες των Πλοίων
 • Για να Κατανοήσετε τη Διαφορά μεταξύ Πλωτού Ναυπηγήματος και Βοηθητικού Ναυπηγήματος
 • Για να Γνωρίσετε τη Διαδικασία και τις Συμβάσεις Νηολόγησης ενός Πλοίου
 • Για να Μάθετε τη Διαδικασία Απόκτησης και Απώλειας της Εθνικότητας ενός Πλοίου
 • Για να Γνωρίσετε το λεπτομερές Περιεχόμενο μιας Σύμβασης Ναυτολόγησης
 • Για να Γνωρίσετε τα Καθήκοντα όλου του Προσωπικού Πλοίων
 • Για να Γνωρίσετε τις Διαδικασίες Κτήσης, Ναυπήγησης και Διάλυσης Πλοίων
 • Για να Γνωρίσετε τους Διεθνείς Οργανισμούς και τους Κώδικες Ναυσιπλοΐας
 • Για να Μάθετε την Λειτουργία και τους Στόχους του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ)
 • Για να Γνωρίσετε τις διαδικασίες Ασφάλειας της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS)
 • Για να Γνωρίσετε τις διαδικασίες Πρόληψης της Θαλάσσιας Ρύπανσης από Πλοία (MARPOL)

Περιγραφή σεμιναρίου

Θεματολογία (ποια θέματα θα Παρουσιαστούν και θα Αναλυθούν στο Σεμινάριο):

 • Ο Ρόλος και η Σημασία των Θαλασσίων Μεταφορών στο Παγκόσμιο Εμπόριο
 • Η Σπουδαιότητα και ο Ρόλος της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας στην Παγκόσμια Οικονομία
 • Οι Λόγοι Αύξησης της Ζήτησης για Θαλάσσιες Μεταφορές
 • Έννοια Πλοίου και Κατηγορίες Πλοίων
 • Νηολόγηση Πλοίου
 • Απόκτηση και Απώλεια της Εθνικότητας ενός Πλοίου
 • Σύνθεση Προσωπικού Πλοίων
 • Συμβάσεις Ναυτολόγησης
 • Καθήκοντα Προσωπικού Πλοίων
 • Οργάνωση Εργασίας εν Πλώ
 • Κτήση, Ναυπήγηση και Διάλυση Πλοίου
 • Διεθνείς Οργανισμοί και Κώδικες Ναυσιπλοΐας
 • Προστασία Θαλασσίου Περιβάλλοντος
 • Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας
 • Ασφάλεια Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS)
 • Πρόληψη Θαλάσσιας Ρύπανσης από Πλοία (MARPOL) 

Πληροφορίες συμμετοχής

Περιβάλλον Εκμάθησης - Οπτικοακουστικά Μέσα:
Το Σεμινάριο της BONUS SEMINARS θα παρουσιαστεί με Άρτια Τεχνολογικά Μέσα, στο Αμφιθέατρο της Σχολής, στις εγκαταστάσεις του Εκπαιδευτικού Ομίλου NETWORK.

Διδασκαλία & Εκμάθηση:
Η Διδασκαλία προϋποθέτει την Ενεργή Συμμετοχή των Συμμετεχόντων.
Ο Εισηγητής είναι πρόθυμος να Επιλύσει οποιαδήποτε Απορία και να σας Βοηθήσει να Αφομοιώσετε τις Γνώσεις περί Ναυτιλιακών και τις Βασικές Αρχές του Ναυτικού Δικαίου.

Παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ:

 • Σημειώσεις του Εισηγητή
 • Ελληνική Βιβλιογραφία
 • Οδηγίες για πρακτική εξάσκηση
 • Στυλό και έντυπο υλικό

Πιστοποίηση:
Με την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου θα λάβετε

 1.  Επίσημη Πιστοποίηση Σεμιναρίου από τη BONUS SEMINARS
 2.  Βεβαίωση Παρακολούθησης με λεπτομέρειες για το Σεμινάριο που παρακολουθήσατε και τη σφραγίδα Εγγύησης του Ομίλου NETWORK

Εκπτώσεις και Εκπτωτικά Δικαιώματα για κάθε Εγγεγραμμένο στα Σεμινάρια της BONUS SEMINARS:

 • 10% σε κάθε ένα συμμετέχοντα σε περίπτωση Ομαδικής Εγγραφής (3 άτομα +)
 • 20% σε κάθε Σεμινάριο στους κατόχους κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ
 • 10% σε κάθε Σεμινάριο στους κατόχους ενεργούς Φοιτητικής κάρτας
 • 5% σε όλα τα Άλλα Προγράμματα του Ομίλου NETWORK:(GMAT, TOEFL, IELTS, GRE, Proficiency, Εισαγωγή σε Μεταπτυχιακά, Εισαγωγή σε Βρετανικά Παν/μια, Foundation Programmes, ECDL, Photoshop, Illustrator, AutoCAD, 3D Studio MAX, Dreamweaver, Joomla κ.λπ.)

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Οι διαφορετικές κατηγορίες Εκπτώσεων δεν συνυπολογίζονται αθροιστικά.  Σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόμενος ανήκει σε περισσότερες από μία εκπτωτικές κατηγορίες, τότε λαμβάνει τη μεγαλύτερη έκπτωση μόνο.  

Κόστος Συμμετοχής

85€ (Ισχύουν Εκπτώσεις)

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.