Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Προγραμματισμός με Java

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
InfoQuality

Περιγραφή σεμιναρίου

 Η Java είναι μια αντικειμενοστραφής γλώσσα γενικού σκοπού, η οποία βασίζεται στην δομημένη σε κλάσεις λογική προγραμματισμού.

Έχει καθιερωθεί παγκοσμίως σαν ένα από τα standard λογισμικά για εφαρμογές διαδικτύου (Web applications), δικτύων (networking applications) και mobile applications. Ταυτόχρονα έχει υιοθετηθεί από εκατομμύρια προγραμματιστών και εταιρειών για την σταθερότητα και την αξιοπιστία που προσφέρει, ενώ έχει την δυνατότητα συνεργασίας και με άλλες τεχνολογίες ανάπτυξης εφαρμογών.

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της Java έναντι των περισσότερων άλλων γλωσσών είναι η ανεξαρτησία του λειτουργικού συστήματος και πλατφόρμας. Τα προγράμματα που είναι γραμμένα σε Java τρέχουνε ακριβώς το ίδιο σε Windows, Linux, Unix, Macintosh, κλπ, χωρίς να χρειαστεί να ξαναγίνει μεταγλώττιση (compiling) ή να αλλάξει ο πηγαίος κώδικας για κάθε διαφορετικό λειτουργικό σύστημα.

Επένδυσε στη σωστή εκμάθηση του Programming – του κλάδου Πληρ/κής με την μεγαλύτερη ανάπτυξη & ζήτηση παγκοσμίως!

Πληροφορίες συμμετοχής

• Τα σεμινάρια δεν είναι θεωρητικά, αλλά πρακτικά-εκπαιδευτικά πάνω στον Η/Υ & διεξάγονται:

- σε ολιγομελή group 3-6 ατόμων
- με αναλυτική καθοδήγηση έμπειρων καθηγητών Πληρ/κής, από το 1ο βήμα
- με projects-εργασίες για εξάσκηση &
- με υποστηρικτικές σημειώσεις.

• Στο τέλος δίνεται Βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου.
Προαιρετικά μπορείς κατόπιν εξετάσεων να γίνεις Πιστοποιημένος χρήστης Java
από τον Φορέα Πιστοποιήσεων ACTA
(Τεχνοβλαστός Παν/μίου Θεσ/κης – αναγνωρισμένος από τον ΕΟΠΠΕΠ / Υπ. Παιδείας)
Εξετάσεις διενεργούνται στο Πιστοποιημένο Εξεταστικό μας Κέντρο.
Η διδακτέα ύλη καλύπτει πλήρως τις ανάγκες Πιστοποίησης.

• Δυνατότητα επέκτασης και σε άλλες γλώσσες Προγραμματισμού που διεξάγονται ανά διαστήματα στο κέντρο μας (VB, C++, Python, C#, Data Bases & SQL Server, κλπ)

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.