Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Προγραμματισμός με C++

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
InfoQuality

Περιγραφή σεμιναρίου

Η C++ είναι μια γενικού σκοπού γλώσσα προγραμματισμού Η/Υ. Θεωρείται μέσου επιπέδου γλώσσα, καθώς περιλαμβάνει έναν συνδυασμό χαρακτηριστικών από γλώσσες υψηλού και χαμηλού επιπέδου. Υποστηρίζει δομημένο, αντικειμενοστρεφή και γενικό προγραμματισμό.

Η C++ είναι σχεδιασμένη:
- ως μια γενικής χρήσης γλώσσα με στατικούς τύπους, που είναι όσο αποτελεσματική και φορητή, όσο η C.
- να υποστηρίζει άμεσα και σφαιρικά πολλά είδη προγραμματισμού (δομημένος προγραμματισμός, αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός, γενικός προγραμματισμός)
- να δίνει επιλογές στον προγραμματιστή, ακόμα κι αν του επιτρέπει να επιλέξει λανθασμένα.
- να είναι όσο το δυνατόν συμβατή με τη C, διευκολύνοντας έτσι τη μετάβαση από τη C στη C++
- να αποφεύγει χαρακτηριστικά που αναφέρονται σε συγκεκριμένες πλατφόρμες ή δεν είναι γενικής χρήσης
- να μην δημιουργείται επιπλέον επεξεργαστικό κόστος για χαρακτηριστικά της γλώσσας που δεν χρησιμοποιούνται
- να λειτουργεί χωρίς κάποιο εξελιγμένο προγραμματιστικό περιβάλλον

Πληροφορίες συμμετοχής

• Διάρκεια: 24 ακαδ. ώρες
(κατανέμονται π.χ. σε 8 ημέρες x 3 ακαδ.ώρες κάθε φορά)

• Τα σεμινάρια δεν είναι θεωρητικά, αλλά πρακτικά-εκπαιδευτικά πάνω στον Η/Υ & διεξάγονται:

- σε ολιγομελή group 3-6 ατόμων
- με αναλυτική καθοδήγηση έμπειρων καθηγητών Πληρ/κής, από το 1ο βήμα
- με projects-εργασίες για εξάσκηση &
- με υποστηρικτικές σημειώσεις.

• Στο τέλος δίνεται Βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου.
Προαιρετικά μπορείς κατόπιν εξετάσεων να γίνεις Πιστοποιημένος χρήστης C++
από τον Φορέα Πιστοποιήσεων ACTA
(Τεχνοβλαστός Παν/μίου Θεσ/κης – αναγνωρισμένος από τον ΕΟΠΠΕΠ / Υπ. Παιδείας)
Εξετάσεις διενεργούνται στο Πιστοποιημένο Εξεταστικό μας Κέντρο.
Η διδακτέα ύλη καλύπτει πλήρως τια ανάγκες Πιστοποίησης.

• Δυνατότητα επέκτασης και σε άλλες γλώσσες Προγραμματισμού που διεξάγονται ανά διαστήματα στο κέντρο μας (VB, Python, Java, C#, Data Bases & SQL, κλπ)

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.