Σεμινάριο σε αίθουσα:
Εκπαίδευση, Ειδική Αγωγή

Mαθησιακές Δυσκολίες - learning Difficulties

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΑΛΦΑ studies ΚΔΒΜ2

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Εκπαίδευση, Ειδική Αγωγή

ΣΚΟΠΟΣ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μαθησιακές Δυσκολίες - Δυσλεξία» αποσκοπεί στην κατάρτιση όλων των εμπλεκομένων με την εκπαίδευση και την ψυχολογία φορέων για την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση της δυσλεξίας τόσο σε γνωστικό όσο και σε ψυχοπαιδαγωγικό επίπεδο. Οι μεθοδολογίες και προσεγγίσεις της μπορούν να εφαρμοστούν μέσα και έξω από την «κανονική τάξη».
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η επισήμανση του ρόλου του εκπαιδευτικού για την ομαλότερη ένταξη των μαθητών με δυσλεξία στο σχολικό περιβάλλον και η παρουσίαση βασικών αρχών και τρόπων αντιμετώπισης των δυσκολιών των παιδιών μέσω της δημιουργίας ενός εξατομικευμένου προγράμματος μελέτης και της συνεργασίας σχολικού και οικογενειακού περιβάλλοντος.
Επιπροσθέτως, δίνονται πρακτικές οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς, με στόχο την ανάπτυξη των μαθησιακών δεξιοτήτων και τη δημιουργία κλίματος συνεργασίας και συλλογικότητας μέσα στη σχολική τάξη, αλλά και προς τους γονείς για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τη συμπεριφορά και τα προβλήματα των παιδιών τους, να τα κατανοήσουν και να τους παρέχουν καθημερινή υποστήριξη και βοήθεια.
Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να κατανοούν τη φύση των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών και τη διαδικασία της διαγνωστικής αξιολόγησης. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε πρακτικές στρατηγικές αντιμετώπισης και παρέμβασης σε παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες.
Επίσης παρουσιάζεται ένα βασικό πρόγραμμα διάγνωσης, αξιολόγησης και αποκατάστασης στους τομείς της ανάγνωσης, της γραφής και της αρίθμησης με την επιλογή συγκεκριμένων ασκήσεων, κατάλληλων για την ηλικία και το γνωστικό επίπεδο του κάθε παιδιού, ενώ, τέλος, με την προβολή συγκεκριμένων πρακτικών συμβουλών προς εκπαιδευτικούς και γονείς επισημαίνεται ο ρόλος τους για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των δυσκολιών και των αδυναμιών των δυσλεξικών μαθητών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Eνδεικτικό Περιεχόμενο

 • Εννοιολογικός προσδιορισμός Μ.Δ.
 • Χαρακτηριστικά μαθητών με Μ.Δ.
 • Χώρος εκπαίδευσης και μαθησιακό περιβάλλον
 • Εκπαιδευτικές προσαρμογές
 • Περιοχές Δεξιοτήτων: Περιγραφή, αξιολόγηση, παρέμβαση
 • Μελέτη περιπτώσεων
  ΔΥΣΓΡΑΦΙΑ
  ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ
  ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ & ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
  ΔΥΣΛΕΞΙΑ
  ΔΥΣΑΡΙΘΜΗΣΙΑ
  ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΙΑ
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας