Κατηγορία:
Λογιστικά & Φοροτεχνικά, Εργατικά / Ασφαλιστικά

Επίκαιρες Εργασιακές Αναλύσεις - Εφαρμογή στη Μισθοδοσία (Παρουσίαση και του Ν.4611/2019)

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
EPSILON NET TRAINING

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Λογιστικά & Φοροτεχνικά, Εργατικά / Ασφαλιστικά

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Κος Ραπανάκης Πέτρος,Οικονομολόγος, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π , Σύμβουλος επιχειρήσεων

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
Υπαλλήλους Τμημάτων Μισθοδοσίας
Διευθυντές HR
Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων

ΣΚΟΠΟΣ

Η Πλήρης Ανάλυση, όλων των τελευταίων αλλαγών που έχουν προκύψει στο Εργασιακό πλαίσιο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Περιεχόμενα
Το πλαίσιο καταγγελίας συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου μισθωτών, μετά την κατάργηση του άρθρου 48 Ν.4611/2019 και την επαναφορά σε ισχύ του θεσμού της αναιτιολόγητης καταγγελίας ,σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του του άρθρου 117 του Ν. 4623/2019
Αποσβεστική προθεσμία αξίωσης εργαζομένων με σχετική αγωγή, από άκυρη απόλυση και καταβολή της οφειλόμενης αποζημίωσης απόλυση όταν ο εργαζόμενος έχει προσφύγει στη διαδικασία επίλυσης εργατικών διαφορών του ΣΕΠΕ μετά την κατάργηση του άρθρου 58, Ν.4611/2019
Η κατάργηση της διάταξης περί Ευθύνης αναθέτοντος, εργολάβου και υπεργολάβου έναντι των εργαζομένων, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του του άρθρου 117 του Ν. 4623/2019
Ευθύνη εργαζομένων κατά την εκτέλεση της εργασίας (άρθρο 49, Ν.4611/2019)
Υποχρέωση καταβολής μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών της αποζημίωσης και των ασφαλιστικών εισφορών των πρακτικώς ασκούμενων και των μαθητευόμενων (άρθρο 52, Ν.4611/2019)
Τι ισχύει με την καταχώριση της ετήσιας κανονικής άδειας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ(άρθρο 53, Ν.4611/2019)
Υποχρεώσεις εργοδοτών που απασχολούν εργαζόμενους που χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα κατά την εργασία τους (άρθρο 56, Ν.4611/2019)
Ο νέος κατώτατος μισθός και ημερομίσθιο του άρθρου 103, Ν.4172/2013
Τι ισχύει με τα επιδόματα τριετιών και το επίδομα γάμου
Τι ισχύει με τους μισθολογικούς καθώς και τους μη μισθολογικούς όρους ΣΣΕ που έχει κηρυχθεί υποχρεωτική
Σε ποιες περιπτώσεις δεν δεσμεύεται ο εργοδότης να εφαρμόσει τους όρους μιας συλλογικής σύμβασης εργασίας που είναι σε ισχύ.
Οι όροι αμοιβής και εργασίας των εργαζόμενων στα ξενοδοχεία τα τουριστικά γραφεία και τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις
Ποιους όρους πρέπει να περιλαμβάνει η ατομική σύμβαση εργασίας
Ποια η διαφορά μεταξύ της ατομικής σύμβασης εργασίας και του εντύπου γνωστοποίησης των όρων της σχέσης εργασίας σύμφωνα με το Π.Δ. 156/1994
Ατομικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου
Οι οικειοθελείς παροχές και η αποτύπωση τους στα εκκαθαριστικά σημειώματα της μισθοδοσίας
Συμψηφισμός στον υπέρτερο του νόμιμου μισθό των οφειλομένων προσαυξήσεων
Ηλεκτρονική υποβολή υπερεργασίας και υπερωρίας
Απασχόληση μισθωτών κατά τις Κυριακές & αργίες
Υπέρβαση ορίων βραχείας ασθενείας και άδεια , σύμφωνα με την απόφαση του Άρειου Πάγου 7/2019
Κυρώσεις – πρόστιμα επί παραβάσεων βάσει της νέας ΥΑ 29164/755/2.7.2019

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 1 ημέρα.
Συνολική διάρκεια: 5 ώρες.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

120€

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας