Κατηγορία:
Χρηματοοικονομικά, Οικονομικά, Εργατικά / Ασφαλιστικά, Λογιστικά & Φοροτεχνικά

Diploma in Management Accounting and Costing (MAC)

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
EPSILON NET TRAINING

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Χρηματοοικονομικά, Οικονομικά, Εργατικά / Ασφαλιστικά, Λογιστικά & Φοροτεχνικά

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Ιωσηφάκης Γιώργος
Κριαράς Ευστάθιος
Μπακάλης Βασίλης

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Διοικητικά & Οικονομικά Στελέχη που έχουν την ευθύνη
εποπτείας προϋπολογισμού τμημάτων ή συνολικά της εταιρίας
δημιουργίας ή και παρακολούθησης συστημάτων κοστολόγησης και μέτρησης της αποδοτικότητας της επιχείρησης και επιμέρους τμημάτων
συμμετοχής σε όργανα λήψης αποφάσεων

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του διπλώματος είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες:
Γνώσεις σε συστήματα κοστολόγησης προϊόντων, διαδικασίες, λειτουργίες, υπηρεσίες και ετοιμασία πληροφοριών που να βοηθούν την διοίκηση στην λήψη αποφάσεων και σχεδιασμό πολιτικής
Λεπτομερή κατανόηση του ρόλου της κοστολόγησης και της διοικητικής λογιστικής στο οικονομικό και εμπορικό περιβάλλον
Λεπτομερή γνώση στην εποπτεία των χρηματοοικονομικών διαδικασιών και λήψη αποφάσεων
Κατανόηση της στρατηγικής της λογιστικής διοίκησης

Να μπορούν επίσης:
Να εξηγήσουν το ρόλο της λογιστικής διοίκησης και κοστολόγησης σε ένα οργανισμό
Να διακρίνουν τις διάφορες ταξινομήσεις εξόδων
Να υπολογίζουν κόστη πρώτων υλών, εργατικά, πάγια έξοδα αγαθών και υπηρεσιών, διαδικασιών και λειτουργιών
Να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν τεχνικές προϋπολογισμών που να βοηθούν την διοίκηση να ελέγχει τις εσωτερικές της διαδικασίες και να έχει κριτική κατανόηση των πλεονεκτημάτων και αδυναμιών αυτών των τεχνικών
Να κατανοούν τις χρηματοοικονομικές και ποσοτικές πληροφορίες που παρέχονται στα διάφορα επίπεδα της διοίκησης και πώς να βοηθούν την διοίκηση στην εκτέλεση των καθηκόντων τους
Να ετοιμάζουν, αναλύουν και αξιολογούν το περιεχόμενο χρηματοοικονομικών και ποσοτικών πληροφοριών
Να γνωρίζουν τη φύση και τον σκοπό των τεχνικών της λογιστικής διοίκησης και επίδρασης τους στην λειτουργία της Λογιστικής Διοίκησης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το Diploma in Management Accounting and Costing είναι ο επαγγελματικός τίτλος εξειδίκευσης που εξασφαλίζει στον κάτοχό του το συγκριτικό πλεονέκτημα της εξειδικευμένης γνώσης στον τομέα της Διοικητικής Λογιστικής και Κοστολόγησης, προσφέροντάς του το προβάδισμα στην αναβάθμιση του ρόλου του και την ενεργό συμμετοχή του στις διαδικασίες λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας