Σεμινάριο σε αίθουσα:
Ψυχολογία, Συμβουλευτική / Ψυχοθεραπεία / Επαγγελματικά

Επιμορφωτικό πρόγραμμα για Κοινωνικούς Λειτουργούς: «Κλινικό εργαστήρι Κοινωνικών Λειτουργών»

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «ΕΔΡΑ»

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Ψυχολογία, Συμβουλευτική / Ψυχοθεραπεία / Επαγγελματικά

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Ο Νικόλαος Παππάς είναι Κοινωνικός Λειτουργός, μέλος του Σ.Κ.Λ.Ε., απόφοιτος ΑΤΕΙ Αθήνας με πολυετή συνεχής εργασιακή εμπειρία στο πεδίο, στην εποπτεία και καθοδήγηση σπουδαστών σε πιστοποιημένα πλαίσια πρακτικής άσκησης Κοινωνικών Λειτουργών. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΑΠ- Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών) με εμπειρία σε προγράμματα ΣΥ.Υ. , μέλος της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ε.Ε.Ε.Ε. ). Είναι πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) Από το 2009 συνεργάζεται με την Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» στα Ψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα του Φορέα ως εξωτερικός συνεργάτης και επόπτης των Κοινωνικών Λειτουργών των δομών του φορέα.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε νέους επαγγελματίες Κοινωνικούς Λειτουργούς καθώς και σε φοιτητές Κοινωνικής Εργασίας που πραγματοποιούν την εργαστηριακή ή την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα οι οποίοι επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους στο πεδίο ή επιθυμούν υποστηρικτική εποπτεία ως αποτέλεσμα της δυναμικής της Ομάδας.
Τα σεμινάρια είναι ανοιχτά και σε άλλους κοινωνικούς επιστήμονες που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν περαιτέρω τις γνώσεις τους ή τυγχάνει να απασχολούνται εθελοντικά ή είναι εργαζόμενοι σε Φορείς που δραστηριοποιούνται σε ζητήματα ευρύτερης Κοινωνικής Πολιτικής στην Κοινότητα (Σύλλογοι, ΜΚΟ, εθελοντικές οργανώσεις, κ.ά.).

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός των συναντήσεων είναι η ενεργητική, διαρκής ενθάρρυνση και συμβουλευτική υποστήριξη των επαγγελματιών στο χώρο εργασίας ή πρακτικής άσκησης. Στόχος μας είναι η βελτίωση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, η απόκτηση νέων γνώσεων, η αποτελεσματικότερη συνεργασία με τους συναδέλφους στο χώρο εργασίας και η απόκτηση δεξιοτήτων μέσω συνεργασίας με επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων στα πλαίσια δημιουργίας διεπιστημονικών ομάδων.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα:
Στο τέλος του Προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:
• Αντιλαμβάνονται την σχέση τους με το πλαίσιο πρακτικής ή τον χώρο εργασίας,
• εμπλέκονται ενεργητικά στις δράσεις, τα προγράμματα και τα δίκτυα των Φορέων εργασίας,
• αναπτύξουν νέες στάσεις σε ότι αφορά το επιστημονικό προφίλ και την δεοντολογία (αξίες, όρια, λειτουργία, συμπεριφορά),
• αναπτύξουν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας (σύνταξη κοινωνικού ιστορικού, συλλογή στοιχείων, λήψη συνέντευξης, κ.ά.),
• να συνεργάζονται σε ομάδες και να εκπονούν εργασίες,
• να μπορούν να παρουσιάσουν με επάρκεια μια εργασία με ηλεκτρονικά μέσα,
• να χειριστούν αποτελεσματικά πόρους και πηγές στο διαδίκτυο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση (παρουσίαση και ανάλυση περίπτωσης, συζήτηση, παιχνίδι ρόλων κ.ά.) ανάλογα με το επίπεδο εμπειρίας της ομάδας.
Επίσης, παρέχεται ομαδική εποπτεία σε κάθε συνάντηση, υποστήριξη και ανατροφοδότηση από την ομάδα.
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα υλοποιείται με βάση τις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων και στόχο έχει την ενδυνάμωση των νέων επαγγελματιών οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε πλαίσια που έχουν αυξημένες απαιτήσεις και επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους στο επάγγελμα.
Τα σεμινάρια θα πραγματοποιούνται σε 4 μηνιαίες συναντήσεις και θα είναι διάρκειας (2) δύο ωρών, καθ’ όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού κύκλου.
Οι συναντήσεις της ομάδας θα πραγματοποιούνται στο Κ.Δ.Β.Μ. 1 του φορέα «ΕΔΡΑ» σε αίθουσα με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, χρήση projector για την θεωρητική εκπαίδευση καθώς και υποστήριξη μέσα από την ανάλογη βιβλιογραφία, ασκήσεις, σημειώσεις, εκπαιδευτικό υλικό κλπ.
Σε κάθε ενότητα οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να εκπονούν μια σύντομη εργασία κατανόησης ή προετοιμασίας με βάση πρόσθετο υλικό και παράλληλα κείμενα τα οποία θα τους αποστέλλονται.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διάρκεια: Μάρτιος 2019 - Ιούνιος 2019 (Τέσσερις 2ωρες μηνιαίες εκπαιδεύσεις / σύνολο: 28 διδακτικές ώρες).

Μετά τη λήξη του προγράμματος χορηγούνται βεβαιώσεις συμμετοχής.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

260€

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας