Κατηγορία:
Design/Photo/Video/ Audio, AutoCad / Σχεδιαστικά Προγράμματα, Βιομηχανία & Τεχνικά, Ηλεκτρολογικά

Σχεδίαση με χρήση του Eplan Electric

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
ΑΘΗΝΑ
09/11/2021 έως 11/11/2021
24 ώρες

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Η 1η ημέρα σε χρήστες με ελάχιστη ή και καθόλου εμπειρία στην χρήση της νέας έκδοσης του ePLAN ELECTRIC. H 2η και 3η ημέρα σαν συνέχεια για τους προηγούμενους αλλά και στους χρήστες με εμπειρία στη χρήση του ePLAN ELECTRIC που θα ήθελαν να μάθουν τις νέες δυνατότητες που προσφέρονται από τη νέα έκδοση αλλά και να εντρυφήσουν σε ειδικά θέματα του ePLAN.

ΣΚΟΠΟΣ

Η εκμάθηση όλων των νέων δυνατοτήτων του προγράμματος ΕPLAN Electric που προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση στην λογική του σχεδιασμού αλλά και στον χρόνο ολοκλήρωσης των έργων σας, με έμφαση σε εργασίες της καθημερινότητας.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
• Παραμετροποίηση περιβάλλοντος εργασίας και εργαλεία εργονομικής λειτουργίας
• Δημιουργία έργων με εσωτερική δική σας τυποποίηση
• Δημιουργία σχεδίων και διαγραμμάτων
• Δημιουργία τυπικών παραμετρικών σχεδίων
• Σχεδιασμός με χρήση εργαλείων πλοήγησης
• Αναθεώρηση έργων
• Αντικειμενοστραφής σχεδιασμός με χρήση υλικών
• Συγκεντρωτική επεξεργασία πληροφοριών
• Αυτοματοποιημένη δημιουργία εγγράφων
• Μικτή απεικόνιση σχεδίων-πινάκων
• Δημιουργία γραφικών αναπαραστάσεων
• Αποθήκευση και αρχειοθέτηση έργων
• Λειτουργικός έλεγχος

• Θεματικά περιεχόμενα σεμιναρίου
• Ανάλυση και παρουσίαση πλατφόρμας, Περιβάλλον εργασίας, παραμετροποίηση
• Διαχείριση μελετών & σελίδων. Αναθεωρήσεις και σύγκριση μελετών
• Δημιουργία σχεδίων, συμβόλων, εντύπων
• Κανονισμός IEC 61346 και EPLAN
• Μακροσχέδια, τεχνολογία μεταβλητών
• Αρίθμηση συσκευών, συνδέσεων, Διαχείριση των αναφορών
• Ευελιξία στον ορισμό των black box, location box και plc box
• Δημιουργία βάσης δεδομένων υλικών
• Χρήση on-line βάσης δεδομένων μέσα από το EPLAN Data Portal
• Διαχείριση υλικών, πλοήγηση, λίστες υλικών, Νέα απεικόνιση της λίστας υλικών
• Γραφική αναπαράσταση ηλεκτρικού πίνακα & χειρισμός
• Αυτόματες αναφορές τεκμηρίωσης και εμπλουτισμός αποθήκευσης μακροσχεδίων
• Εξαγωγή PDF, εκτύπωση, αποθήκευση, Νέες φόρμες αναφορών
• Παράδοση, μεταφορά σχεδίων σε μορφή EPLAN, DWG, DXF, JPG
• Επέκταση του συστήματος αυτόματης μετάφρασης
• Σχεδίαση καλωδίου, γραφικών, αποφυγή λαθών, προστασία εξαρτημάτων
• Αμφίδρομη επικοινωνία μέσω EXCEL

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας