Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Σχεδίαση με χρήση του Eplan Electric

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Design/Photo/Video/ Audio

Σε ποιους απευθύνεται

Η 1η ημέρα σε χρήστες με ελάχιστη ή και καθόλου εμπειρία στην χρήση της νέας έκδοσης του ePLAN ELECTRIC. H 2η και 3η ημέρα σαν συνέχεια για τους προηγούμενους αλλά και στους χρήστες με εμπειρία στη χρήση του ePLAN ELECTRIC που θα ήθελαν να μάθουν τις νέες δυνατότητες που προσφέρονται από τη νέα έκδοση αλλά και να εντρυφήσουν σε ειδικά θέματα του ePLAN.

Σκοπός

Η εκμάθηση όλων των νέων δυνατοτήτων του προγράμματος ΕPLAN Electric που προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση στην λογική του σχεδιασμού αλλά και στον χρόνο ολοκλήρωσης των έργων σας, με έμφαση σε εργασίες της καθημερινότητας.  

Περιγραφή σεμιναρίου

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Παραμετροποίηση περιβάλλοντος εργασίας και εργαλεία εργονομικής λειτουργίας
 • Δημιουργία έργων με εσωτερική δική σας τυποποίηση
 • Δημιουργία σχεδίων και διαγραμμάτων
 • Δημιουργία τυπικών παραμετρικών σχεδίων
 • Σχεδιασμός με χρήση εργαλείων πλοήγησης
 • Αναθεώρηση έργων
 • Αντικειμενοστραφής σχεδιασμός με χρήση υλικών
 • Συγκεντρωτική επεξεργασία πληροφοριών
 • Αυτοματοποιημένη δημιουργία εγγράφων
 • Μικτή απεικόνιση σχεδίων-πινάκων
 • Δημιουργία γραφικών αναπαραστάσεων
 • Αποθήκευση και αρχειοθέτηση έργων
 • Λειτουργικός έλεγχος

Θεματικά περιεχόμενα σεμιναρίου:

 • Ανάλυση και παρουσίαση πλατφόρμας, Περιβάλλον εργασίας, παραμετροποίηση
 • Διαχείριση μελετών & σελίδων. Αναθεωρήσεις και σύγκριση μελετών
 • Δημιουργία σχεδίων, συμβόλων, εντύπων
 • Κανονισμός IEC 61346 και EPLAN
 • Μακροσχέδια, τεχνολογία μεταβλητών
 • Αρίθμηση συσκευών, συνδέσεων, Διαχείριση των αναφορών
 • Ευελιξία στον ορισμό των black box, location box και plc box
 • Δημιουργία βάσης δεδομένων υλικών
 • Χρήση on-line βάσης δεδομένων μέσα από το EPLAN Data Portal
 • Διαχείριση υλικών, πλοήγηση, λίστες υλικών, Νέα απεικόνιση της λίστας υλικών
 • Γραφική αναπαράσταση ηλεκτρικού πίνακα & χειρισμός
 • Αυτόματες αναφορές τεκμηρίωσης και εμπλουτισμός αποθήκευσης μακροσχεδίων
 • Εξαγωγή PDF, εκτύπωση, αποθήκευση, Νέες φόρμες αναφορών
 • Παράδοση, μεταφορά σχεδίων σε μορφή EPLAN, DWG, DXF, JPG
 • Επέκταση του συστήματος αυτόματης μετάφρασης
 • Σχεδίαση καλωδίου, γραφικών, αποφυγή λαθών, προστασία εξαρτημάτων
 • Αμφίδρομη επικοινωνία μέσω EXCEL

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.