Κατηγορία:
Χρηματοοικονομικά, Οικονομικά

Οικονομικά για μη οικονομικούς

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
26/03/2020 έως 27/03/2020
16 ώρες

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν:
• Στελέχη όλων των διευθύνσεων πλην της διεύθυνσης οικονομικών και λογιστηρίου
• Ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων χωρίς προηγούμενη γνώση σε θέματα οικονομικών.
• Βοηθοί στελεχών πωλήσεων και marketing.

ΣΚΟΠΟΣ

Η μεταφορά των αναγκαίων θεωρητικών γνώσεων στους εκπαιδευόμενους σχετικά με τις βασικές χρηματο-οικονομικές έννοιες που πρέπει να γνωρίζουν τα μη οικονομικά στελέχη μιας επιχείρησης, ώστε να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τα στελέχη της διεύθυνσης οικονομικών και να αντιλαμβάνονται τον δικό τους ρόλο στα οικονομικά της επιχείρησης. Στο τέλος της εκπαίδευσης οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να διαβάζουν τα βασικά στοιχεία των λογιστικών καταστάσεων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
• Επιχείρηση - Βασικές έννοιες (περιβάλλον, καταναλωτής, προσφορά, ζήτηση, στόχοι, οργάνωση)
• Χρησιμότητα της ανάλυσης των οικονομικών στοιχείων μιας επιχείρησης
• Ρόλος του διευθυντή οικονομικών
• Ανάλυση των βασικών οικονομικών στοιχείων μιας επιχείρησης
• Λογιστικές καταστάσεις, δομή, βασικά τους στοιχεία, έννοια και χρησιμότητα αυτών
• Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων
• Ισολογισμός
• Κατάσταση ταμειακών ροών / ρευστότητα
• Νεκρό σημείο κύκλου εργασιών (break-evenpoint)
• Ανάλυση ειδών κόστους (παραγωγής, πωλήσεων, λειτουργικό, πάγιο, μεταβλητό, οριακό)
• Παραγωγικότητα & οικονομίες κλίμακας
• Αξιολόγηση επενδύσεων
• Budgeting
• Δείκτες αποτελεσματικότητας των λειτουργιών και των επενδύσεων και η χρησιμότητά τους για την επιχείρηση (δείκτες κερδοφορίας, ρευστότητας, contribution margin, EBITDA, κ.λπ.)

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας