Σεμινάριο σε αίθουσα:
Ξένες Γλώσσες, Αγγλικά, Εκπαίδευση, Παιδαγωγικά

AN INTENSIVE COURSE IN LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY:Is there a best method?

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
DES - Dietschi Educational Services

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Ξένες Γλώσσες, Αγγλικά, Εκπαίδευση, Παιδαγωγικά

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Dr Luke Prodromou
Graduated in English with Greek from Bristol University; he has an MA in Shakespeare Studies from Birmingham University; a Diploma in Teaching English as a Second Language (Leeds University, with distinction) and a Ph.D (Nottingham University), published as English as a Lingua Franca: a Corpus-based analysis (Continuum, 2010). He is also the co-author of over 20 Coursebooks and several teachers’ handbooks: Mixed Ability Classes, and the award-winning Dealing with Difficulties (with Lindsay Clandfield) – and, for students, Grammar and Vocabulary for Cambridge First (Longman). Luke is a founder member of Disabled Access Friendly Campaign for whom he wrote and performed the Wheelchair Sketch. He has been a plenary speaker at numerous international ELT conferences, including IATEFL. He was for many years a teacher and teacher-trainer with the British Council. He has also worked for ESADE, Barcelona, the University of Edinburgh, the University of Thessaloniki, Pilgrims Canterbury, NILE, Bell Schools et al. Finally Dr. Luke Prodromou currently teaches literature to Spanish teachers in Madrid, and Language Teaching Methodology as a Part-time Lecturer on the MA in Applied Linguistics with TESOL, at The University of Sheffield International Faculty, CITY College, Thessaloniki.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

It is a hands-on workshop designed for foreign language professionals in Greece - teachers at public and foreign language schools, private lessons teachers, directors of studies, school owners.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

The session aims to answer many of the questions teachers ask about approaches, methods and techniques in English language teaching: Which method should I choose and why?Should I teach grammar directly or indirectly? Is it OK to use the mother-tongue and when? How can I teach vocabulary more systematically? How can I use pair and group-work effectively? What do we mean by inductive versus deductive teaching? The session will explain the principles behind the most influential approaches to teaching English as an international language: grammar-translation, direct method, audio-lingual, communicative/functional, humanistic (Total Physical Response, Suggestopedia, Community Language Learning, the Silent Way), multiple intelligences, the lexical approach, task-based learning and CLIL. By the end of the session, you will understand key concepts in ELT and feel more confident in applying them in a practical way in the wide variety of teaching situations in which you will find yourself.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Duration: 3 hours
Register for this workshop until 10 October 2018

Part of “A Weekend with Dr. Luke Prodromou”
Duration: 4 workshops of 3 hours each
Saturday, 13 October 2018, 11.00-14.00: An intensive course in language teaching methodology: Is there a best method?
Saturday, 13 October 2018, 15.00-18.00: Becoming a better teacher: practical techniques for building expertise in language teaching
Sunday, 14 October 2018, 11.00-14.00: Teaching language skills: listening and reading /speaking and writing.
Sunday, 14 October 2018, 15.00-18.00: Dealing with diversity and discipline: practical techniques for teaching multi-cultural and mixed-level classes.

Included in the fee:
• Participation in the workshop
• Certificate of Attendance
• Coffee Break

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

€ 40 for one workshop
€ 70 for any two workshops (12,5% discount – use coupon code «discount2»)
€ 100 for any three workshops (16,7% discount – use coupon code «discount3»)
€ 120 for all four workshops (25% discount – use coupon code «discount4»)

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας