Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

Visual Basic Application (VBA) for Excel

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
InfoQuality
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Πληροφορική

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε όσους θέλουν να συνδυάσουν τα οφέλη της γνώσης Visual Basic με Excel & να γνωρίσουν τις δυνατότητες προγραμματισμού που τους παρέχει το περιβάλλον του Excel. Προϋποθέτει καλή γνώση Excel.

Περιγραφή σεμιναρίου

• Τα σεμινάρια δεν είναι θεωρητικά, αλλά πρακτικά-εκπαιδευτικά πάνω στον Η/Υ & διεξάγονται:

- σε ολιγομελή group 3-6 ατόμων
- με καθοδήγηση έμπειρων καθηγητών Πληρ/κής, από το 1ο βήμα
- με projects-εργασίες για εξάσκηση &
- με υποστηρικτικές σημειώσεις.\

• Στο τέλος δίνεται Βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου.
Δυνατότητα απόκτησης Πιστοποίησης στην Visual Basic κατόπιν εξετάσεων,
από τον αναγνωρισμένο φορέα Πιστοποίησης ACTA (Τεχνοβλαστό Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσ/κης)

• Δυνατότητα επέκτασης και σε άλλες γλώσσες Προγραμματισμού που διεξάγονται ανά διαστήματα στο κέντρο μας (VB, C++, Java, C#, Data Bases & SQL, κλπ)

Επένδυσε στην σωστή εκμάθηση του Programming – του κλάδου Πληρ/κής
με την μεγαλύτερη ανάπτυξη & ζήτηση παγκοσμίως !

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.