Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

Μηχανογραφημένη Λογιστική

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
EUROTraining
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Λογιστικά & Φοροτεχνικά

Εισηγητής

Επαγγελματίες του χώρου

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Στελέχη λογιστηρίων και λογιστικών γραφείων, απόφοιτους οικονομικών σχολών που επιθυμούν να επανδρώσουν τα λογιστήρια, αλλά και σε όσους ασκούν λογιστικές εργασίες, στα πλαίσια της απασχόλησής τους.

Σκοπός

Στόχος του Σεμιναρίου Λογιστικής είναι να μάθετε τις βασικές έννοιες της λογιστικής, να συνδυάσετε τη θεωρία της λογιστικής με την μηχανογράφηση, καθώς και την εμπορική διαχείριση και μισθοδοσία σε Η/Υ.

Περιγραφή σεμιναρίου

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΠ Λογιστικά (διάρκεια 30 ώρες διδασκαλίας)
• Εμπορική διαχείριση, ανάλυση όλων των παραστατικών
• Ενημέρωση λογιστικών αρχείων με πραγματικά παραστατικά
• Εισαγωγή στα Ελληνικά λογιστικά πρότυπα
• Λογιστικά βιβλία και στοιχεία των ΕΛΠ
• Εισαγωγή στο σύστημα My Data
• Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων, Απλογραφικά βιβλία ΕΛΠ
• Ενημέρωση βιβλίων μιας ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ
• Λογιστική υποκαταστημάτων
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (διάρκεια 20 ώρες διδασκαλίας)
• Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων
• Έντυπο Ε1, Ε2, Ε9
• Ανάλυση του εντύπου, παραδείγματα συμπλήρωσης όλων των εντύπων και αποστολή τους
• Υπολογισμός τεκμηρίων
• Υπολογισμός ειδικών φόρων και ΕΝΦΙΑ
• Φόρος εισοδήματος Νομικών προσώπων
• Τρόπος υπολογισμού φορολογίας κάθε τύπου νομικών προσώπων
• Έντυπο Ν, Ε3, Ε9, Ε2, Λογιστικός και αναμορφωτικός υπολογισμός του φόρου
• Φορολόγηση εισοδήματος από κεφάλαιο, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από μεταβίβαση κεφαλαίου
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ SOFTONE ERP (διάρκεια 30 ώρες διδασκαλίας)
• Χρόνος και τρόπος μηχανογραφικής ενημέρωσης των βιβλίων
• Μηχανογραφική διαδικασία πράξεων ισολογισμού
• Κινήσεις εμπορικής διαχείρισης (αγορές, πωλήσεις, ενδοκοινοτικές)
• Εργατικά Ασφαλιστικά, Λογιστικοποίηση μισθοδοσίας
• Απόδοση ΦΠΑ μέσω της εφαρμογής
• Δημιουργία λογαριασμών και λογιστικών άρθρων
• Λογαριασμοί παγίων και μητρώο παγίων, Υπολογισμός αποσβέσεων
• Λογαριασμοί ΦΠΑ ενδοκοινοτικών αποκτήσεων
• Διακανονισμός αγοράς εξοπλισμού
• Παραμετροποίηση κινήσεων αξιογράφων
• Αρχείο αξιογράφων
• Αυτόματη καταχώρηση ΦΠΑ και Ισοσκελισμός άρθρου
• Καρτέλα λογαριασμού, Καρτέλα Συναλλασσόμενου
• Εγγραφή λήψης δανείου
• Εξόφληση από πελάτη, εξόφληση προμηθευτή
• Διενέργεια - καταχώρηση απογραφής
• Εκτύπωση γενικού ημερολογίου
• Υπολογισμός λογιστικού αποτελέσματος
• Εγγραφές φόρου εισοδήματος
• Συμπλήρωση και εκτύπωση εντύπου Ε3
• Εγγραφές προσαρμογής

Πληροφορίες συμμετοχής

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
80 ώρες διδασκαλίας

ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Τα μαθήματα θα διεξάγονται δύο απογεύματα την εβδομάδα με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 EUROTraining

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.