Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Προγραμματισμός με Python

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
InfoQuality

Περιγραφή σεμιναρίου

Επένδυσε στην σωστή εκμάθηση του Programming – του κλάδου Πληρ/κής με την μεγαλύτερη ανάπτυξη & ζήτηση παγκοσμίως !

Η Python είναι μια ισχυρή και δημοφιλής γλώσσα προγραμματισμού σεναρίων (Scripting), με κύρια χαρακτηριστικά:

- την εκφραστικότητά της, καθώς ο προγραμματιστής γράφει έννοιες σε λιγότερες γραμμές κώδικα από ότι σε άλλες γλώσσες (όπως λέγεται… «γράφει λίγα και εκφράζει πολλά»)
- το μεγάλο πλήθος βιβλιοθηκών (modules) που διευκολύνουν τις περισσότερες βασικές διαδικασίες
- την αναγνωσιμότητα του κώδικά της
- την ευκολία εγκατάστασης
- την απλή σύνταξη
- είναι ανοιχτού κώδικα
- είναι αλληλεπιδραστική (interactive)
- είναι αντικειμενοστραφής (Object Oriented)
- είναι διερμηνευόμενη (Interpreted), κλπ

Όλα αυτά έχουν αναδείξει την Python τα τελευταία χρόνια σε μια από τις πλέον περιζήτητες γλώσσες προγραμματισμού, τόσο για τον αρχάριο, όσο και για τον προχωρημένο προγραμματιστή.

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια: 24 ακαδ. ώρες

Τα σεμινάρια δεν είναι θεωρητικά, αλλά πρακτικά-εκπαιδευτικά πάνω στον Η/Υ & διεξάγονται:
- σε ολιγομελή group 3-6 ατόμων
- με καθοδήγηση έμπειρων καθηγητών Πληρ/κής, από το 1ο βήμα
- με projects-εργασίες για εξάσκηση &
- με υποστηρικτικές σημειώσεις.

Στο τέλος δίνεται Βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου. Προαιρετικά υπάρχει η δυνατότητα για απόκτηση Πιστοποίησης από αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποιήσεων, σε συνεργασία με Διεθνή Φορέα από Μεγ. Βρετανία.
Το κέντρο μας είναι εξουσιοδοτημένο Εξεταστικό κέντρο του Φορέα αυτού.

Δυνατότητα επέκτασης και σε άλλες γλώσσες Προγραμματισμού που διεξάγονται ανά διαστήματα στο κέντρο μας (VB, C++, Java, C#, Data Bases & SQL, κλπ)

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.