Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

SPSS – Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
InfoQuality
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Πληροφορική

Σε ποιους απευθύνεται

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες και στελέχη Eπιχειρήσεων, Οικονομολόγους, Στατιστικολόγους, Ψυχολόγους, νέους ερευνητές, σπουδαστές και κοινωνικούς επιστήμονες που ενδιαφέρονται να μάθουν να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν ποσοτικές έρευνες, καθώς και να αναλύσουν Στατιστικά τα δεδομένα των ερευνών τους με τη χρήση του SPSS.

Σκοπός

Tο Σεμινάριο παρέχει ένα συνδυασμό από εφαρμοσμένες τεχνικές, γνώσεις & πρακτικές που έχουν ως σκοπό να καταστήσουν τους εκπαιδευόμενους ικανούς να οργανώσουν και να διεξάγουν αυτόνομα και με επάρκεια τις δικές τους έρευνες. Τα σεμινάρια βασίζονται σε παραδείγματα εφαρμογών πραγματικών ερευνών & δεδομένων σε διάφορους τομείς Στατιστικής & Κοινωνικής έρευνας (CASE STUDY), ώστε να διασφαλιστεί η καλύτερη σύνδεση ανάμεσα στην «θεωρία» και την «πράξη»!

Περιγραφή σεμιναρίου

Θεματικές Ενότητες
1. Περιγραφική & Επαγωγική Στατιστική
• Αναγκαιότητα Στατιστικής
• Γενικά Στοιχεία Περιγραφικής & Επαγωγικής Στατιστικής
2. Εισαγωγή στη Ποσοτική Έρευνα – Σχεδιασμός Υλοποίηση Έρευνας
• Προσδιορισμός Ερευνητικών Ερωτημάτων
• Ερευνητικός Σχεδιασμός
• Μεθοδολογία Έρευνας
3. Γενικά Στοιχεία για το SPSS
• Data Editor
• Data View
• Variable View
• Output – SPSS viewer
4. Εισαγωγή Δεδομένων στο SPSS
• Εισαγωγή Δεδομένων
• Χαρακτηρισμός Μεταβλητών
• Κωδικοποίηση Μεταβλητών
• Τροποποίηση Δεδομένων (Μετασχηματισμός Μεταβλητών, Επανακωδικοποίηση Μεταβλητών, κλπ)
5. Περιγραφική Στατιστική
• Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων (Περιγραφικά Μέτρα Θέσεως & Διασποράς),
• Γραφική Παρουσίαση Δεδομένων
(Ραβδόγραμμα, Ιστόγραμμα, Κυκλικό Διάγραμμα, κλπ),
6. Στατιστική Επεξεργασία & Ανάλυση Δεδομένων στο SPSS
• Επαγωγική Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων
(έλεγχος Κανονικότητας, έλεγχος Ισότητας Μέσων όρων, έλεγχος Ισότητας Διασπορών, Έλεγχος χ2 , Συντελεστές γραμμικής συσχέτισης, Γραμμική παλινδρόμηση κλπ)
7. Παραγωγή Στατιστικών Συμπερασμάτων
• Ερμηνεία Αποτελεσμάτων
• Παρουσίαση Ερευνητικών Ευρημάτων

Πληροφορίες συμμετοχής

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 18 ακαδ. ώρες

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: με καθοδήγηση βήμα-βήμα πάνω στο πρόγραμμα (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως διαδικτυακά),
από εισηγητή με πολυετή εμπειρία χρήσης του προγράμματος καθώς και υλοποίησης πολλών πραγματικών Ερευνών & Στατιστικών αναλύσεων.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, δίνεται Βεβαίωση παρακολούθησης. 

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.