Κατηγορία:
Πληροφορική, Information Security, ISO/Haccp/OHSAS, Πληροφορική / Ασφάλεια Πληροφοριών

GDPR Auditing

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
AQS - Advanced Quality Services Ltd.

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Πληροφορική, Information Security, ISO/Haccp/OHSAS, Πληροφορική / Ασφάλεια Πληροφοριών

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Χρίστος Κόζιαρης
Σύμβουλος Επιχειρήσεων με πτυχίο Μηχανικού Πληροφορικής και μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) και στην Ασφάλεια και Διαχείριση Κινδύνων. Είναι μέλος του ΔΣ του ISACA και πιστοποιημένος στον Έλεγχο Κινδύνων και Πληροφοριακών Συστημάτων (CRISC).

Νούσιας Αλέξανδρος
Νομικός σύμβουλος με εκτεταμένη εμπειρία σε θέματα Προστασίας και Διαχείρισης Δεδομένων και Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Legal Lead των Creative Commons Ελλάδος, Επιστημονικός συνεργάτης του Open Data Intsitute-Κόμβος Αθηνών και του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛ/ΛΑΚ), εργάζεται ως Data Protection Officer σε ευρωπαϊκά έργα Horizon 2020 με πολλαπλές εισηγήσεις και παρουσιάσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πιστοποιημένος Data Protection Officer (DPO).

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Υπεύθυνους Επεξεργασίας (Controllers), σε Εκτελούντες την Επεξεργασία (Processors), σε εσωτερικούς και εξωτερικούς Ελεγκτές, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς Ελεγκτές Πληροφορικής, σε Συμβούλους Επιχειρήσεων, στον Υπεύθυνο και στα Στελέχη των Λειτουργιών ΙΤ της Επιχείρησης, αλλά και στη Διοίκηση και στα Εμπλεκόμενα Στελέχη στον Σχεδιασμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ΙΤ Συστημάτων και γενικά σε κάθε Στέλεχος που επιθυμεί να ενημερωθεί για τις σύγχρονες πρακτικές σε όλα τα θέματα Ελέγχου Δεδομένων για την Συμμόρφωση με τον GDPR.

ΣΚΟΠΟΣ

Μία ολοκληρωμένη προσέγγιση στο GDPR Auditing όπως η περιγραφόμενη δίνει την δυνατότητα στους συμμετέχοντες να:
-Σχεδιάζουν και να υλοποιούν ένα Audit του Συστήματος GDPR με πληρότητα, ώστε να έχουν μια πλήρη εικόνα ως προς την Συμμόρφωση της Επιχείρησης τους
-Εντοπίζουν τις Περιοχές που παρατηρούνται ελλείψεις
-Με τα παρεχόμενα Εργαλεία διευκολύνονται στο να σχεδιάσουν τις Διορθωτικές Ενέργειες
-Παρακολουθούν, με την χρήση των ίδιων Εργαλείων την διευθέτηση των μη Συμμορφώσεων
-Βελτιώνουν περαιτέρω τις Διαδικασίες και τα Συστήματα
-Άρα μειώνουν τους σχετικούς Κινδύνους Προστίμων
-Διασφαλίζουν με περισσότερο αποτελεσματικό τρόπο την εικόνα και τη φήμη της Επιχείρησης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Έλεγχος Συμμορφωσης με τον Κανονισμό 2016/679 για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Το σεμινάριο αυτό εστιάζεται στις μεθοδολογίες και πρακτικές Ελέγχου Συμμόρφωσης (Compliance Auditing) με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Παρέχει γνώσεις και ειδικά Εργαλεία στα Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών, για την Οργάνωση, τον Σχεδιασμό και την Υλοποίηση Ελέγχων Συμμόρφωσης σε θέματα που αφορούν στη Λειτουργία του Συστήματος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Επιπλέον, αναλύονται case studies από τα Έργα συμμόρφωσης με τον GDPR που έχει υλοποιήσει η AQS.

Ο Στόχος του σεμιναρίου είναι να αναπτύξουν τα Στελέχη την Ελεγκτική εμπειρία και τις γνώσεις, ώστε να αναγνωρίσουν και να εκτιμήσουν τους Κινδύνους που απορρέουν από την συλλογή και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων μέσα στην Επιχείρηση, να εξετάζουν την επάρκεια των Ελεγκτικών Μηχανισμών και Διαδικασιών και να προτείνουν, όπου χρειάζεται, τις κατάλληλες Βελτιώσεις.

Για την διευκόλυνση των Ελέγχων αυτών η Εταιρεία μας έχει σχεδιάσει Εργαλεία σε Excel που επιτρέπουν την αρτιότητα της καταγραφής και παρακολούθησης διορθωτικών ενεργειών, τα οποία δίδονται στους συμμετέχοντες.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του σεμιναρίου είναι ο Ιωάννης Κυριαζόγλου, με 42 έτη εμπειρία και διεθνή δραστηριότητα σε έργα Πληροφορικής σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μέση Ανατολή, ενώ διαθέτει πλούσιο συγγραφικό Έργο.
Έχει συγγράψει πληθώρα έργων σχετικά με το IT Security και το IT Auditing. Τον Δεκέμβριο 2016 εκδόθηκαν πέντε νέα βιβλία του σχετικά με τη Διαχείριση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τον νέο Κανονισμό με διεθνή απήχηση:

  • Data Protection and Privacy Management System
  • DP&P Strategies, Policies and Plans
  • Data Protection Impact Assessment
  • Data Protection Specialized Controls
  • Security and Data Privacy Audit Questionnaires

Και τα 5 παραπάνω e-books θα δοθούν στους συμμετέχοντες του σεμιναρίου δωρεάν και επιπλέον, θα τους δοθεί πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της AQS 'Online Σύμβουλοι', μέσω της οποίας θα μπορούν για ένα έτος να θέτουν ερωτήματα στους εισηγητές και να υποστηρίζονται, σχετικά με τον GDPR. Επίσης, σε κάθε τροποποίηση του υλικού που θα υλοποιείται στην πορεία του χρόνου, λόγω πιθανών νέων δεδομένων σχετικά με τον GDPR ή νέων εργαλείων που σχεδιάζονται, θα λαμβάνουν δωρεάν τις νέες εκδόσεις. 

Ενότητες Σεμιναρίου

1. Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός ΠΔ (GDPR)

• Δικαιώματα ατόμων (λήθη, συγκατάθεση, κλπ.)

• Γνωστοποίησης Παραβιάσεων Ασφάλειας

• Διασυνοριακή Διαβίβαση Δεδομένων

• Πρόστιμα από μη Συμμόρφωση

• Αρχές Ποιότητας των Δεδομένων

• Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων


2. Εισαγωγικά στον Έλεγχο Συμμόρφωσης GDPR

• Αιτίες Ελέγχου Επιχειρήσεων και Προστασίας Δεδομένων και Πληροφορικής

• Κατηγορίες Ελέγχου Προστασίας Δεδομένων και Πληροφορικής

• Στόχοι Συστήματος Ελέγχου Προστασίας Δεδομένων και Πληροφορικής

• Μέτρα Ελέγχου Προστασίας Δεδομένων και Πληροφορικής

• Οφέλη Ελέγχου Προστασίας Δεδομένων και Πληροφορικής


3. Έλεγχος Συμμόρφωσης GDPR Διαδικασιών , Συστημάτων και Υποδομών

• Έλεγχος Πληρότητας Διαδικασιών σε σχέση με τις απαιτήσεις του GDPR

• Έλεγχος των input και output όλων των Διεργασιών προκειμένου να αξιολογηθεί ο τρόπος Διαχείρισης των προκυπτόντων Προσωπικών Δεδομένων

• Έλεγχος Ασφάλειας Συστημάτων Hardware

• Έλεγχος Ασφαλείας Συστημάτων Software


4. Πλαίσιο Ελέγχου Προστασίας Δεδομένων και Πληροφορικής

• Πρότυπα Ελέγχου Προστασίας Δεδομένων και Πληροφορικής

• Τύποι Ελέγχου Προστασίας Δεδομένων και Πληροφορικής

• Μεθοδολογία Ελέγχου Προστασίας Δεδομένων και Πληροφορικής

• Διαδικασία Εσωτερικού Ελέγχου


5. Έλεγχος Συμμόρφωσης GDPR για Υποκείμενα Δεδομένων

Έλεγχος και Μέτρα Συμμόρφωσης που αφορούν τα εξής άρθρα:

Άρθρο 5- 10 (Αρχές που διέπουν την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Νομιμότητα της Επεξεργασίας, κλπ)

Άρθρο 12- Διαφανής Ενημέρωση, Ανακοίνωση και Ρυθμίσεις για την Άσκηση των Δικαιωμάτων του υποκειμένου των Δεδομένων

Άρθρα 13 και 15-22 (Ενημέρωση, Διόρθωση, Διαγραφή, κλπ.)

Άρθρο 34- Ανακοίνωση Παραβίασης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο υποκείμενο των Δεδομένων

Άρθρο 88- Επεξεργασία στο Πλαίσιο της Απασχόλησης


6. Έλεγχος Συμμόρφωσης GDPR για Υπεύθυνους Επεξεργασίας (Controllers)

Έλεγχος και Μέτρα συμμόρφωσης που αφορούν τα εξής άρθρα:

Άρθρο 24- Ευθύνη του Υπευθύνου Επεξεργασίας

Άρθρο 25- Προστασία των Δεδομένων ήδη από το Σχεδιασμό και εξ’ ορισμού

Άρθρο 26-31 Από κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας, Αρχεία Επεξεργασίας, κλπ.

Άρθρο 32- 34 Ασφάλεια Επεξεργασίας και γνωστοποίηση Παραβίασης Δεδομένων

Άρθρο 35- Εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την Προστασία Δεδομένων

Άρθρο 37- 39 Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Άρθρο 44- 50 Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων


7. Έλεγχος Συμμόρφωσης GDPR για Εκτελούντες την Επεξεργασία (Processors)

Έλεγχος και Μέτρα συμμόρφωσης που αφορούν τα εξής άρθρα:

Άρθρο 27- Εκπρόσωποι Υπευθύνων Επεξεργασίας ή Εκτελούντων την Επεξεργασία μη εγκατεστημένων στην Ένωση

Άρθρο 28- Εκτελών την Επεξεργασία

Άρθρο 29- Επεξεργασία υπό την εποπτεία του Υπευθύνου Επεξεργασίας ή του Εκτελούντος την Επεξεργασία

Άρθρο 30- Αρχεία των Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας

Άρθρο 31- Συνεργασία με την Εποπτική

Αρχή Άρθρο 32- 34 Ασφάλεια Επεξεργασίας και γνωστοποίηση Παραβίασης Δεδομένων

Άρθρο 37- 39 Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Άρθρο 44- 50 Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Περιγραφή Υλικού
Τα 5 παραπάνω e-books του εισηγητή (αγγλική γλώσσα)
Το εγχειρίδιο του σεμιναρίου που αποτελεί σύνοψη των 5 τόμων (ελληνική γλώσσα)
Η παρουσίαση του σεμιναρίου, σε ηλεκτρονική μορφή
Case Studies και Λύσεις
Διαδικασίες και Πολιτικές Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων
Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας για την λήψη του υλικού του σεμιναρίου

- Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί απο τον Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του Ο.Α.Ε.Δ.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας