Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

Cisco Certified Network Associate (CCNA) Security

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Mediterranean Professional Studies
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Πληροφορική

Εισηγητής

Εξειδικευμένοι καθηγητές του Mediterranean Professional Studies

Σε ποιους απευθύνεται

Σε επαγγελματίες της Πληροφορικής που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις στην ασφάλεια δικτύων.
Σε φοιτητές/ απόφοιτους Πληροφορικής που θέλουν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις ασφάλειας δικτύων, σχετιζόμενες με την ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και διαθεσιμότητα δεδομένων και συσκευών δικτύων.
Σε κατόχους της πιστοποίησης CCNA που θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους και στην ασφάλεια δικτύων.

Περιγραφή σεμιναρίου

To CCNA Security® είναι ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα της Ακαδημίας Δικτύων CISCO. Η ύλη που καλύπτει επικυρώνει τις απαιτούμενες δεξιότητες για την ανάπτυξη ασφαλών δικτύων από έναν επαγγελματία δικτύων. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι φοιτητές εξετάζουν τις βασικές έννοιες και τεχνικές ασφάλειας, χρησιμοποιώντας μια ποικιλία από δημοφιλείς συσκευές ασφάλειας. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται σε πιστοποιημένα από τη CISCO, εξειδικευμένα εργαστήρια δικτύων και οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με προσομοιωτές δικτύων μεγάλης κλίμακας, ενώ παράλληλα εξετάζουν πρακτικά παραδείγματα. Η διδακτέα ύλη είναι χωρισμένη σε δύο ενότητες διάρκειας 60 ωρών (blended course delivery) κατά την οποία καλύπτεται η ύλη για την πιστοποίηση CCNA Security, με την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής έχει ήδη την πιστοποίηση CCENT. Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα με επιτυχία, οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα τρωτά σημεία στα δίκτυα και να περιορίζουν τις απειλές ασφάλειας δικτύων.

Δομή & Περιεχόμενο
Security Concepts
Secure Access
VPNs
Secure Routing and Switching
Cisco Firewall Technologies
IPS
Content and Endpoint Security

Πληροφορίες συμμετοχής

Δυνατά Σημεία
Το Mediterranean Professional Studies είναι μία από τις μεγαλύτερες πιστοποιημένες ακαδημίες CISCO στην Ελλάδα.
Εργαστηριακές ασκήσεις σε εργαστήρια με πλήρως ανανεωμένο εξοπλισμό συσκευών CISCO.

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά και Αγγλίκά
Διάρκεια: 70 ώρες

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.