Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Altium Training
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Λογιστικά & Φοροτεχνικά

Σε ποιους απευθύνεται

Λογιστές, Ελεγκτές, Οικονομικούς Συμβούλους, Οικονομικούς Διευθυντές, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Φοιτητές και κυρίως σε άτομα που επιθυμούν να γίνουν Νόμιμοι Ελεγκτές, Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές.

Περιγραφή σεμιναρίου

Ο παγκοσμίως αναγνωρισμένος επαγγελματικός τίτλος του Association of Chartered Certified Accountants. Το ACCA έχει πάνω από 188.000 μέλη παγκοσμίως και στοχεύει στην υψηλής ποιότητας κατάρτιση τόσο σε επίπεδο τεχνικών γνώσεων όσο και επαγγελματικών ικανοτήτων και ηθικής, πολύτιμων για την επαγγελματική εξέλιξη στο χώρο των λογιστικών και οικονομικών επαγγελμάτων.

Ο τίτλος αποκτάται:
1. Κατόπιν επιτυχίας σε εξετάσεις που διοργανώνονται σε παγκόσμια κλίμακα (υπό την αιγίδα του Βρετανικού Συμβουλίου)
2. Τρία χρόνια προϋπηρεσίας (η οποία μπορεί να αποκτηθεί πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά την ολοκλήρωση των 13 μαθημάτων) σε σχετικό τομέα.

Διδακτέα ύλη:
Αpplied:
• Accountant in Business (AB)
• Management Accounting (MA)
• Financial Accounting (FA)
• Corporate & Business Law (LW)
• Performance Management (PM)
• Taxation (TX)
• Financial Reporting (FR)
• Audit & Assurance (AA)
• Financial Management (FM)

Professional:
Essentials
• Strategic Business Leader (SBL)
• Strategic Business Reporting (SBR)

Optional (επιλογή δύο από τα τέσσερα μαθήματα):
• Advanced Financial Management (AFM)
• Advanced Performance Management (APM)
• Advanced Taxation (AT)
• Advanced Audit & Assurance (AAA)

Πληροφορίες συμμετοχής

Προϋποθέσεις εγγραφής:
Ακαδημαϊκός τίτλος (ο υποψήφιος ενδέχεται να πάρει απαλλαγές από συγκεκριμένο αριθμό μαθημάτων)
Ικανοποιητική γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Για εγγραφές μαθητών στα ACCA μέσω της Altium Training ισχύει ειδική προσφορά με μειωμένο ποσό εγγραφής ACCA, απαλλαγών & συνδρομής.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.