Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Πρόβλεψη Παραγγελιών & Έλεγχος Αποθεμάτων

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Βιομηχανία & Τεχνικά

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Υπεύθυνους Παραγγελιών και Προμηθειών, Υπεύθυνους Διανομών & Παραγωγής, Στελέχη αποθήκης, Logistics Managers, και γενικά σε όλους εκείνους που θα θέλανε να μάθουν για τις αρχές που διέπουν τα σύγχρονα συστήματα πρόβλεψης και αναπλήρωσης του αποθέματος.

Σκοπός

Οι καταρτιζόμενοι να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τις διαφορετικές μεθοδολογίες για την αποδοτική διαχείριση των αποθεμάτων. Να βελτιώσουν το επίπεδο εξυπηρέτησης μέσω της βελτιστοποίησης της διαχείρισης αποθεμάτων. Να αξιολογούν τα αποτελέσματα κάθε μεθόδου. Να θέτουν μηχανισμούς ελέγχου για τις διαφορετικές μεθόδους

Περιγραφή σεμιναρίου

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Εισαγωγή. H Διοίκηση της Ζήτησης
 • Ο προγραμματισμός της Ζήτησης - Φάσεις προγραμματισμού
 • Βασικές έννοιες αποθεμάτων και παράγοντες επιρροής
 • Διαχείριση αποθεμάτων και κόστος διατήρησης
 • Παραγγελίες προμηθευτών
 • Ανάλυση Pareto& ΑΒC Analysis
 • Συστήματα pull /push Λιτής διαχείρισης
 • Πρόγνωση ζήτησης και μοντέλα διαχείρισης αποθεμάτων
  • Σύστημα σταθερής ποσότητας παραγγελίας
  • Σύστημα σταθερής περιόδου παραγγελίας
  • Μικτό σύστημα επιλεκτικής αναπλήρωσης
 • Σημείο Αναπαραγγελίας
 • Παρακολούθηση πωλήσεων έναντι προβλέψεων
 • Ποιοτικός έλεγχος και μείωση κόστους
 • Δείκτες παραγωγικότητας (ΚPIs)
 • ΜRP Systems
 • JIT Systems
 • Case Study

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.