Κατηγορία:
Οργάνωση & Διοίκηση, Εσωτερικός Έλεγχος

Εσωτερικός Έλεγχος - Διήμερο

Μοιράσου το

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Οργάνωση & Διοίκηση, Εσωτερικός Έλεγχος

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Βασίλης Μπακάλης, Οικονομολόγος. Έχει διατελέσει επί σειρά ετών Οικονομικός Διευθυντής σε εταιρείες και ομίλους διαφόρων κλάδων μεταξύ των οποίων και πολυεθνικές (πχ Lafarge). Διαθέτει άνω των 20 ετών εμπειρία ως Σύμβουλος επιχειρήσεων έχοντας πραγματοποιήσει πληθώρα Χρηματοοικονομικών Έργων (Κοστολόγησης Βιομηχανικών Προϊόντων, Διοικητικής Λογιστικής, Εσωτερικού Ελέγχου, Συστημάτων Αναφορών, Αξιολόγησης επενδύσεων, Αποτίμησης επιχειρήσεων κλπ) ενώ διαθέτει και μεγάλη εμπειρία ως Εισηγητής εξειδικευμένων σεμιναρίων Οικονομικής κατεύθυνσης σε Ελλάδα και Κύπρο.

Παναγιώτης Βαλαντάσης, Σύμβουλος Διακυβέρνησης, Διαχ. Κινδύνων Καν. Συμμόρφωσης. Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας και Χρυσό Μέλος του Ινστιτούτου Ελεγκτών Συστημάτων Πληροφορικής. Πιστοποιημένος Ελεγκτής Συστημάτων Πληροφορικής (CISA) και Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής (CIA).

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Απευθύνεται σε Προϊσταμένους και Βοηθούς Εσωτερικού Ελέγχου, Διευθυντές Ελέγχου, καθώς επίσης σε Στελέχη Διευθύνσεων, Γενικούς Διευθυντές και Ιδιοκτήτες Επιχειρήσεων
Το Σεμινάριο αυτό αποτελεί πρόκληση για τον Διευθυντή Ποιότητας, ώστε να διευρύνει το Σύστημα Ποιότητας της Επιχείρησης συμπεριλαμβάνοντας σε αυτό το σύνολο των Λειτουργιών.

ΣΚΟΠΟΣ

Ο Στόχος του Σεμιναρίου είναι να καταρτίσει τους συμμετέχοντες:

 • Στη Μεθοδολογία Αξιολόγησης (Auditing) όλων των Λειτουργιών και των Συστημάτων μίας Επιχείρησης ή Οργανισμού, προκειμένου να εντοπισθούν προβληματικές περιοχές και να σχεδιαστούν οι σχετικές Διορθωτικές Ενέργειες.
 • Στη Μεθοδολογία και τα βήματα που ακολουθούνται στον Οργανισμό/Επιχείρηση, προκειμένου να στηθεί μια Δομή Εσωτερικού Έλεγχου που θα αποτελέσει το μοχλό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Συγκεκριμένα, αυτή η Εσωτερική Δομή Auditing θα εντοπίζει εντός της Επιχείρησης ή του Οργανισμού, τις ευαίσθητες Διεργασίες και τις Λειτουργίες που εγκυμονούν Κινδύνους είτε Οικονομικούς είτε άλλης φύσεως, θα ελέγχει, θα καταγράφει τα προβλήματα και θα σχεδιάζει Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών τις οποίες θα αξιολογεί ως προς την αποδοτικότητά τους.

ΤΙ ΘΑ ΑΠΟΚΟΜΙΣΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

 • Θα έχουν στη διάθεση τους Ολοκληρωμένη Λίστα Ελέγχων (Effective Auditing Tool) για κάθε τομέα, ώστε να εντοπίζουν πιθανές Αποκλίσεις. Οι Λίστες αυτές περιλαμβάνουν όλες τις Περιοχές Ελέγχων σε ηλεκτρονική μορφή (Excel) για να προσαρμόζονται εύκολα σε Ειδικές Απαιτήσεις και να προσθαφαιρούνται σημεία Ελέγχου.
 • Θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν τα Πλάνα Ελέγχου και το Μέγεθος του Δείγματος που απαιτείται.
 • Θα εξοικειωθούν με ευαίσθητα σημεία όπου υπάρχει Κίνδυνος κακόβουλης Παρέμβασης.
 • Θα εξοικειωθούν με τον αντικειμενικό τρόπο καταγραφής των Ευρημάτων (θετικών & αρνητικών) καθώς και τη σύνταξη των Αναφορών.
 • Θα κατανοήσουν βασικούς Δείκτες που συνδέονται με αυξημένους Κινδύνους.
 • Θα ενημερωθούν για τις καλές Πρακτικές διασφάλισης στα ιδιαιτέρως ευαίσθητα σημεία των Λειτουργιών.
 • Θα έχουν καθοδήγηση και υποστήριξη επί ένα έτος σε όλες τις πτυχές του Εσωτερικού Ελέγχου.
 • Πέρα από τον Οικονομικό Τομέα και για κάθε έναν από τους τομείς: Αγορών, Παραγωγής, Συντήρησης Αποθήκης, Διανομής, Πληροφορικής (ΙΤ), Πωλήσεις, Marketing, R&D εντοπίζουμε τα συνήθη Προβλήματα – Ευρήματα και παραθέτουμε καλές Πρακτικές Επίλυσης
 • Θα ενημερωθούν σχετικά με τον Σχεδιασμό και την Αποδοτική Λειτουργία μιας Δομής Εσωτερικού Ελέγχου μέσα στον Οργανισμό / Επιχείρηση, προκειμένου να αποτελέσει μοχλό Ανάπτυξης και συνεχούς Βελτίωσης
 • Τέλος θα είναι σε θέση να βοηθήσουν τον Οργανισμό / Επιχείρησή τους στο στήσιμο μίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το Auditing, ξεκινάει από τη προετοιμασία, κάνοντας χρήση Εργαλείων (Audit CheckList), καταρτίζοντας Πλάνο Ελέγχου, λαμβάνοντας το κατάλληλο μέγεθος Δείγματος και με τις σωστές ερωτήσεις, αναγνωρίζονται οι πλευρές των Διαδικασιών Υψηλού Κινδύνου. Μέσω της Λειτουργίας του Auditing διασφαλίζεται η συμβατότητα της Λειτουργίας των Επιχειρήσεων με τις σχετικές νομοκανονιστικές διατάξεις και τους κανόνες Λειτουργίας της Επιχείρησης (Compliance Management). Παράλληλα, αξιολογούνται τα προληπτικά μέτρα, ώστε να προστατεύεται η Επιχείρηση από κακόβουλες παρεμβάσεις (Fraud Management), π.χ. συμπαιγνία με Προμηθευτές, εικονικές Αγορές κλπ, σε ευαίσθητες Λειτουργίες όπως η διασφάλιση των Εισπράξεων, οι Διαδικασίες για τον Έλεγχο των Πληρωμών, η σωστή καταχώρηση Εγγραφών Ταμείων, η έκδοση σωστών Αναφορών, η σωστή Λειτουργία του e-banking κλπ.

Η ιδιαίτερα σημαντική προστιθέμενη Αξία έγκειται στο ότι το Σεμινάριο δεν εξαντλείται μόνο στον Οικονομικό Τομέα, αλλά καλύπτει και τις άλλες Λειτουργικές περιοχές: Παραγωγή, Logistics, Marketing, Εμπορικό Τομέα, Πληροφορική (ΙΤ).

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί, άνευ κόστους, ένα πολύ πρακτικό Εργαλείο, το Effective Auditing Tool, που περιλαμβάνει πλήρες σετ ερωτήσεων που αφορούν κρίσιμους τομείς της Επιχείρησης (Οικονομικές Υπηρεσίες, Προμήθειες, Παραγωγή, Συντήρηση, Πωλήσεις – Marketing, Πληροφορική) πολύτιμο για την υλοποίηση Εσωτερικών Ελέγχων και Αναφοράς των Ευρημάτων, ένα Κατάλογο ευαίσθητων σημείων για Αξιολόγηση των σχετικών Προληπτικών Μέτρων, καθώς και Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα σε MS Access για να παρακολουθούνται οι Διορθωτικές Ενέργειες που προκύπτουν από τα Ευρήματα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

1η ΗΜΕΡΑ
Είδη Ελέγχων (Εσωτερικοί, Εξωτερικοί, Προληπτικοί, Κατασταλτικοί)
Διαχείριση Κινδύνων - Ευαίσθητες Διεργασίες
Οι Εργασίες του Εσωτερικού Ελέγχου
Σχεδιασμός Πλάνου Ελέγχου
Προετοιμασία της Υλοποίησης του Ελέγχου
Ετήσιος Προγραμματισμός
Δεοντολογία και Συμπεριφορές Εσωτερικού Ελεγκτή
Αναφορά Εσωτερικού Ελέγχου
Διορθωτικές Ενέργειες
Έλεγχος Οικονομικών Λειτουργιών (Ταμείο, Λογαριασμοί Εισπρακτέοι / Πληρωτέοι, ΦΠΑ, Τράπεζες, Διαχείριση Εισπράξεων)

2η ΗΜΕΡΑ
Προμήθειες (Συμβάσεις, Παρακολούθηση Προμηθευτών κ.λπ.)
Παραγωγή (Προγραμματισμός Παραγωγής, Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός, Υλικά και Ενέργεια, Ασφάλεια, Συντήρηση κ.λπ.)
Marketing και Πωλήσεις (Ανάπτυξη Προϊόντων / Έρευνα Αγοράς, Logistics, Ύψος / Κόστη Αποθεμάτων)
Ανθρώπινο Δυναμικό
Ασφάλεια
Τομέας Πληροφορικής
Ενέργειες Αποκατάστασης μη Συμμορφώσεων
Αξιολόγηση Ενεργειών Αποκατάστασης
Σύσταση Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου - Καθηκοντολόγιο - Πρακτικές - Διαδικασίες
Επίσης, θα παρουσιαστούν παραδείγματα Επιχειρησιακών Διαδικασιών και ο τρόπος Αξιολόγησης της Οικονομικής και της Λειτουργικής πλευράς τους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Περιλαμβάνονται

 • Εγχειρίδιο «Εσωτερικός Έλεγχος»
 • Παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Εργαλείο Εσωτερικών Ελέγχων & Αναφοράς
 • Εργαλείο Παρακολούθησης Διορθωτικών Ενεργειών
 • Εργαλείο για τον Υπολογισμό του εκάστοτε Απαιτούμενου Δείγματος, από το Μέγεθος του Δείγματος, τον τύπο των Ερωτήσεων, μέχρι την Αξιολόγηση των Ευρημάτων και την Διατύπωση Συμπερασμάτων
 • Υποστήριξη επί 12 μήνες σε θέματα Εσωτερικού Ελέγχου
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας