Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

Tourism English

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
StartLearn

Σε ποιους απευθύνεται

Η εκπαίδευση απευθύνεται σε όλους όσους αναζητούν εργασία στον τουριστικό κλάδο και σε αυτούς που θέλουν να ταξιδεύουν και δε γνωρίζουν βασικούς όρους επικοινωνίας σε ένα ταξίδι.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το σεμινάριο απευθύνεται σε αυτούς που θέλουν να βελτιώσουν τα αγγλικά τους και τις δεξιότητες επικοινωνίας σε ένα ταξίδι αλλά και σε ένα περιβάλλον εργασίας: ξενοδοχοϋπάλληλοι, εστιάτορες, εργαζόμενοι εμπορικών καταστημάτων, τουριστικών πρακτορείων και γραφείων ενοικιάσεως αυτοκινήτων, ιδιωτών, προκειμένου να αναβαθμιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το σεμινάριο προσφέρει πάνω από 400 όρους λεξιλόγιο και φράσεις, δομή του γραπτού λόγου, λεξιλόγιο και ακουστικές ικανότητες, πλήρες γλωσσάριο όρων και φράσεων και οδηγεί τους σπουδαστές σε ένα καλό επίπεδο επικοινωνίας με τουρίστες.

Θεματικές Ενότητες

1. About your guest
2. On the phone
3. Types of Restaurants
4. Lodging
5. At the airport
6. Cruise ships
7. Train travel
8. Bus travel
9. Renting a car
10. How do you pay?
11. Where to get money
12. At the currency exchange office
13. How much does it cost?
14. Giving warnings about crime
15. Avoiding illness abroad
16. Cultural differences
17. Travel packages
18. Giving directions
19. Getting to and from the airport
20. Talking about the weather
21. International travel
22. Airport security
23. Airport procedures
24. Travel delays20
25. Where’s my baggage?
26. Explaining the bill
27. Negotiating prices
28. Locating help
29. Emergency!
30. Talking about symptoms
31. Communicating by email
32. Taking a message
33. Taking reservations
34. Changing a reservation
35. Problems with reservations
36. Difficult customers
37. Farewell
38. Methods of transportation
39. Local attractions
40. On a tour
41. Discussing rules and policies on a tour
42. Release forms
43. Job advertisements
44. Preparing your curriculum vitae
45. Getting a job
46. Glossary

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια και εκπαιδευτικές υπηρεσίες
- Διάρκεια: 20 ώρες. Στο σεμινάριο περιλαμβάνεται υλικό εκπαίδευσης
- Το σεμινάριο δύναται να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά.
- Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί μέχρι και 100% από το Πρόγραμμα ΛΑΕΚ -ΟΑΕΔ.
- Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση (e-learning).

Πιστοποίηση
"Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ. και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας. (Η βεβαίωση σπουδών εκδίδεται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά διότι έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)"
Το σεμινάριο είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Υπουργείο Παιδείας

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.