Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

Taxi Driver English

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
StartLearn

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο Taxi Driver απευθύνεται σε επαγγελματίες καθώς και σε μελλοντικούς επαγγελματίες οδηγούς προσφέροντας τους την γνώση που χρειάζονται για να συνεννοούνται στα Αγγλικά καθώς και να είναι σε θέση να εξυπηρετούν τους ξένους πελάτες και να συναλλάσσονται με αυτούς.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί, οδηγούς λεωφορείων κ κάθε μέσου μαζικής μεταφοράς που θέλουν να βελτιώσουν τα αγγλικά τους και τις δεξιότητες επικοινωνίας. Το σεμινάριο προσφέρει πάνω από 400 λεξιλογικούς όρους και φράσεις, ασκήσεις για τη δομή του γραπτού λόγου και τις ακουστικές ικανότητες καθώς και πλήρες γλωσσάριο όρων και φράσεων σχετικά με τα μέρη του αυτοκινήτου, την αντιμετώπιση προβλημάτων του οχήματος, τους προορισμούς, τη λήψη οδηγιών, καθώς και να μπορεί να συνομιλεί με τους πελάτες του.

Θεματικές Ενότητες

1. Becoming a Cab Driver
2. Qualities of a Good Taxi Driver
3. Work Conditions
4. Work Hours
5. Actions 1
6. Actions 2
7. Common Destinations
8. Fares
9. Money
10. Parts of a Car: Exterior
11. Parts of a Car: Interior
12. Vehicle Gauges and Meters
13. Routes
14. Measurements
15. Reading a Map
16. Picking up Fares
17. Taxi Stands
18. At the Airport
19. Getting Directions
20. Customer Service
21. Making Small Talk
22. Passenger Requests
23. Lost Property
24. Flat Tires
25. Traffic Violations
26. Reckless Driving
27. Pre-shift Inspection
28. Vehicle Maintenance
29. Accidents
30. Liability
31. Passengers with Special Needs
32. Transporting Young Children in Cabs
33. Transporting Animals in Cabs
34. Fatigue
35. Staying Safe
36. Health
37. Stress Management
38. Dealing with Confrontation
39. Language Barriers
40. Building Your Taxi Business
41. Auto Insurance
42. Recordkeeping
43. Dispatchers
44. Taxi Technology
45. Green Cabs
46. Glossary

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια και εκπαιδευτικές υπηρεσίες
- Διάρκεια: 20 ώρες. Στο σεμινάριο περιλαμβάνεται υλικό εκπαίδευσης
- Το σεμινάριο δύναται να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά.
- Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί μέχρι και 100% από το Πρόγραμμα ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ.
- Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση (e-learning).

Πιστοποίηση
"Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ. και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας. (Η βεβαίωση σπουδών εκδίδεται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά διότι έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)"
Το σεμινάριο είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Υπουργείο Παιδείας

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.