Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

Nursing English

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
StartLearn

Σε ποιους απευθύνεται

Η εκπαίδευσης της Αγγλικής γλώσσας για Νοσηλευτές είναι απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν να είναι σε θέση να εξυπηρετούν ξένους ασθενείς και να επικοινωνούν με το ξένο προσωπικό, να κατανοούν ξένα βιβλία σχετικά με την επιστήμη τους καθώς και να επικοινωνούν με ξένους συναδέλφους.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το σεμινάριο απευθύνεται σε αυτούς που θέλουν να βελτιώσουν τα αγγλικά τους και τις δεξιότητες επικοινωνίας , στους επαγγελματίες του τομέα της νοσηλευτικής και σε όσους θέλουν να έχουν επαφή ή συναλλαγή με το εξωτερικό. Η εκπαίδευση απευθύνεται και σε όλους όσους αναζητούν εργασία στον κλάδο της νοσηλευτικής στο εξωτερικό και σε αυτούς που θέλουν να ταξιδεύουν εκτός Ελλάδας και να ενημερώνονται σχετικά με νέες μεθόδους ,τον βασικό εξοπλισμό που χρειάζονται, τις συγκεκριμένες ασθένειες, τα νοσηλευτικά καθήκοντα και τις επιλογές σταδιοδρομίας που έχουν. Το σεμινάριο προσφέρει πάνω από 400 όρους σε λεξιλόγιο και φράσεις, ασκήσεις για τη δομή του γραπτού λόγου και τις ακουστικές ικανότητες και οδηγεί τους σπουδαστές σε ένα καλό επίπεδο επικοινωνίας σε οτιδήποτε σχετικό με τη νοσηλευτική.

Θεματικές Ενότητες

1. Hospital staff
2. Hospital departments
3. Rooms and equipment
4. The body
5. Blood
6. The Circulatory system
7. Respiratory system
8. Digestive system
9. Psysical assessment
10. Recognizing symptoms
11. Pain
12. Medication
13. Licensed practical nurse
14. Registered nurse
15. Nurse practitioner
16. Nutrition
17. Hygiene
18. Administering medication
19. Admitting patients
20. Taking vital signs
21. Accidents, emergencies and first aid
22. Wound care
23. Medical specimens and testing
24. Discharging patients
25. Maternity nursing
26. Pediatric nursing
27. Surgical nursing
28. Home health nursing
29. Public health nursing
30. Agency nursing
31. Schedules and hours
32. Communicating with patients and families
33. Chronic vs. acute conditions
34. Diabetes
35. Cancer
36. Heart disease
37. Trauma and triage
38. Communicating with staff
39. IV care
40. Preparing a patient for surgery
41. Preventing Infection
42. OB/GYN nursing
43. Geriatric nursing
44. Psychiatric nursing
45. Hospice Nursing
46. Glossary

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια και εκπαιδευτικές υπηρεσίες
- Διάρκεια: 20 ώρες. Στο σεμινάριο περιλαμβάνεται υλικό εκπαίδευση
- Το σεμινάριο δύναται να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά.
- Το Σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί μέχρι και 100% από το Πρόγραμμα ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ.
- Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση (e-learning).

Πιστοποίηση
"Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ. και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας. (Η βεβαίωση σπουδών εκδίδεται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά διότι έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)".
Το σεμινάριο είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Υπουργείο Παιδείας.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.