Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

Navy English

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
StartLearn

Σε ποιους απευθύνεται

Η εκπαίδευση απευθύνεται σε όλους όσους αναζητούν εργασία στο Ναυτικό Κλάδο. Το ναυτικό καλύπτει θέματα όπως μέρη του πλοίου, ναυτική γλώσσα, είδη πλοίων, όπλα, πλοήγηση και άλλα.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα που υπηρετούν ή σκοπεύουν να υπηρετήσουν ως ναυτικοί επαγγελματίες και που θέλουν να βελτιώσουν τις αγγλικές επικοινωνιακές δεξιότητές τους σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον. Το σεμινάριο προσφέρει πάνω από 400 λεξιλογικούς όρους και φράσεις, ασκήσεις για τη δομή του γραπτού λόγου και τις ακουστικές ικανότητες και οδηγεί τους σπουδαστές σε ένα καλό επίπεδο επικοινωνίας σε οτιδήποτε αφορά στον Ναυτικό τομέα.

Θεματικές Ενότητες

1. Ship Structure: Exterior
2. Ship Structure: Interior
3. Nautical Directions
4. Ship Systems
5. Audio Communication
6. Visual Communication
7. Weather
8. First Aid
9. Rank and Rate
10. Ship Organization:Command Structure
11. Ship Organization: Departments and Divisions
12. Uniforms
13. Shipboard Duties
14. Bills
15. Conditions of Readiness
16. Ships: Ship Characteristics
17. Ships: Aircraft Carriers
18. Ships: Cruisers
19. Ships: Destroyers and Frigates
20. Ships: Submarines
21. Ships: Amphibious Warfare Ships
22. Ships: Patrol Combatants
23. Weapons: Missiles and Rockets
24. Weapons: Mines and Torpedoes
25. Weapons: Guns
26. Seamanship: Marlinespike Seamanship
27. Seamanship: Mooring
28. Seamanship:Anchoring
29. Seamanship:Towing
30. Seamanship:Deck Seamanship
31. Fleet Support Ships and Service Craft
32. Mine Warfare Ships
33. Boats
34. Boat Crews and Equipment
35. Aircraft: Parts of an Aircraft
36. Aircraft: Attack Aircraft
37. Aircraft: Support Aircraft
38. Aircraft: Aircraft Squadrons
39. Navigation: Elements of Navigation
40. Navigation: Navigation Methods
41. Navigation: Navigation Instruments and Equipment
42. Navigation: Tides, Currents, and Winds
43. Security
44. Safety and Emergency Response
45. Damage Control
46. Glossary

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια και εκπαιδευτικές υπηρεσίες
- Διάρκεια: 20 ώρες. Στο σεμινάριο περιλαμβάνεται υλικό εκπαίδευσης
- Το σεμινάριο δύναται να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά.
- Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί μέχρι και 100% από το Πρόγραμμα ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ.
- Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση (e-learning).

Πιστοποίηση
"Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ. και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας. (Η βεβαίωση σπουδών εκδίδεται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά διότι έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)".
Το σεμινάριο είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Υπουργείο Παιδείας.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.