Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Merchant Navy English - Αγγλικά για Στελέχη του Εμπορικού Ναυτικού

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
StartLearn

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο Merchant Navy English απευθύνεται σε πλοιάρχους, υποπλοιάρχους, μηχανικούς του εμπορικού ναυτικού και σε φοιτητές των αντίστοιχων σχολών ώστε να ανταποκρίνονται σωστά στον επαγγελματικό τομέα με συγκεκριμένη ορολογία.

Σκοπός

Κεντρικός στόχος και σκοπός του προγράμματος είναι οι σπουδαστές:

  • Να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε προφορικούς διαλόγους και σε γραπτά κείμενα και να επικοινωνούν αποτελεσματικά.
  • Να μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το σεμινάριο αυτό έχει ως σκοπό να εκπαιδεύσει τα στελέχη του Εμπορικού Ναυτικού που θέλουν να βελτιώσουν τις δεξιότητες επικοινωνίας τους στα Αγγλικά σε ένα περιβάλλον εργασίας.  Παρέχει εξειδίκευση στο λεξιλόγιο, την ανάγνωση, την κατανόηση, την ομιλία και τη σύνταξη έτσι ώστε να αντιμετωπίζουν θέματα όπως τα μέρη του πλοίου, τα είδη των εμπορικών πλοίων, διαδρομές και τρόποι πλοήγησης. Το σεμινάριο προσφέρει πάνω από 400 όρους λεξιλόγιο και φράσεις, ασκήσεις για τη δομή του γραπτού λόγου και τις ακουστικές ικανότητες και οδηγεί τους σπουδαστές σε ένα άριστο επίπεδο επαγγελματικής. 

Θεματικές Ενότητες

1. Parts of a ship: Exterior
2. Parts of a ship: Interior
3. Ship systems
4. Ship stability
5. Nautical directions
6. Communications: Audio
7. Communications: Visual
8. Communications: Signal flags
9. Nautical measurements
10. The crew
11. Chiefs and officers
12. Canvas work
13. Painting
14. Ground tackle
15. Steering gear
16. Tankers 1: Types
17. Tankers 2: Loading and discharging
18. Container ships
19. Wire
20. Marlinespike seamanship 1
21. Marlinespike seamanship 2
22. Blocks and tackles
23. Loading equipment
24. Cargo handling and storage
25. Mooring
26. Anchoring
27. Towing
28. Weather
29. First aid
30. The day of an officer
31. Ship business
32. Log books
33. Inspections
34. Drills and station bills
35. Rules of the road 1
36. Rules of the road 2
37. International ports
38. Safety
39. Firefighting
40. Maintenance and repair
41. Survival craft
42. Elements of navigation
43. Navigation methods
44. Navigation instruments and equipment
45. Tides, currents, and winds
46. Glossary 

Πληροφορίες συμμετοχής

  • Διάρκεια 20 ώρες
  • Επαγγελματική εκπαίδευση
  • Περιλαμβάνεται υλικό εκπαίδευσης ΔΩΡΕΑΝ
  • Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης:
  • Εξ αποστάσεως μέσω ZOOM ή Δια ζώσης
  • Το Σεμινάριο επιδοτείται μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%


Πιστοποίηση
Στο τέλος της φοίτησης οι σπουδαστές αξιολογούνται. Η επιτυχής ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας οδηγεί στην απόκτηση της Πιστοποίησης. Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση για την αγορά εργασίας.

Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

***Οι Βεβαιώσεις Κατάρτισης Σπουδών εκδίδονται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχουν εγκριθεί και από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.

Πιστοποίηση χωρίς επιπλέον επιβάρυνση

  • Merchant Navy English – Αγγλικά για Στελέχη του Εμπορικού Ναυτικού

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.