Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

Medical English

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
StartLearn

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο Medical English απευθύνεται σε ιατρούς που στοχεύουν σε μια καριέρα στο εξωτερικό και επιθυμούν να ανταποκρίνονται σωστά στον επαγγελματικό τομέα με συγκεκριμένη ορολογία.Η ιατρική ασχολείται με θέματα όπως νοσηλευτές, τμήματα του σώματος, φροντίδα ασθενών, κοινές ασθένειες και επιλογές σταδιοδρομίας.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το σεμινάριο απευθύνεται σε αυτούς που θέλουν να βελτιώσουν τα αγγλικά τους και τις δεξιότητες επικοινωνίας , στους επαγγελματίες του ιατρικού τομέα. Το σεμινάριο προσφέρει πάνω από 400 λεξιλογικούς όρους και φράσεις, ασκήσεις για τη δομή του γραπτού λόγου και τις ακουστικές ικανότητες και οδηγεί τους σπουδαστές σε ένα καλό επίπεδο επικοινωνίας σε οτιδήποτε αφορά στον ιατρικό τομέα.

Θεματικές Ενότητες

1. Hospital departments
2. Hospital staff
3. Hospital equipment
4. Parts of the body
5. Parts of the body 2
6. Parts of the body 3
7. Respiratory system
8. Circulatory system
9. Digestive system
10. First aid
11. Common abbreviations
12. Measurements
13. Administering medication
14. Describing frequency
15. Maintaining hygiene
16. Hospital departments
17. Hospital staff
18. Hospital equipment
19. Parts of the body
20. Parts of the body 2
21. Parts of the body 3
22. Respiratory system
23. Circulatory system
24. Digestive system
25. First aid
26. Common abbreviations
27. Measurements
28. Administering medication
29. Describing frequency
30. Maintaining hygiene
31. Education and training
32. Communicating with staff
33. Communicating with patients
34. Challenges
35. Describing pain
36. Chronic vs. acute illnesses
37. Diabetes
38. Cancer
39. Heart disease
40. Traumatic injuries
41. Infections
42. Nursing
43. OB/GYN
44. Neurology
45. Surgery
46. Glossary

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια και εκπαιδευτικές υπηρεσίες
- Διάρκεια: 20 ώρες. Στο σεμινάριο περιλαμβάνεται υλικό εκπαίδευσης
- Το σεμινάριο δύναται να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά.
- Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί μέχρι και 100% από το Πρόγραμμα ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ.
- Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση (e-learning).

Πιστοποίηση
"Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ. και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας. (Η βεβαίωση σπουδών εκδίδεται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά διότι έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)".
Το σεμινάριο είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Υπουργείο Παιδείας.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.