Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Mechanical Engineering English - Αγγλικά για Μηχανολόγους Μηχανικούς

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
StartLearn

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο Mechanical Engineering English απευθύνεται σε μηχανικούς αυτοκινήτων ώστε να ανταποκρίνονται σωστά στον επαγγελματικό τομέα με συγκεκριμένη ορολογία.

Σκοπός

Κεντρικός στόχος και σκοπός του προγράμματος είναι οι σπουδαστές:

  • Να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε προφορικούς διαλόγους και σε γραπτά κείμενα και να επικοινωνούν αποτελεσματικά.
  • Να μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το σεμινάριο αυτό έχει ως σκοπό να εκπαιδεύσει τους επαγγελματίες μηχανολόγους μηχανικούς που θέλουν να βελτιώσουν τις δεξιότητες επικοινωνίας τους στα Αγγλικά σε ένα περιβάλλον εργασίας.  Παρέχει εξειδίκευση στο λεξιλόγιο, την ανάγνωση, την κατανόηση, την ομιλία και τη σύνταξη έτσι ώστε να αντιμετωπίζουν θέματα όπως τα εργαλεία που χρησιμοποιούν (χειρός και ηλεκτρικά), τα μέρη του αυτοκινήτου, η συντήρηση & επισκευή του κ.ά. Το σεμινάριο προσφέρει πάνω από 400 όρους λεξιλόγιο και φράσεις, ασκήσεις για τη δομή του γραπτού λόγου και τις ακουστικές ικανότητες και οδηγεί τους σπουδαστές σε ένα άριστο επίπεδο επαγγελματικής επικοινωνίας.

Θεματικές Ενότητες

1. Hand tools 1
2. Hand tools 2
3. Fasteners
4. Power tools
5. Bench and machine tools
6. Basic actions
7. Materials
8. Numbers
9. Measurements
10. Around the shop
11. Types of cars
12. Parts of a car: Exterior
13. Parts of a car: Interior
14. Gauges and meters
15. Tires
16. Internal combustion engine
17. Diesel vs. gasoline
18. Two−stroke engine
19. Four−stroke engine
20. Electrical system
21. Ignition system
22. Fuel system
23. Lubrication system
24. Exhaust system
25. Cooling system
26. Brake system
27. Steering system
28. Suspension system
29. Transmission system
30. Differentials and joints
31. Basic electricity
32. Electrical tools and equipment
33. Parts of a motorcycle
34. Common problems
35. Heating
36. Ventilation
37. Air conditioning and refrigeration
38. Farm Machines
39. Construction and demolition machines
40. Welding
41. Frame repair
42. Refinishing
43. Hybrids
44. Electric cars
45. Troubleshooting problems
46. Glossary

Πληροφορίες συμμετοχής

  • Διάρκεια 20 ώρες
  • Επαγγελματική εκπαίδευση
  • Περιλαμβάνεται υλικό εκπαίδευσης ΔΩΡΕΑΝ
  • Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης:
  • Εξ αποστάσεως μέσω ZOOM ή Δια ζώσης
  • Το Σεμινάριο επιδοτείται μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%

Πιστοποίηση
Στο τέλος της φοίτησης οι σπουδαστές αξιολογούνται. Η επιτυχής ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας οδηγεί στην απόκτηση της Πιστοποίησης. Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση για την αγορά εργασίας.

Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

***Οι Βεβαιώσεις Κατάρτισης Σπουδών εκδίδονται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχουν εγκριθεί και από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.

Πιστοποίηση χωρίς επιπλέον επιβάρυνση

  • Mechanical Engineering English – Αγγλικά για Μηχανολόγους Μηχανικούς

 

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.