Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

English for Mechanical Engineers

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
StartLearn

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο English for Mechanical Engineers απευθύνεται σε μηχανικούς αυτοκινήτων ώστε να ανταποκρίνονται σωστά στον επαγγελματικό τομέα με συγκεκριμένη ορολογία.

Σκοπός

Tο σεμινάριο αυτό έχει ως σκοπό να εκπαιδεύσει τους επαγγελματίες μηχανολόγους μηχανικούς που θέλουν να βελτιώσουν τις δεξιότητες επικοινωνίας τους στα Αγγλικά σε ένα περιβάλλον εργασίας. Παρέχει εξειδίκευση στο λεξιλόγιο, την ανάγνωση, την κατανόηση, την ομιλία και τη σύνταξη έτσι ώστε να αντιμετωπίζουν θέματα όπως τα εργαλεία που χρησιμοποιούν (χειρός & ηλεκτρικά), τα μέρη του αυτοκινήτου, η συντήρηση & επισκευή του κ.ά. Το σεμινάριο προσφέρει πάνω από 400 όρους λεξιλόγιο και φράσεις, ασκήσεις για τη δομή του γραπτού λόγου και τις ακουστικές ικανότητες και οδηγεί τους σπουδαστές σε ένα άριστο επίπεδο επαγγελματικής επικοινωνίας.

Περιγραφή σεμιναρίου

Θεματικές Ενότητες

1. Hand tools 1
2. Hand tools 2
3. Fasteners
4. Power tools
5. Bench and machine tools
6. Basic actions
7. Materials
8. Numbers
9. Measurements
10. Around the shop
11. Types of cars
12. Parts of a car: Exterior
13. Parts of a car: Interior
14. Gauges and meters
15. Tires
16. Internal combustion engine
17. Diesel vs. gasoline
18. Two−stroke engine
19. Four−stroke engine
20. Electrical system
21. Ignition system
22. Fuel system
23. Lubrication system
24. Exhaust system
25. Cooling system
26. Brake system
27. Steering system
28. Suspension system
29. Transmission system
30. Differentials and joints
31. Basic electricity
32. Electrical tools and equipment
33. Parts of a motorcycle
34. Common problems
35. Heating
36. Ventilation
37. Air conditioning and refrigeration
38. Farm Machines
39. Construction and demolition machines
40. Welding
41. Frame repair
42. Refinishing
43. Hybrids
44. Electric cars
45. Troubleshooting problems
46. Glossary

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές υπηρεσίες
- Διάρκεια: 20 ώρες. Στο σεμινάριο περιλαμβάνεται υλικό εκπαίδευσης
- Το σεμινάριο δύναται να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά.
- Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί μέχρι και 100% από το Πρόγραμμα ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ.
- Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση (e-learning).

Πιστοποίηση
"Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ. και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας. (Η βεβαίωση σπουδών εκδίδεται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά διότι έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)".
Το σεμινάριο είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Υπουργείο Παιδείας.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.