Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

Law English

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
StartLearn

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο της Αγγλικής γλώσσας Νομικού κλάδου απευθύνεται σε Δικηγόρους, Δικαστές, Φοιτητές Νομικής Σχολής, σε στελέχη επιχειρήσεων, οικονομολόγους ώστε να ανταποκρίνονται σωστά στον επαγγελματικό τομέα με συγκεκριμένη Νομική ορολογία.

Σκοπός

Το σεμινάριο αυτό έχει ως σκοπό να εκπαιδεύσει δικηγόρους & φοιτητές Νομικής σχολής με ειδική ορολογία επάνω στο χώρο της δικηγορίας. Να είναι σε θέση να συμμετέχουν σε νομικές διαδικασίες. Να μπορέσουν να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας. Το σεμινάριο προσφέρει πάνω από 400 λεξιλογικούς όρους και φράσεις, ασκήσεις για τη δομή του γραπτού λόγου και τις ακουστικές ικανότητες και οδηγεί τους σπουδαστές σε ένα καλό επίπεδο επικοινωνίας αναφορικά με την ορολογία των βασικών νομικών εννοιών, των δικαστικών διαδικασιών, των νομικών χρεώσεων και ζητήματα διεθνούς δικαίου.

Περιγραφή σεμιναρίου

Θεματικές Ενότητες

1. Basic legal terms
2. Basic legal concepts
3. Legal resources
4. Sources of law
5. Preliminary documents
6. Court structure
7. Juris diction
8. In the courtroom
9. Court process
10. Courtetiquette
11. Criminal law
12. Civil law
13. Administrative law
14. Initial client interview
15. Interviewing witnesses
16. Discovery documents
17. Affidavits
18. Legal memorandums
19. Legal documents
20. Motions
21. Intentionaltorts
22. Negligenttorts
23. Nuisance
24. Strictliability
25. Productliability
26. Contracts
27. Elements of avalid contract
28. Types of contract litigation
29. Professional conduct
30. Attorney-client privilege
31. Time management
32. Calendars
33. Document retention
34. Legal billing
35. Criminal procedure
36. Juvenile crime
37. Types of evidence
38. Physical and biological evidence
39. Testimonial evidence
40. Relevant evidence
41. Alternative dispute resolution
42. Arbitration
43. Mediation
44. International law
45. International court of justice
46. Glossary

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές υπηρεσίες
- Διάρκεια: 20 ώρες. Στο σεμινάριο περιλαμβάνεται υλικό εκπαίδευσης
- Το σεμινάριο δύναται να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά.
- Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί μέχρι και 100% από το Πρόγραμμα ΛΑΕΚ -ΟΑΕΔ.
- Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση (e-learning)

Πιστοποίηση
"Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ. και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας. (Η βεβαίωση σπουδών εκδίδεται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά διότι έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)".
Το σεμινάριο είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Υπουργείο Παιδείας.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.