Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Insurance English - Αγγλικά για τον Ασφαλιστικό κλάδο

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
StartLearn

Σε ποιους απευθύνεται

Η εκπαίδευση απευθύνεται και σε όλους όσοι αναζητούν εργασία στον Ασφαλιστικό κλάδο. Η ασφάλιση καλύπτει θέματα όπως είδη κινδύνου, αρχές ασφάλισης, ασφάλειες αυτοκινήτων, ασφαλίσεις και αντασφαλίσεις πυρκαγιάς και κινδύνου.

Σκοπός

Κεντρικός στόχος και σκοπός του προγράμματος είναι οι σπουδαστές:

  • Να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε προφορικούς διαλόγους και σε γραπτά κείμενα και να επικοινωνούν αποτελεσματικά.
  • Να μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το σεμινάριο απευθύνεται σε αυτούς που θέλουν να βελτιώσουν τα αγγλικά τους και τις δεξιότητες επικοινωνίας τους στα Αγγλικά στον συγκεκριμένο τομέα και στους επαγγελματίες του τομέα της Ασφάλειας. Το σεμινάριο προσφέρει πάνω από 400 λεξιλογικούς όρους και φράσεις, ασκήσεις για τη δομή του γραπτού λόγου και τις ακουστικές ικανότητες και οδηγεί τους σπουδαστές σε ένα καλό επίπεδο επικοινωνίας σε οτιδήποτε αφορά στον Ασφαλιστικό τομέα.

Θεματικές Ενότητες

1. Insurance
2. Principles of Insurance
3. Types of Insurance 1
4. Types of Insurance 2
5. Basic Insurance Finance
6. Working with Numbers
7. Describing Quantities
8. Describing Change
9. Describing Benefits
10. Structure of the Market
11. Structure of an Insurance Company
12. Types of Agents
13. People in an Insurance Agency
14. Insurance Agency Services
15. Pay and Benefits
16. Policy Terminology
17. Insurance in Practice
18. Types of Risk
19. Risk Assessment
20. Describing Loss
21. Claims
22. Reinsurance
23. Automobile Insurance 1
24. Automobile Insurance 2
25. Life Insurance 1
26. Life Insurance 2
27. Disability Insurance
28. Business Interruption Insurance
29. Travel Insurance
30. Credit Insurance
31. Actuarial Science
32. Underwriting
33. Investing
34. Marketing
35. Fire and Perils Insurance: Combustion
36. Fire and Perils Insurance: Major Incidents
37. Types of Property Insurance
38. Common Property Hazards
39. Title Insurance
40. Casualty Insurance
41. Liability
42. Malpractice
43. Health Insurance
44. Regulation
45. Fraud
46. Glossary

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια και εκπαιδευτικές υπηρεσίες

  • Διάρκεια 20 ώρες
  • Επαγγελματική εκπαίδευση
  • Περιλαμβάνεται υλικό εκπαίδευσης ΔΩΡΕΑΝ
  • Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης: Εξ αποστάσεως μέσω ZOOM ή Δια ζώσης
  • Το Σεμινάριο επιδοτείται μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%

Πιστοποίηση
Στο τέλος της φοίτησης οι σπουδαστές αξιολογούνται. Η επιτυχής ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας οδηγεί στην απόκτηση της Πιστοποίησης. Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση για την αγορά εργασίας.

Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

***Οι Βεβαιώσεις Κατάρτισης Σπουδών εκδίδονται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχουν εγκριθεί και από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.

Πιστοποίηση χωρίς επιπλέον επιβάρυνση
Insurance English – Αγγλικά για τον Ασφαλιστικό κλάδο

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.