Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

Flight Attendant English

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
StartLearn

Σε ποιους απευθύνεται

Η εκπαίδευση απευθύνεται σε όλους όσους αναζητούν εργασία ως αεροσυνοδοί. Ο συνομιλητής πτήσεων καλύπτει θέματα όπως ευθύνες, τμήματα της καμπίνας, διαδικασίες προετοιμασίας πτήσης, εξυπηρέτηση τροφίμων και αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες του πληρώματος καμπίνας που θέλουν να βελτιώσουν την αγγλική τους επικοινωνία σε ένα εργασιακό περιβάλλον. Το σεμινάριο προσφέρει πάνω από 400 λεξιλογικούς όρους και φράσεις, ασκήσεις για τη δομή του γραπτού λόγου και τις ακουστικές ικανότητες και οδηγεί τους σπουδαστές σε ένα καλό επίπεδο επικοινωνίας σε οτιδήποτε αφορά για τους αεροσυνοδούς.

Θεματικές Ενότητες

1. The Flight Crew
2. Airline Employees
3. People in the Airport
4. Parts of the Airport
5. Airport Security
6. Parts of an Aircraft
7. Parts of the Cabin 1
8. Parts of the Cabin 2
9. Physical Demands
10. Appearance
11. Uniforms
12. Types of Flights
13. Types of Aircraft
14. Radio Communications
15. Delays and Cancellations
16. The Stages of Flight
17. Preflight Briefing
18. Preflight Duties 1
19. Preflight Duties 2
20. Preflight Announcements
21. The Safety Demonstration
22. En Route Duties 1
23. En Route Duties 2
24. Approach 1
25. Approach 2
26. Arrival
27. Post-flight Duties
28. Between Flights
29. Passengers 1
30. Passengers 2
31. Interviews
32. Training
33. Relocations and Bases
34. Reserve Duty
35. Schedules
36. Bidding
37. Customer Service Tips
38. Crew Resource Management (CRM)
39. The Sterile Cockpit
40. Flight Emergencies 1
41. Flight Emergencies 2
42. Medical Emergencies
43. First Aid
44. Aircraft Security 1
45. Aircraft Security 2
46. Glossary

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια και εκπαιδευτικές υπηρεσίες
- Διάρκεια: 20 ώρες. Στο σεμινάριο περιλαμβάνεται υλικό εκπαίδευσης
- Το σεμινάριο δύναται να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά.
- Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί μέχρι και 100% από το Πρόγραμμα ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ.
- Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση (e-learning).

Πιστοποίηση
"Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ. και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας. (Η βεβαίωση σπουδών εκδίδεται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά διότι έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)".
Το σεμινάριο είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Υπουργείο Παιδείας.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.