Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

Engineering English

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
StartLearn

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες μηχανικούς που επιθυμούν να διευρύνουν τους επαγγελματικούς τους ορίζοντες στο ή με το εξωτερικό και να είναι σε θέση να συνεργαστούν με ξένους επαγγελματίες.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το σεμινάριο απευθύνεται σε αυτούς που θέλουν να βελτιώσουν τα αγγλικά τους και τις δεξιότητες επικοινωνίας τους στο χώρο εργασίας, στους επαγγελματίες του τομέα Μηχανικής και σε όσους θέλουν να έχουν επαφή ή συναλλαγή με το εξωτερικό στον ανάλογο τομέα Το σεμινάριο προσφέρει πάνω από 400 λεξιλογικούς όρους και φράσεις, ασκήσεις για τη δομή του γραπτού λόγου και τις ακουστικές ικανότητες και οδηγεί τους σπουδαστές σε ένα καλό επίπεδο επικοινωνίας αναφορικά με την ορολογία του επαγγελματικού τους τομέα και σχετίζεται με θέματα υλικών, εργαλείων, με τους αριθμούς και τις έννοιες της Μηχανικής.

Θεματικές Ενότητες

1. What is engineering?
2. Shapes
3. Materials
4. Tools
5. Energy
6. Simple Machines
7. Working with numbers
8. Types of measurement
9. The scientific method
10. Safety precautions
11. Civil engineering
12. Chemical engineering
13. Mechanical engineering
14. Electrical engineering
15. Aerospace engineering
16. History of engineering
17. Traits of an engineer
18. An engineer’s education
19. Presenting information
20. Problem solving
21. Creativity
22. Tables and graphs
23. Dimensions and drawings
24. Materials and properties
25. Working with numbers
26. Sales engineering
27. Agricultural engineering
28. Industrial engineering
29. Software engineering
30. Genetic engineering
31. Newton’s laws
32. Laws of thermodynamics
33. Rate processes
34. Statics and dynamics
35. Electricity
36. SI System of Units
37. Engineering design method
38. Models
39. Accounting
40. Statistics
41. Computer engineering
42. Materials engineering
43. Environmental engineering
44. Nuclear engineering
45. Biomedical engineering
46. Glossary

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια και εκπαιδευτικές υπηρεσίες
- Διάρκεια: 20 ώρες. Στο σεμινάριο περιλαμβάνεται υλικό εκπαίδευσης
- Το σεμινάριο δύναται να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά.
- Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί μέχρι και 100% από το Πρόγραμμα ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ.
- Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση (e-learning).

Πιστοποίηση
"Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ. και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας. (Η βεβαίωση σπουδών εκδίδεται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά διότι έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)".
Το σεμινάριο είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Υπουργείο Παιδείας.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.