Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

Accounting English

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
StartLearn

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο Accounting English απευθύνεται σε λογιστές όλων των ειδικοτήτων ώστε να ανταποκρίνονται σωστά στον επαγγελματικό τομέα με συγκεκριμένη ορολογία.

Σκοπός

Το σεμινάριο αυτό έχει ως σκοπό να εκπαιδεύσει τους επαγγελματίες λογιστές που θέλουν να βελτιώσουν τις δεξιότητες επικοινωνίας τους στα Αγγλικά σε ένα περιβάλλον εργασίας. Παρέχει εξειδίκευση στο λεξιλόγιο, την ανάγνωση, την κατανόηση, την ομιλία και τη σύνταξη έτσι ώστε να αντιμετωπίζουν θέματα όπως το πώς να κρατούν λογιστικά βιβλία, οικονομικά ζητήματα, φόροι, ζητήματα γραφείου, καθώς και επιλογές για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Το σεμινάριο προσφέρει πάνω από 400 όρους λεξιλόγιο και φράσεις, ασκήσεις για τη δομή του γραπτού λόγου και τις ακουστικές ικανότητες και οδηγεί τους σπουδαστές σε ένα άριστο επίπεδο επαγγελματικής επικοινωνίας.

Περιγραφή σεμιναρίου

Θεματικές Ενότητες

1. Jobs in accounting
2. Numbers
3. Office materials
4. Electronic tools
5. Bookkeeping cycle
6. GAAP and IASB
7. Income statements
8. Balance sheets
9. Cash flow statements
10. Describing change
11. Gleaning information from financial statements
12. Overdrafts
13. Costs
14. Taxes
15. Depreciation
16. The back office
17. Guiding principles of accounting
18. Controllers
19. Cash and liquidity
20. Intangible assets
21. Presenting a P & L statement
22. Internal controls against mistakes and theft
23. Accrual basis accounting — Non−cash accounts
24. Unpaid expenses
25. Leverage — good or bad?
26. Variable expenses
27. End−of−period procedures
28. Accounting software
29. Reporting extraordinary gains and losses
30. Is profit ethical?
31. The language of accounting
32. Analyzing balance sheets
33. Fraud
34. Solvency
35. Direct and indirect costs
36. Budgeting
37. Auditing
38. The break−even point
39. Globalization
40. Communicating with clients
41. Viability
42. Buy or lease?
43. Tax havens
44. Tax accounting
45. The future of accounting
46. Glossary

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές υπηρεσίες
- Διάρκεια: 20ώρες. Στο σεμινάριο περιλαμβάνεται υλικό εκπαίδευσης
- Το σεμινάριο δύναται να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά.
- Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί μέχρι και 100% από το Πρόγραμμα ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ.
- Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση (e-learning).

Πιστοποίηση
- "Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ. και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας. (Η βεβαίωση σπουδών εκδίδεται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά διότι έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)".
- Το σεμινάριο είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Υπουργείο Παιδείας

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.