Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM-IELTS

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
StartLearn

Σε ποιους απευθύνεται

To ACADEMIC αφορά υποψηφίους προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών ή επαγγελματίες πτυχιούχους ανωτάτων σπουδών.
Το GENERAL Training module ζητείται σπανιότερα και πιστοποιεί γλωσσικές ικανότητες μεταναστών στον Καναδά και την Αυστραλία ή ζητείται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και από σχολές επαγγελματικής κατάρτισης.

Περιγραφή σεμιναρίου

Τι είναι το IELTS:
Το IELTS είναι ένα τεστ που πιστοποιεί το επίπεδο γνώσης Αγγλικών και έχει δύο τύπους: To ACADEMIC και το GENERAL Training.

Θεματικές ενότητες του σεμιναρίου Αγγλικά IELTS:
Η εξέταση είναι γραπτή, αποτελείται από 4 ενότητες και συνολικά διαρκεί 2 ώρες & 45 λεπτά.
Reading (Κατανόηση Γραπτού Λόγου): 1 ώρα
Listening (Κατανόηση Προφορικού Λόγου): 30 λεπτά
Writing ( Παραγωγή Γραπτού Λόγου): 1 ώρα
Speaking (Παραγωγή προφορικού λόγου) : 14 λεπτά
• Επαγγελματική εκπαίδευση
• Εκπαίδευση προσαρμοσμένη στο δικό σας ελεύθερο χρόνο.
• Πιστοποίηση British Council

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.