Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

Βασικές Αρχές της Εκτίμησης Ακινήτων - Basic Principles of Real Estate Valuation

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
StartLearn
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Περιβάλλον/Ενέργεια/Κτήρια

Εισηγητής

Φρίξος Σακελλάρης
Πολιτικός Μηχανικός, MRICS - Μέλος του Βρετανικού Βασιλικού Συλλόγου Ορκωτών Πραγματογνωμόνων (Royal Institution of Chartered Surveyors - RICS) & Πιστοποιημένος Εκτιμητής. Επίσης είναι μέλος σε πολλούς οργανισμούς, συλλόγους και επιμελητήρια, όπως είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων, το Ελληνικό Ινστιτούτο Εκτιμητικής, η Ελληνική Εταιρία Μη Καταστροφικών Ελέγχων, ο Σύλλογος Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Αθηνών-Αττικής, ο Αμερικανικός Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών (American Society of Civil Engineers - ASCE), το Αμερικανικό Ινστιτούτο Εκτιμητών (Appraisal Institute), το Royal Institution of Chartered Surveyors (UK), το Investment Property Forum. Είναι επίσης βασικό μέλος στο Sustainability Task Force του RICS Europe.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε Φοιτητές – Σπουδαστές Οικονομικών Σχολών ΑΕΙ – ΤΕΙ καθώς και σε υπαλλήλους-συνεργάτες Μεσιτικών γραφείων και Στελέχη επιχειρήσεων, Λογιστές-επενδυτές σε ακίνητα, Πολιτικούς μηχανικούς, Αρχιτέκτονες, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν μια γενική και ειδική εικόνα πάνω στο αντικείμενο της εκτίμησης-επένδυσης και διαχείρισης Ακινήτων.

Σκοπός

Ο σκοπός και ο στόχος στο σεμινάριο αυτό είναι η ανάλυση και η κατανόηση του Ελληνικής Κτηματαγοράς. Ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να μπορεί να ανταπεξέλθει στις όποιες απαιτήσεις και να λαμβάνει αποφάσεις αναφορικά με οικονομικές-επενδυτικές συμβουλές αναφορικά με τα ακίνητα.

Περιγραφή σεμιναρίου

Θεματικές Ενότητες
1. Εισαγωγή – Βάσεις της Εκτίμησης
2. Η Διαδικασία της Εκτίμησης
3. Αγορές Ακινήτων, Χρηματαγορές και Κεφαλαιαγορές
4. Συλλογή Στοιχείων
5. Αγοραστικές Περιοχές, Γειτονιές και Περιοχές
6. Ανάλυση της Γης & Οικοδομημάτων
7. Ανάλυση της Αγοράς
8. Ανάλυση Μέγιστης και Βέλτιστης Χρήσης (Highest and Best Use Analysis)
9. Η Μέθοδος Κοστολόγησης
10. Η Μέθοδος Συγκριτικών Στοιχείων

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές υπηρεσίες

  • Διάρκεια 30 ώρες με 4 ώρες εβδομαδιαία
  • Το σεμινάριο είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Υπουργείο Παιδείας
  • Επαγγελματική εκπαίδευση
  • Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία η εκπαίδευση γίνεται on line ζωντανά με τηλεδιάσκεψη (e- learning)
  • Το Σεμινάριο επιδοτείται μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%
  • Εκπαίδευση προσαρμοσμένη στο δικό σας ελεύθερο χρόνο

Πιστοποίηση
Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ. και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας. (Η βεβαίωση σπουδών εκδίδεται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά διότι έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)".

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.