Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Δημόσιες Σχέσεις – Public Relations

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
StartLearn

Διεξάγεται και με εξ αποστάσεως παρακολούθηση (e-learning).

Περισσότερες πληροφορίες

Διεξάγεται και με εξ αποστάσεως παρακολούθηση (e-learning). Περισσότερες πληροφορίες

Σε ποιους απευθύνεται

Το Σεμινάριο Δημόσιες Σχέσεις έχει σχεδιαστεί για να εφοδιάσει τους σπουδαστές με γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με τη δημόσια εικόνα της επιχείρησης. Θα μάθετε ότι οι Δημόσιες Σχέσεις αποτελούν μια από τις λειτουργίες της επικοινωνίας που αποβλέπουν στην ανάπτυξη ενός πνεύματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κατανόησης μεταξύ των ατόμων. Θα μάθετε ότι η επικοινωνία είναι αναπόφευκτο εργαλείο για την επιχειρηματική εξέλιξη και επιτυχία.

Σκοπός

Σκοπός των Δημοσίων Σχέσεων είναι η δημιουργία και διατήρηση θετικού αποτελέσματος σε όλο το εύρος της επικοινωνίας ενός οργανισμού, μιας επιχείρησης η ακόμα και ενός προσώπου με το εξωτερικό περιβάλλον.

Στόχος των Δημοσίων Σχέσεων είναι η ενημέρωση για την ύπαρξη της επιχείρησης και των προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρέχει. Η δημιουργία καλής εικόνας. Η βελτίωση του γοήτρου, του κύρους της επιχείρησης.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το Σεμινάριο Δημόσιες Σχέσεις έχει σχεδιαστεί για να εφοδιάσει τους σπουδαστές με γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με τη δημόσια εικόνα της επιχείρησης. Θα μάθετε ότι οι Δημόσιες Σχέσεις αποτελούν μια από τις λειτουργίες της επικοινωνίας που αποβλέπουν στην ανάπτυξη ενός πνεύματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κατανόησης μεταξύ των ατόμων. Θα μάθετε ότι η επικοινωνία είναι αναπόφευκτο εργαλείο για την επιχειρηματική εξέλιξη και επιτυχία.

Θεματικές Ενότητες

 • Εισαγωγή στις Δημόσιες Σχέσεις (Public Relations)
 • Δημόσιες Σχέσεις και η Ιστορία τους
 • Διάκριση και Ορισμός των Δημοσίων Σχέσεων
 • Διάκριση των Δημοσίων Σχέσεων από τη διαφήμιση, από το μάρκετινγκ, από την προώθηση πωλήσεων, από την προπαγάνδα, από τη δημοσιότητα
 • Πώς πρέπει να είναι ένας καλός επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων
 • Τμήματα Δημοσίων σχέσεων
 • Τμήμα ή εταιρεία συμβούλου
 • Ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων
 • Οι δραστηριότητες του τμήματος Δημοσίων Σχέσεων
 • Σύμβουλοι Δημοσίων Σχέσεων
 • Χρέωση και προϋπολογισμός αμοιβών. Τεκμηρίωση
 • Οργάνωση προγραμμάτων δημοσίων σχέσεων
 • Εκτίμηση της κατάστασης
 • Καθορισμός στόχων
 • Κατηγορίες κοινού
 • Εκτίμηση των αποτελεσμάτων
 • Τα μέσα ενημέρωσης
 • Οργάνωση των εκδοτικών οίκων
 • Σχέσεις με τον τύπο και πως θα επιτύχουμε καλές σχέσεις. Τι είναι είδηση; Το δελτίο τύπου.
 • Ιδιωτικά μέσα επικοινωνίας
 • Προϋπολογισμός τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και προϋπολογισμός Εταιρείας Συμβούλων Δημοσίων Σχέσεων
 • Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
 • Μέθοδοι αξιολόγησης.
 • Η δεοντολογία των Δημοσίων Σχέσεων
 • Ο ρόλος της δεοντολογίας.
 • Σχέσεις διαχείρισης και υπαλλήλων
 • Μέσα επικοινωνίας και τεχνικές των εσωτερικών Δημοσίων Σχέσεων
 • Εκθέσεις και συνέδρια
 • Σημασία και χρήσεις της φωτογραφίας στις Δημόσιες Σχέσεις. Επικοινωνία με εικόνες, λεζάντες
 • Διαδικασίες εκτύπωσης
 • Χορηγίες. Οφέλη και λόγοι χορηγίας. Είδη χορηγιών
 • Εξαγωγή Δημοσίων Σχέσεων μέθοδος και επιτεύγματα
 • Μέσα επικοινωνίας του εξωτερικού. Μεταφράσεις
 • Έρευνα μάρκετινγκ για τον επαγγελματία των Δημοσίων Σχέσεων
 • Είδη έρευνας και τεχνικές
 • Οι δημόσιες σχέσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες
 • Προβλήματα των Δημοσίων Σχέσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Δύο ειδικά καθήκοντα επικοινωνίας.
 • Ειδικές χρήσεις των Δημοσίων Σχέσεων

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές υπηρεσίες

 • Διάρκεια 35 ώρες
 • Επαγγελματική εκπαίδευση
 • Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης εξ αποστάσεως (e-Learning)
 • Το Σεμινάριο επιδοτείται μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%

Πιστοποίηση

Στο τέλος της φοίτησης οι σπουδαστές αξιολογούνται. Η επιτυχής ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας οδηγεί στην απόκτηση της

Πιστοποίησης. Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση για την αγορά εργασίας.
Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

***Οι Βεβαιώσεις Κατάρτισης Σπουδών εκδίδονται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχουν εγκριθεί και από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.

Πιστοποίηση χωρίς επιπλέον επιβάρυνση
Δημόσιες Σχέσεις – Public Relations

 

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.