Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Πιστοποιημένος Ειδικός Σερβιτόρος - Certified Waiter

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
StartLearn
Διεξάγεται και με εξ αποστάσεως παρακολούθηση (e-learning). Περισσότερες πληροφορίες

Σε ποιους απευθύνεται

Η εκπαίδευση απευθύνεται σε όλους όσοι εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν ως Waiter. Επίσης, απευθύνεται σε άτομα που δουλεύουν εποχιακά σε ξενοδοχειακές μονάδες. Τέλος, απευθύνεται σε τελειόφοιτους λυκείου ή ανέργους κάθε ηλικίας. Δεν απαιτείται προηγούμενη σχετική εκπαίδευση ή επαγγελματική εμπειρία. Θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να διαθέτει ικανότητες κατάλληλες για το αντικείμενο της ειδικότητας (φυσική κατάσταση, ευχέρεια στη σωματική κίνηση και στην κίνηση των χεριών, ισορροπία, ικανοποιητική όραση, ικανοποιητική ακοή, αντοχή).

Σκοπός

Συγκεκριμένα ο σερβιτόρος μαθαίνει:

 • Να αναγνωρίζει τα τμήματα παραγωγής και κατανάλωσης μιας επισιτιστικής επιχείρησης
 • Να ξεχωρίζει τα διαφορετικά είδη εξοπλισμού των επισιτιστικών επιχειρήσεων ανάλογα με την χρήση τους, καθώς και τις βασικές αρχές υγιεινής και ασφάλειας στον χειρισμό του
 • Να γνωρίζει την ιεραρχία και τα γενικά καθήκοντα του προσωπικού της κουζίνας
 • Να προετοιμάζει το χώρο εστίασης – αναψυχής για το σερβίρισμα γευμάτων – ποτών. Να Ελέγχει την αρτιότητα τόσο του χώρου εργασίας όσο και του απαραίτητου εξοπλισμού και τα προσαρμόζει ανάλογα με την κάθε περίσταση
 • Να υποδέχεται τους πελάτες έχοντας ως βάση την αντίστοιχη επαγγελματική δεοντολογία
 • Να γνωρίζει όλους τους διαφορετικούς τρόπους σερβιρίσματος & γευμάτων
 • Να μπορεί να συντάσσει και να διαμορφώνει ένα μενού σύμφωνα με τους γαστρονομικούς κανόνες
 • Να απαριθμεί και να αναλύει τις διαφορετικές κατηγορίες και τύπους δεξιώσεων και εκδηλώσεων
 • Να γνωρίζει και να εφαρμόζει τους κανόνες ατομικής υγιεινής
 • Να γνωρίζει και να εφαρμόζει τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων
 • Να εισπράττει τους λογαριασμούς και να συμμετέχει στη διαδικασία κλεισίματος του χώρου
 • Να επιβεβαιώνει ότι οι πελάτες είναι ικανοποιημένοι και να επιλύει οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει.
 • Να καλωσορίζει τους πελάτες που εισέρχονται στο χώρο
 • Να επιβλέπει τα τραπέζια του χώρου ευθύνης του και να ανταποκρίνεται στην ικανοποίηση τυχόν νέων απαιτήσεων των πελατών.

Περιγραφή σεμιναρίου

Ως Σερβιτόρος ορίζεται ο εργαζόμενος του Ιδιωτικού Τομέα, ο οποίος γνωρίζοντας την εστιατορική τέχνη και τους κανόνες γαστρονομίας - οινολογίας, σερβίρει εδέσματα και ποτά στους πελάτες που συχνάζουν σε χώρους εστίασης - αναψυχής (ξενοδοχεία, εστιατόρια, επιχειρήσεις κέτερινγκ, αναψυκτήρια, λέσχες, οργανισμούς, καφετέριες) εφαρμόζοντας, με ευπρέπεια και ευγένεια, τους κανόνες σερβιρίσματος.

Οι κατάλληλες υπηρεσίες σερβιρίσματος εδεσμάτων και ποτών στους πελάτες, σε συνδυασμό με τη δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος διατηρούν και αυξάνουν την πελατεία των χώρων εστίασης και αναψυχής.

Θεματικές Ενότητες

 1. Εισαγωγή
 2. Διακρίσεις των επισιτιστικών επιχειρήσεων
 3. Εγκαταστάσεις των επισιτιστικών επιχειρήσεων
 4. Εξοπλισμός επισιτιστικών επιχειρήσεων
 5. Ιεραρχία, οργάνωση καθήκοντα προσωπικού
 6. Οργάνωση εργασιών επισιτιστικών επιχειρήσεων
 7. Τρόποι σερβιρίσματος
 8. Ανάλυση γευμάτων
 9. Λειτουργία τραπεζαρίας εστιατορίου
 10. Σύνθεση καταλόγου εστιατορίου
 11. Οργάνωση δεξιώσεων και εκδηλώσεων
 12. Το ταμείο του εστιατορίου
 13. Διαχείριση Παραπόνων
 14. Τεχνικές Πωλήσεων & Εξυπηρέτηση Πελατών

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια και εκπαιδευτικές υπηρεσίες

 • Διάρκεια: 50 ώρες
 • Επαγγελματική εκπαίδευση
 • Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης εξ αποστάσεως (e-Learning)
 • Το Σεμινάριο επιδοτείται μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%

Πιστοποίηση
Στο τέλος της φοίτησης οι σπουδαστές αξιολογούνται. Η επιτυχής ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας οδηγεί στην απόκτηση της Πιστοποίησης. Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση για την αγορά εργασίας.

Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

***Οι Βεβαιώσεις Κατάρτισης Σπουδών εκδίδονται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχουν εγκριθεί και από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.

Πιστοποίηση χωρίς επιπλέον επιβάρυνση

 • Πιστοποιημένος Επαγγελματίας Σερβιτόρος – Certified Professional Waiter 
 • Τεχνικές Πωλήσεων και Εξυπηρέτηση Πελάτη – Sales Techniques and Customer Service
 • Διαχείριση Παραπόνων - Complaint Management

Πιστοποίηση ACTA με επιπλέον επιβάρυνση εξέτασης

 • Πιστοποιημένος Σερβιτόρος – Certified Waiter

Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ:
Η ειδικότητα Σεβριτόρος ανήκει στο σχήμα πιστοποίησης Επισιτιστικός – Αγροτικός Τομέας και Τρόφιμα που είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.