Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

Πιστοποιημένος Επαγγελματίας Οροφοκόμος - Certified Professional Housekeeper (CPH)

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
StartLearn
Διεξάγεται και με εξ αποστάσεως παρακολούθηση (e-learning). Περισσότερες πληροφορίες

Σε ποιους απευθύνεται

Η εκπαίδευση απευθύνεται σε όλους όσοι εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν στον τομέα της οροφοκομίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Επίσης, απευθύνεται σε έμπειρους επαγγελματίες, οι οποίοι μπορούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις, που έχουν αποκτήσει μέσω της εμπειρίας τους στο συγκεκριμένο αντικείμενο και  με την πιστοποίηση CPH να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους. Τέλος, απευθύνεται σε τελειόφοιτους λυκείου ή ανέργους κάθε ηλικίας.

Σκοπός

Στόχος του σεμιναρίου είναι ο υποψήφιος να είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζει τις βασικές αρχές οροφοκομίας
 • Να κατανοεί το ρόλο και την σημασία του τμήματος των ορόφων στην ξενοδοχειακή επιχείρηση.
 • Να γνωρίζει τις βασικές αρχές Επιχειρησιακής Επικοινωνίας
 • Να ξεχωρίζει τους βασικούς τύπους δωματίων ενός ξενοδοχείου καθώς και τα βασικά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.
 • Να τηρεί τα πρότυπα και τις προδιαγραφές καθαριότητας δωματίου ξενοδοχείου.
 • Να εφαρμόζει τους γενικούς και ειδικούς κανόνες στρωσίματος του κρεβατιού.
 • Να αναγνωρίζει τον εξοπλισμό καθαριότητας και να επιλέγει τον κατάλληλο ανάλογα με την εργασία που εκτελεί.
 • Να γνωρίζει και να τηρεί τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
 • Να γνωρίζει και να αναφέρει τις διαφορετικές καταστάσεις δωματίων που μπορεί να συναντήσει σε ένα ξενοδοχείο.
 • Να τηρεί στοιχειώδεις αρχές διακόσμησης ενός δωματίου ξενοδοχείου.
 • Να κατέχει τις βασικές γνώσεις λειτουργίας των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού στους ορόφους και στα δωμάτια των πελατών.
 • Να εφαρμόζει τις βασικές αρχές εξυπηρέτησης πελατών.
 • Να γνωρίζει και να μεριμνά για την τήρηση των βασικών κανόνων ασφάλειας ενός ξενοδοχείου

Περιγραφή σεμιναρίου

Το σεμινάριο περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα γνωστικά πεδία που πρέπει να κατέχει ένας επαγγελματίας του χώρου και εξηγεί τις βασικές αρχές της οροφοκομίας. Η πιστοποίηση αυτή είναι ιδανική για κάθε επαγγελματία οροφοκόμο που θέλει να ξεχωρίσει, έχοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο χώρο του.

Θεματικές Ενότητες

 • Το τμήμα των ορόφων στο ξενοδοχείο
 • Ο όροφος και τα δωμάτια ενός ξενοδοχείου
 • Μέθοδοι και εξοπλισμός καθαρισμού
 • Καθαριότητα και τακτοποίηση δωματίου ξενοδοχείου
 • Φυσικός έλεγχος στο χώρο ευθύνης
 • Βασική ξενοδοχειακή ορολογία
 • Διαχείριση Παραπόνων

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια και εκπαιδευτικές υπηρεσίες

 • Διάρκεια: 2 μήνες - 4 ώρες εβδομαδιαία || 1 μήνας - 6 ώρες εβδομαδιαία | Σύνολο: 32 ώρες
 • Επαγγελματική εκπαίδευση
 • Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης εξ αποστάσεως (e-Learning)
 • Το Σεμινάριο επιδοτείται μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%


Πιστοποίηση
Στο τέλος της φοίτησης οι σπουδαστές αξιολογούνται. Η επιτυχής ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας οδηγεί στην απόκτηση της Πιστοποίησης. Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση για την αγορά εργασίας.

Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

***Οι Βεβαιώσεις Κατάρτισης Σπουδών εκδίδονται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχουν εγκριθεί και από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.

Πιστοποίηση χωρίς επιπλέον επιβάρυνση

 • Επαγγελματίας Οροφοκόμος - Professional Housekeeper
 • Διαχείριση Παραπόνων – Complaint Handling

Πιστοποίηση CPB με επιπλέον επιβάρυνση εξέτασης

 • Πιστοποιημένος Επαγγελματίας Οροφοκόμος – Certified Professional Housekeeper

Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ:
Το Σχήμα Πιστοποίησης CPH είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.