Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

Πιστοποιημένος Ειδικός Barista - Certified Professional Barista (CPB)

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
StartLearn
Διεξάγεται και με εξ αποστάσεως παρακολούθηση (e-learning). Περισσότερες πληροφορίες

Σε ποιους απευθύνεται

Η εκπαίδευση απευθύνεται σε φοιτητές ή απόφοιτους ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, μεταλυκειακής ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν στο χώρο παρασκευής καφέ και άλλων ροφημάτων και σε όλους όσοι εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν ως επαγγελματίες, σε οποιαδήποτε ξενοδοχειακή, τουριστική ή επισιτιστική μονάδα. Επίσης, με την πιστοποίηση CPB θα μπορούν οι επαγγελματίες Barista να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους. Τέλος, απευθύνεται σε όλους όσοι θέλουν να ασχοληθούν με αυτό το αντικείμενο και να αλλάξουν τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό.

Σκοπός

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι oι σπουδαστές να εκπαιδευτούν σε επαγγελματικό επίπεδο, τόσο στο θεωρητικό όσο και στο πρακτικό κομμάτι για την παρασκευή καφέ και άλλων ροφημάτων.

Στόχος της εκπαίδευσης είναι να διασφαλίσουν επαγγελματικό επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο χώρο του καφέ και των ροφημάτων.

Περιγραφή σεμιναρίου

Η τέχνη του καφέ είναι από τις πλέον εξελιγμένες στη γαστριμαργική επιστήμη. Η τεχνολογία, η μόδα και οι φανατικοί οπαδοί του, οδήγησαν στην ανακάλυψη νέων τεχνικών επεξεργασίας και νέων χαρμανιών, σε νέες τεχνικές παρουσίασης και σερβιρίσματος. Ο καφές άνοιξε το δρόμο για μια εντυπωσιακά κερδοφόρα επιχειρηματική πρόταση στον ευρύτερο χώρο της εστίασης και των τουριστικών επαγγελμάτων. Η επιτυχία ενός Barista εξαρτάται από την ποιότητα της εκπαίδευσης στο αντικείμενο τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά.

Το σεμινάριο καλύπτει όλα τα απαραίτητα γνωστικά πεδία που πρέπει να κατέχει ένας επαγγελματίας Barista του χώρου και εξηγεί τις βασικές αρχές επεξεργασίας, παρασκευής, σερβιρίσματος και συντήρησης του καφέ.

Θεματικές Ενότητες

 • Εισαγωγή
 • Αναδρομή στο Παρελθόν
 • Χώρες Προέλευσης Καφέ
 • Ειδικά στοιχεία Καφέ
 • Η Τέχνη του Barista
 • Ροφήματα
 • Καθήκοντα Barista
 • Γευσιγνωσία
 • Επιχείρηση Καφέ
 • QUIZ Αξιολόγησης CPB
 • Τεχνικές Πωλήσεων & Εξυπηρέτηση Πελατών

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές υπηρεσίες

 • Διάρκεια: 2 ½ μήνες - 4 ώρες εβδομαδιαία || 1 ½ μήνες - 6 ώρες εβδομαδιαία | Σύνολο: 40 ώρες
 • Επαγγελματική εκπαίδευση
 • Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης εξ αποστάσεως (e-Learning)
 • Το Σεμινάριο επιδοτείται μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%

Πιστοποίηση
Στο τέλος της φοίτησης οι σπουδαστές αξιολογούνται. Η επιτυχής ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας οδηγεί στην απόκτηση της Πιστοποίησης. Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση για την αγορά εργασίας.

Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

***Οι Βεβαιώσεις Κατάρτισης Σπουδών εκδίδονται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχουν εγκριθεί και από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.

Πιστοιποίηση χωρίς επιπλέον επιβάρυνση

 •  Ειδικός Barista – Professional Barista
 •  Εξυπηρέτηση Πελάτη – Customer Service

Πιστοποίηση CPB με επιπλέον επιβάρυνση εξέτασης

 • Πιστοποιημένος Ειδικός Barista – Certified Professional Barista

Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ:
Το Σχήμα Πιστοποίησης CPB είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.