Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Διαταραχές Οπτικής Διάκρισης σε Παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες στην Ανάγνωση και τα Μαθηματικά

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
StartLearn
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Εκπαίδευση

Διεξάγεται και με εξ αποστάσεως παρακολούθηση (e-learning).

Περισσότερες πληροφορίες

Διεξάγεται και με εξ αποστάσεως παρακολούθηση (e-learning). Περισσότερες πληροφορίες

Σε ποιους απευθύνεται

Σε γονείς, Εκπαιδευτικούς, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Ειδικούς Παιδαγωγούς, φοιτητές Ψυχολογίας και Ψυχολόγους, παιδιά και εφήβους με μαθησιακές δυσκολίες.

Σκοπός

Στόχος αυτής της ενημέρωσης είναι να μάθουν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να αναγνωρίζουν τις οπτικο-αντιληπτικές ικανότητες που επηρεάζουν τις επιδόσεις των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση και τα μαθηματικά. Σε αυτό το σημείο θα παρουσιαστούν στρατηγικές παρέμβασης και προτεινόμενες δραστηριότητες.

Περιγραφή σεμιναρίου

Η Διάλεξη έχει σαν αντικείμενο τις διαταραχές οπτικής διάκρισης σε παιδιά με μαθησιακές διαταραχές στην ανάγνωση και τα μαθηματικά. Στο σεμινάριο γίνεται αναφορά στον ορισμό της οπτικής διάκρισης και στα συστατικά της. Επίσης, γίνεται αναφορά στην συσχέτιση της οπτικής διάκρισης με την ανάγνωση και τα μαθηματικά. Σημειώνονται οι οπτικο-αντιληπτικές δεξιότητες που υπολείπονται στα παιδιά με μαθησιακές διαταραχές. Ακόμη, λαμβάνει χώρα η παρέμβαση. Σε αυτό το σημείο παρουσιάζεται η θέσπιση στόχων και οι στρατηγικές παρεμβάσεις. Τέλος, παρατίθενται προτεινόμενες δραστηριότητες. Γονείς και Εκπαιδευτικοί συχνά δεν μπορούν να ερμηνεύσουν γιατί τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην ανάγνωση και τα μαθηματικά.

Θεματικές Ενότητες

1. Εισαγωγή
2. Διαταραχές Οπτικής Διάκρισης Στην Ανάγνωση & στα Μαθηματικά
3. Μελέτες
4. Παρέμβαση Οπτικής Διάκρισης
5. Πολύ-Αισθητηριακές Μέθοδοι Διδασκαλίας
6. Στρατηγικές Διδασκαλίας των Μαθηματικών σε Μ.Δ. - Ε.Μ.Δ
7. Αρχές Και Πρακτικές Ενδυνάμωσης στο Σχολείο
8. Στρατηγικές Ορθογραφημένης Γραφής και Κατανόησης Κειμένου
9. Στάδια Ανάπτυξης
10. Δυσγραφία στην Τάξη
11. Ανάλυση Μαθησιακού Ελέγχου

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές υπηρεσίες

  • Διάρκεια 4 ώρες
  • Επαγγελματική εκπαίδευση
  • Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης εξ αποστάσεως (e-Learning)
  • Το Σεμινάριο επιδοτείται μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%

Πιστοποίηση
Στο τέλος της φοίτησης οι σπουδαστές αξιολογούνται. Η επιτυχής ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας οδηγεί στην απόκτηση της Πιστοποίησης. Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση για την αγορά εργασίας.

Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

***Οι Βεβαιώσεις Κατάρτισης Σπουδών εκδίδονται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχουν εγκριθεί και από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.

Πιστοποίηση χωρίς επιπλέον επιβάρυνση
Διαταραχές Οπτικής Διάκριση σε παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες στην Ανάγνωση και τα Μαθηματικά – Optical Discrimination Disorders in Children with Learning Difficulties in Reading and Maths

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.