Κατηγορία:
Οργάνωση & Διοίκηση, Logistics - Προμήθειες, Βιομηχανία & Τεχνικά, Αποθήκη

Διαχείριση Αποθεμάτων

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
AQS - Advanced Quality Services Ltd.

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Οργάνωση & Διοίκηση, Logistics - Προμήθειες, Βιομηχανία & Τεχνικά, Αποθήκη

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος
Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών επιχειρήσεων, με συμμετοχή σε πληθώρα Έργων Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics (και ιδιαιτέρως των Αποθεμάτων),Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων.

Δρ. Αθανάσιος Μπίκος
Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, απόφοιτος Ε.Μ.Π., διδάκτωρ από το University of Birmingham (U.K.), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ΜΒΑ από το πανεπιστήμιο Strathclyde (U.K.) εξειδικευμένος στο σχεδιασμό και μοντελοποίηση συστημάτων παραγωγής, συναρμολόγησης και Logistics με 15-ετή σχεδιαστική, διευθυντική και συμβουλευτική εμπειρία στο χώρο της διεθνούς Αυτοκινητοβιομηχανίας (Inbound and In-plant Material Flow Operations and Engineering Manager, Jaguar S-type launch, Castle Bromwich), Σύμβουλος προσομοίωσης νέου εργοστασίου Aston-Martin στο Geydon, Παν-ευρωπαϊκός Διευθυντής Σχεδιασμού και Εφαρμογής Συστημάτων Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Visteon Automotive), αλλά και στο χώρο FMCG στην Ελλάδα. Διαθέτει μακρά εμπειρία στην Εφαρμογή ολοκληρωμένων Συστημάτων λογισμικού ERP, WMS και CRM.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Διευθυντές Logistics, Στελέχη Αποθήκης, Διευθυντές Παραγωγής, Διευθυντές Εργοστασίου, Εμπορικούς Διευθυντές, Διευθυντές Συντήρησης, Στελέχη Μηχανοργάνωσης και Οικονομικούς Διευθυντές. Λόγω των τεράστιων συνεπειών στην κερδοφορία της επιχείρησης, το σεμινάριο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την Ανώτερη Διοίκηση.

ΣΚΟΠΟΣ

Πώς θα ωφεληθούν οι Συμμετέχοντες
Θα έχουν στη διάθεση τους όλη την Τεχνογνωσία που απαιτείται για να μειώσουν δραστικά το ύψος των αποθεμάτων.
Θα βελτιώσουν την αξιοποίηση των χώρων έως και 50% μέσω της αριστοποίησης των αποθεμάτων.
Μεσω ασκήσεων και videos θα γίνει ξεκάθαρος ο βέλτιστος τρόπος ετοιμασίας των Παραγγελιών Πελατών, προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγικότητα και η ταχύτητα εξυπηρέτησης των πελατών.
Θα εξοικειωθούν με τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα της αριστοποίησης της Διανομής των Προϊόντων (RFID, GIS).
Θα είναι σε θέση να διαχειριστούν τα προβλήματα Διαχείρισης παραγγελιών όπως πχ: Πελάτες που ζητούν παραγγελίες ασήμαντης αξίας. Πόση θα πρέπει να είναι η ελάχιστη ποσότητα. Εργαλεία Υπολογισμού. Ένα προϊόν που δεν κινείται αρκετά σε τι τιμές πρέπει να προωθείται με προσφορές.
Θα εξοικειωθούν με τις έννοιες του Ολικού Κόστους Αγοράς και της Value Analysis προκειμένου να επιτευχθεί χαμηλό αρχικό κόστος Αποθεμάτων.
Θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν τα Εργαλεία ABC Analysis, Πωλήσεων και Κινήσεων Προϊόντων και Πελατών προκειμένου να βελτιώσουν τη συνολική απόδοση.
Θα μπορούν να ετοιμάσουν ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Δεικτών και Αναφορών για τη συνολική Διαχείριση των Αποθεμάτων βασισμένοι σε Εργαλείο που θα τους δοθεί με ένα αντίστοιχο υπόδειγμα.
Θα ενημερωθούν για τους τρόπους αξιοποίησης των Εφαρμογών GIS στη διαχείριση του Στόλου Οχημάτων.
Θα μπορούν να μειώσουν τα λάθη στο picking. Τρόποι Βελτίωσης - Κυκλικές Απογραφές με βάση την ABC Analysis, Στατιστικός έλεγχος ακρίβειας Αποθήκης.
Οι ανάγκες των συμμετεχόντων θα διαγνωσθούν με τηλεφωνική επικοινωνία με τον εισηγητή προ του σεμιναρίου, προκειμένου να γίνει η μεγαλύτερη δυνατή προσαρμογή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το σεμινάριο αυτό είναι ένα εργαστήριο (workshop) εφαρμογής σύγχρονων πρακτικών στη Διαχείριση Αποθεμάτων, που παρέχει στους συμμετέχοντες Διαδικασίες (Μεθοδολογία) και δωρεάν λογισμικό για την αποδοτική Διαχείριση των Αποθεμάτων. Με την εφαρμογή των εργαλείων αυτών και με online υποστήριξη που παρέχεται δωρεάν, οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν να επιτύχουν θεαματική μείωση του ύψους των αποθεμάτων και να μειώσουν δραστικά το κόστος διαχείρισης, βελτιώνοντας παράλληλα το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών.

Η σπουδαιότητα του σεμιναρίου αυτού προκύπτει από το γεγονός ότι όπου εφαρμόζονται επιτυχημένα Συστήματα Διαχείρισης Αποθεμάτων, επιτυγχάνεται μείωση αποθεμάτων της τάξης του 30% με ταυτόχρονη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης του πελάτη (Customer Service Level - CLS).

Ενοτητες Σεμιναρίου

Α. ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
Συστήματα πρόβλεψης
Αποθέματα ασφαλείας
Σημείο αναπαραγγελίας
Οικονομική ποσότητα παραγγελίας
Οικονομική ποσότητα παραγγελίας ευαλλoίωτων προϊόντων
Επιπτώσεις Αποθεμάτων στα Αποτελέσματα
Επιπτώσεις Αποθεμάτων στον Ισολογισμό
Διαχείριση αποθεμάτων μέσω MRP
Ομαδοποίηση παραγγελιών
Καθορισμός οικονομικότερης σύνθεσης φορτίου container

Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η Διαγνωση αναγκών
Προσέγγιση Ολικού Κόστους Αγοράς
Value Analysis
Η αξιολόγηση των προμηθευτών
Η διαδικασία παραλαβής των υλικών
Η διαδικασία τοποθέτησης - χωροθέτηση υλικών
Απαιτούμενος εξοπλισμός

Γ. PICKING ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ
Η διαδικασία Picking
Η λίστα Picking και πως διαμορφώνεται
Η επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου Picking
Συστήματα Barcode
Συστήματα RFID
Εξοπλισμός

Δ. ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
Κόστος αποθεμάτων - Μέθοδοι αποτίμησης Κόστους
Κόστος παραμονής στην αποθήκη
Εντοπισμός Overstock
Καθορισμός οικονομικής τιμής εκποίησης Overstock
Διαχείριση κοντόλληκτων υλικών
Εκπτώσεις κλίμακος
Online Αποθήκη
Πρακτικές βελτίωσης παραγωγικότητας
Η διαχείριση της κατάλληλης συσκευασίας
Μεθοδολογία μείωσης αποθεμάτων
Η συνεχής βελτίωση

E. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Οι κυριώτεροι Δείκτες Απόδοσης
Αναφορές Αποθεμάτων
Η σημασία της ακρίβειας των αποθέματος
Απογραφές
Στατιστικός έλεγχος Αποθέματος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Περιγραφή Υλικού
Εγχειρίδιο «Διαχείριση Αποθεμάτων», σε ηλεκτρονική μορφή
Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου
Λογισμικό για την ABC Ανάλυση
Λογισμικό για τον υπολογισμό του Άριστου Αποθέματος και της Άριστης Ποσότητας Παραγγελίας
Λογισμικό για το Σύνολο Κόστους Αγορών
Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου, μέσω της ιστοσελίδας μας

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας