Κατηγορία:
Πληροφορική, Information Security

Ο ΝΕΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2016/679 ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR) ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
TUV HELLAS

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Πληροφορική, Information Security

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Λεωνίδας Ι .Κανέλλος, Δικηγόρος, ΔΝ,Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιά
Γεώργιος Λευθεριώτης, MSc, MBA, Επικεφαλής Επιθεωρητής και Εισηγητής TUV HELLAS (TUV NORD)

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Υψηλόβαθμα Διευθυντικά Στελέχη τα οποία έχουν ευθύνη / ασχολούνται με την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, όπως: Top Management / Διοίκηση, Εμπορική Δ/νση – Marketing, CFOs / Οικονομική Δ/νση, Υπευθύνους Compliance , Yπευθύνους Ασφαλείας (Information Security Officers), Διευθυντές Πληροφορικής (CIOs, IT Managers)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Στόχος του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου για τον Κανονισμό 2016/679, ο οποίος τίθεται σε ισχύ Πανευρωπαϊκά από 25.5.2018, είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των Διοικήσεων Οργανισμών Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα για:

1. Το νέο θεσμικό πλαίσιο συλλογής και επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων (Personal Data) – Κανονισμός 2016/679, οι αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη Οδηγία 95/46/ΕΚ και τον Ν.2472/1997, καθώς και τα νέα δικαιώματα των «υποκειμένων επεξεργασίας» (δικαίωμα στη λήθη, φορητότητα δεδομένων)
2. Τις πρακτικές επιπτώσεις του νέου Κανονισμού όσον αφορά Οργανισμούς όπως Υπουργεία, Ασφαλιστικούς Φορείς, ΟΤΑ, ΑΕΙ, Σωματεία, Τράπεζες, Ιδρύματα Πληρωμών, Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Ασφαλιστικές, Φαρμακευτικές, Μεταφορικές και Διαφημιστικές Εταιρίες, Εταιρίες Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιακούς Οργανισμούς, Παρόχους Ηλεκτρονικού Εμπορίου κλπ
3. Τους κινδύνους επί «Μη Συμμόρφωσης», τις υποχρεώσεις και την ευθύνη του Υπευθύνου και του Εκτελούντος την επεξεργασία των δεδομένων (Outsourcing, Cloud Providers) σε περίπτωση μη σύννομης επεξεργασίας
4. Τις αναγκαίες προσαρμογές των πολιτικών συλλογής και διαβίβασης προς Τρίτους Προσωπικών Δεδομένων «ειδικών κατηγοριών» για Εργαζομένους, Ασφαλισμένους, Πελάτες, Προμηθευτές, Μέλη Σωματείων κλπ - προς αποφυγή επιβολής υψηλών προστίμων (τα οποία ανέρχονται έως και 4% επί του ετήσιου παγκόσμιου τζίρου ενός Οργανισμού)
5. Την ανάλυση των εννοιών της «λογοδοσίας», της «φορητότητας δεδομένων», του «κινδύνου», της «εκτίμησης αντικτύπου», των «μέτρων ασφαλείας», της «ψευδωνυμοποίησης», της «ανωνυμοποίησης» και της «κρυπτογράφησης»
6. Την υποχρέωση ενσωμάτωσης των απαιτήσεων της προστασίας δεδομένων ήδη «εξ ορισμού» και από τον σχεδιασμό των Πληροφοριακών Συστημάτων, Υπηρεσιών ή/και Προιόντων (data protection by design and by default).
7. Την διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα αναφοράς «συμβάντων προσβολής» στις Αρμόδιες Αρχές και στα υποκείμενα επεξεργασίας
8. Τις διαβιβάσεις δεδομένων εντός και εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
9. Το θεσμό του Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Oficer, DPO) και την σχέση του με τον Υπεύθυνο Ασφαλείας (Info Security Officer). 
10. Την ανάγκη συμμόρφωσης προς ευρύτερα Διεθνή Πρότυπα Διαχείρισης Ασφάλειας Δεδομένων (όπως το ISO 27001), ενόψει και ελέγχων από τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές

Οφέλη για το συμμετέχοντα:
Απόκτηση βασικών γνώσεων (Awareness) για το νέο πλαίσιο συλλογής και επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων και για τα αναγκαία βήματα προσαρμογής ενός Οργανισμού στις απαιτήσεις του νέου

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας