Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Διαχείριση Xρόνου και Άγχους (Time Stress Management)

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
ΒΟΛΟΣ
1/7/2024 έως 2/7/2024
16 ώρες
ΑΘΗΝΑ
10/7/2024 έως 11/7/2024
16 ώρες
16 ώρεςΗμ/νία Λήξης: 2/7/2024

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν τρόπους αποτελεσματικής αξιοποίησης του χρόνου τους στην καθημερινή επαγγελματική τους ζωή. Να τους βοηθήσει να εντοπίσουν τις πηγές του άγχους τους ώστε να μπορέσουν να το διαχειριστούν να απαλλαγούν από αυτό. Σκοπός είναι, η εσωτερική παρακίνηση των εκπαιδευομένων για την άριστη αξιοποίηση του προσωπικού τους χρόνου, αλλά και του χρόνου των συνεργατών τους, με κάθε ιδιαιτερότητα, ευαισθησία και επαγγελματισμό, εφαρμόζοντας με ορθολογισμό όλες τις διεργασίες όπως απαιτεί η Εταιρική Κουλτούρα.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση:

Σε επίπεδο γνώσεων:

 • Να αναγνωρίζουν τους λόγους για τους οποίους ο χρόνος τους κυλάει μη παραγωγικά
 • Να γνωρίσουν τις επιβλαβείς επιδράσεις του άγχους
 • Να γνωρίσουν τεχνικές ορθής διαχείρισης χρόνου και άγχους
 • Να γνωρίζουν τις επιδράσεις της αναβλητικότητας

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

 • Να θέτουν προτεραιότητες στην εργασία τους
 • Να είναι σε θέση να οργανώσουν ένα αποτελεσματικό σχέδιο διαχείρισης του χρόνου τους
 • Να μπορούν να εντοπίσουν τις αιτίες του άγχους τους και να εφαρμόσουν τεχνικές που θα τους βοηθήσουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του.

Σε επίπεδο στάσεων:

 • Να ακολουθούν με επαγγελματισμό το σχέδιο διαχείρισης χρόνου που έχουν κάνει
 • Να διαχειρίζονται δημιουργικά το άγχος τους χωρίς αυτό να τους καταβάλει

Μεθοδολογία του προγράμματος

Στο πρόγραμμα αξιοποιούνται συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές μάθησης, που ενεργοποιούν τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων μέσω ομαδικών και ατομικών ασκήσεων, role-play, συζήτησης και καταιγισμού ιδεών. 

Περιγραφή σεμιναρίου

Εισαγωγή στο πρόγραμμα:

 • Συστάσεις
 • Ενημέρωση για το πρόγραμμα
 • Προσδοκίες- στόχοι συμμετεχόντων

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ

 • Ατομική εξέλιξη - Η κατάκτηση του χρόνου
 • Οι εσωτερικές και εξωτερικές πιέσεις του χρόνου
 • Έλεγχος χρόνου. Πού φεύγει ο χρόνος μας; Οι χρόνο-ληστές

ΧΡΟΝΟΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 • Ιεράρχηση Προτεραιοτήτων & αύξηση αποδοτικότητας
 • Ενεργοποίηση συνεργατών
 • Οργάνωση - εκτίμηση εργασιών
 • Αναβλητικότητα

Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΑΣ

 • Οι ενέργειες για την εξοικονόμηση του χρόνου μας
 • Ανάθεση - Ανάπτυξη - Εξέλιξη του ατόμου
 • Ανάθεση καθηκόντων, με στόχο την αποτελεσματικότητα

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΑΣ

 • Οι τεχνικές διαχείρισης του χρόνου. Κατάρτιση σχεδίου διαχείρισης χρόνου
 • Οι δεκαπέντε χρόνοι
 • Βραχυπρόθεσμος - Μακροπρόθεσμος προγραμματισμός

ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ, ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Ορισμός του άγχους: Πώς μας επηρεάζει;
 • Θετικό & αρνητικό - χρόνιο στρες
 • Ποιοι αρρωσταίνουν και ποιοι όχι
 • Παραγωγικότητα και stress
 • Έλεγχος - Τεχνικές αντιμετώπισης του stress

Πληροφορίες συμμετοχής

 Σημείωση: Προτείνεται εναλλακτικά και ένα επιπλέον εξάωρο, 20 ημέρες μετά το πέρας του σεμιναρίου, για να έχουν δοθεί ασκήσεις στους συμμετέχοντες και να υπάρξει feedback και επαναξιολόγηση του τρόπου εφαρμογής των τεχνικών του time management.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.